כיתה בעבודה בענף ההייטק

כיתה טכנולוגית

 

לאילו מעסיקים מתאים המסלול?

המסלול מתאים לעסקים בינוניים ועסקים גדולים (מעסיק, ארגון מעסיקים או קבוצת מעסיקים).

מה גובה המענקים במסלול?

לאור נתונים שמתקבלים על אפקטיביות ובהתאם לשיקולי תקציב, הגשת בקשות תוגבל לעד 100 לומדים בשנה קלנדרית ומתוכם עד 20 לומדים שהינם עובדים קיימים אצל המעסיק. מגיש בקשה שמעוניין להגיש בקשה מעבר לכך, ידרש להציג נתוני השמה.

המענקים מחושבים בגין כל לומד ומחולקים למענקים בגין הכשרה ומענקים בגין השמה.

מענקים בגין הכשרה יחושבו באופן הבא

אורך הכשרה סה"כ תשלום בגין הכשרה תשלום ראשון תשלום שני
עד 250 שעות (מינ' 100) 5,100 ש"ח 2,040 ש"ח 3,060 ש"ח
בין 250-500 שעות 6,650 ש"ח  2,660 ש"ח 3,990 ש"ח
מעל 500 שעות 8,650 ש"ח 3,460 ש"ח 5,190 ש"ח

מענקים בגין השמה יחושבו באופן הבא

אורך הכשרה מדרגות שכר ברוטו של העובדים המזכות במענק גובה מענק השמה בהתאם לגובה השכר הממוצע שיוצג ב-4 תלושי השכר של העובדים לאחר ההכשרה תשלום נוסף בגין השמת תלמיד המשתייך לאוכלוסיית יעד של הזרוע
עד 250 שעות (מינ' 100) בין 7,500 ש"ח ל-9,500 ש"ח כולל 8,700 ש"ח 2,000 ש"ח
  בין 9,500 ש"ח ל-11,000 ש"ח כולל 10,200 ש"ח 2,000 ש"ח
  בין 11,000 ש"ח ל-12,500 ש"ח כולל​​ 12,000 ש"ח 2,000 ש"ח
  מעל 12,500 ש"ח 13,500 ש"ח 2,000 ש"ח
בין 250-500 שעות בין 7,500 ש"ח ל-9,500 ש"ח כולל 10,400 ש"ח 2,500 ש"ח
  בין 9,500 ש"ח ל-11,000 ש"ח כולל 12,350 ש"ח 2,500 ש"ח
  בין 11,000 ש"ח ל-12,500 ש"ח כולל​​ 14,300 ש"ח 2,500 ש"ח
  מעל 12,500 ש"ח 16,250 ש"ח 2,500 ש"ח
מעל 500 שעות בין 9,000 ש"ח ל-11,000 ש"ח כולל 16,055 ש"ח 3,000 ש"ח
  בין 11,000 ש"ח ל-12,500 ש"ח כולל​​ 18,590 ש"ח 3,000 ש"ח
  מעל 12,500 ש"ח 21,125 ש"ח 3,000 ש"ח

מהן ההתחייבויות של המעסיק במסלול ההכשרה?

  • קיום הכשרה על פי צרכי החברה.
  • בסיום ההכשרה, מתחייב מגיש הבקשה לדאוג להשמת 70% מבוגרי ההכשרה למשך 4 חודשים לפחות.

כיצד מצטרפים?

  • ניתן להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון. בטופס יש לבחור בענף עסקי - אחר - הייטק. להזין פרטים אודות המעסיק, אנשי קשר, פרטים על ההכשרה וכן הצהרות ומסמכים, בהתאם למפורט בנוהל המסלול.

מידע נוסף, הצהרות ומסמכים

התנאים המלאים של המסלול מפורטים בנוהל "כיתה בעבודה בענף ההייטק".

נספחים

נספחי המשך

אישורים