הכשרה במכללה וחניכה

 

עמוד ראשי > העסקת עובדים עם מוגבלויות

 

העסקת עובדים עם מוגבלויות

השתתפות במימון התאמות למעסיק הקולט עובד עם מוגבלות

במסגרת השירות ניתן להגיש בקשה להשתתפות המדינה במימון עלויות עבור התאמות לעובד עם מוגבלות, בשל הצרכים הנובעים מן המוגבלות.

התאמה היא כל תוספת, שינוי או אביזר, או ליווי, הנדרשים עבור עובדים עם מוגבלות, מעבר לנדרש לחבריהם לעבודה ללא מוגבלות. ההתאמה ניתנת על מנת שיוכלו לתפקד באופן יומיומי ככל העובדים.

 

גובה המענק

גובה המענק משתנה בהתאם לגודל הארגון (לפי מספר העובדים), להיקף המשרה של העובד ובהתאם להתאמות הנדרשות ועד סך של 19,000-15,000 ₪.

במקרים של תעודת עיוור או מוגבלות בתנועה בשיעור של 100 אחוזים, ניתן לקבל מענק מוגדל עד 60,000 ₪.

 

מי זכאי?

  • ההתאמה מיועדת לקליטה ושילוב אנשים עם מוגבלות במקום עבודה חדש (שנה מעת קליטת העובד) וכדי לשמר עובדים שחלה הידרדרות במצבם או שינוי בהגדרת תפקידם של עובדים קיימים עם מוגבלות.
  • העובדים שעבורם נדרשת ההתאמה, מועסקים או יועסקו בהיקף של שליש משרה לפחות ולמשך 12 חודשים לפחות (בין אם יעבדו בהם ברציפות ובין אם לא), ממועד קבלת ההתאמה.
  • אם העובדים סיימו את עבודתם לפני שהשלימו 12 חודשי עבודה (ברציפות או שלא ברציפות), המעסיקים יכולים להעסיק עובדים אחרים עם מוגבלות במקומם, להשלמת תקופת ההעסקה הנדרשת.
  • לגבי מעסיקים שכבר ביצעו התאמה - השתתפות המדינה תינתן, אם העובד נקלט וההתאמה בוצעה בתוך 18 החודשים שקדמו להגשת הבקשה והעובד עדיין מועסק במועד הגשת הבקשה. הכול בכפוף לתנאי הסף המצוינים למעלה, להוראות התקנות ולנהלים ולכללי הפרשנות.
  • בקשה להדרכה וליווי מתמשכים – הבקשה הוגשה בתוך 18 החודשים הראשונים להעסקת העובד עם המוגבלות, והעובד עדיין מועסק.
  • המעסיק אינו גוף ציבורי - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 ואינו מפעל מוגן.

   למילוי טופס בקשה להשתתפות

 

נספחים

 

השאלת ציוד

מרכז ההשאלה "יד לתעסוקה שווה" הינו מיזם של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות במשרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף הקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי. המרכז מופעל על-ידי מרכז "מגדל אור" וארגון "בקול".

המרכז נועד לשרת מעסיקים של עובדים חדשים עם מוגבלות חושית, מוגבלות ראייה, מוגבלות שמיעה וכן מוגבלות פיזית. המרכז מספק ציוד טכנולוגי מונגש לאנשים עם מוגבלות במקומות עבודה בכל רחבי הארץ וניתן למעסיק ללא תשלום, לתקופה קצובה של עד חצי שנה.

ההשאלה מסייעת בתהליך הקליטה והשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות, במקום עבודה חדש ובנוסף מיועדת לחברות ועסקים המעוניינים לשמר עובדים, שחלה הידרדרות במצבם או שינוי בהגדרת תפקידם.

עם תום תקופת ההשאלה, תינתן האופציה לרכוש בהנחה, את הציוד המושאל, עבור העובד ממאגר ההשאלה. ניתן יהיה לקבל השתתפות במימון ההתאמה על פי הכללים המצוינים בסעיף "השתתפות במסגרת התאמות נדרשות"

ליווי וסיוע מותאם אישית למעסיק

"תעסוקה שווה" הינה תכנית ממשלתית בפריסה ארצית, המאגדת עבור המעסיקים (חברות קטנות וגדולות, מגזר ציבורי ועסקי), את כל השירותים בתחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות, תחת קורת גג אחת.

התכנית פועלת מטעם המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ומטרתה היא השמה ארוכת טווח המכבדת ומקדמת עסקים ומועסקים.

במסגרת השירות מקבלים המעסיקים ייעוץ מקצועי וכלים לקליטת עובדים לאורך זמן וללא עלות.

  • ייעוץ מקצועי ותמיכה לאורך זמן, כולל הדרכות בכל ההיבטים של שילוב עובדים עם מוגבלות, בניית תכניות עבודה ומהלכים על מנת להגיע לעמידה בחובת הייצוג ההולם.
  • מיצוי זכויות וקבלת סיוע בקליטה והעסקת עובדים עם מוגבלות.
  • איתור, גיוס וקליטת עובדים עם מוגבלות מיומנים ומתאימים.
  • הדרכות פנים ארגוניות בנושא.
  • סיוע במיצוי האפשרויות עבור הכשרות מקצועיות מותאמות לצרכי המעסיק ועל פי נהלי מסלול "הכשרה בעבודה" OJT - מסלולי הכשרה ייחודיים במקום העבודה, לצורך הכשרת עובדים בענפי התעשייה והשירותים.

 

מידע נוסף

המדריך המלא להעסקת אנשים עם מוגבלות

 

* לידיעתכם, החוק מחייב ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות -3% בגופים פרטיים ו- 5% בגופים ציבוריים, בארגונים בהם מועסקים 100 עובדים ומעלה.