זירת המעסיקים - מגוון מסלולי הכשרה בשילוב מעסיקים

 

יובהר כי המידע המתקבל באתר מועבר למנהלת המעסיקים ולזרוע העבודה בלבד ואינו מועבר ליתר השותפים למיזם.