כיתה בעבודה

עמוד ראשי > הכשרה בעבודה

 

 

כיתה בעבודה

למי מתאים המסלול?

המסלול מתאים למעסיקים, ארגון מעסיקים או קבוצת מעסיקים.

.

מה גובה המענקים במסלול?

לאור נתונים שמתקבלים על אפקטיביות ובהתאם לשיקולי תקציב, הגשת בקשות תוגבל לעד 100 לומדים בשנה קלנדרית ומתוכם עד 20 לומדים שהינם עובדים קיימים אצל המעסיק. מגיש בקשה שמעוניין להגיש בקשה מעבר לכך, ידרש להציג נתוני השמה.

זרוע עבודה תממן למגיש הבקשה מענקי הכשרה והשמה החישוב למימון ייעשה פר לומד.

התשלום יחושב בגין כל התלמידים בהכשרה למעט תלמידים במימון עצמי. הסכום לתלמיד ייגזר מהקבוצה אליה משתייכת ההכשרה על פי הרשימה הבאה:

קבוצה 1 - הכשרות בתחומים:

 • תחבורה
 • ניהול שיווק ופיננסים
 • חינוך וטיפול
 • עיצוב ומדיה

קבוצה 2 - הכשרות בתחומים:

 • טיפוח החן
 • חשמל ובקרת אקלים
 • אופנה וטקסטיל
 • חקלאות

קבוצה 3 - הכשרות בתחומים:

 • מערכות יצור ומיכון
 • בניין וסביבה
 • אמנות עיבוד העץ
 • רכב
 • מערכות אנרגיה
 • אופטיקה ופרא רפואי
 • קירור ומיזוג אויר
 • תיירות וקולינריה
 • הצלה

הכשרה בתחום שאינו נמצא ברשימה לעיל תתוקצב על ידי האגף על פי נתוני הבקשה.

הסכום ללומד יחולק למענק הכשרה ומענק השמה שיגזר משכרו של הלומד עם השמתו בעבודה ויחושב באופן הבא:

קבוצה מענק הכשרה השמה בשכר של ₪6,400-8,000 השמה בשכר של ₪8,000-9,500 השמה בשכר של ₪9,500 ומעלה
1 ₪4,375 ₪6,125 ₪7,875 ₪9,625
2 ₪5,625 ₪7,875 ₪10,125 ₪12,375
3 ₪6,875 ₪9,625 ₪12,375 ₪15,125

 

במקצועות מוכרים ע"י האגף הכוללים 600 שעות ומעלה ניתן לפנות לקבלת תקצוב במייל Kitamifal@labor.gov.il.

מענק ההכשרה ישולם בגין השתתפות בהכשרה, יינתן בהתאם למספר הלומדים הפעילים בהכשרה. התשלום יינתן בשתי פעימות בכפוף להגשת דרישות תשלום ע"ג נספח ה'.

 • תשלום ראשון – 40% מהסכום, ניתן להגיש בפתיחת ההכשרה.
 • תשלום שני – 60% מהסכום, ניתן להגיש בסיום ההכשרה.

2,000 ₪ נוספים יינתנו בגין השמת תלמיד המשתייך לאוכלוסיית יעד של הזרוע (אוכלוסיות היעד מפורטות בנספח ט'). התשלום ישולם עם מענק ההשמה.

בהכשרות בהן לפחות 10 מהלומדים בהכשרה הינם לומדים במימון המשרד תשולם תוספת בגין שעות רכז הכשרה

תשלום בגין רכז ההכשרה יהיה 134 ₪ לשעה+ מע"מ.

 • הכשרה עד 400 שעות – תזכה ב40 שעות רכז.
 • הכשרה מעל 400 שעות – תזכה ב80 שעות רכז.
 • הכשרות בהן 60% מהמעסיקים המשתתפים הינם מעסיקים קטנים ובינוניים (מעסיקים עד 100 עובדים) יזכו ב200 שעות רכז.


לאילו מקצועות ניתן להגיש בקשה לקורס במקום העבודה?

ניתן להגיש בקשה עבור מקצועות נדרשים במשק במגוון ענפים מאושרים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה של משרד הכלכלה או עבור מקצועות שאינם מוכרים על ידי האגף בהם נדרשת הכשרה על פי תוכנית לימודים של מגיש הבקשה, הכוללת לפחות 100 שעות לימוד.

מהן ההתחייבויות של המעסיק במסלול ההכשרה?

 • קיום הכשרה מקצועית עבור דורשי עבודה בלתי מקצועיים, על פי צרכי המפעל/החברה.
 • בסיום ההכשרה, תוענק תעודת גמר, תעודת השתלמות או תעודת סיווג מקצועי, לעומדים בהצלחה בכל דרישות האגף.

בסיום ההכשרה, מתחייב המעסיק לקלוט לפחות 60% מבוגרי הקורס, לתקופה של שישה חודשים לפחות.

כיצד מצטרפים?

 • ניתן להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון. בטופס יש להזין פרטים אודות המעסיק, אנשי קשר, פרטים על ההכשרה וכן הצהרות ומסמכים בהתאם למפורט בנוהל המסלול.

מידע נוסף, הצהרות ומסמכים

התנאים המלאים של המסלול מפורטים בנוהל "כיתה בעבודה".

נספחים

נספחי המשך

אישורים

 

להגשת בקשה