כיתה בעבודה

עמוד ראשי > כיתה בעבודה

כיתה בעבודה

 

 


שלבים בתהליך ההכשרה

1. הגשת בקשה

1. הגשת בקשה

2. בחינת בקשה ואישורה

2. בחינת בקשה ואישורה

3. פתיחת הכשרה

3. פתיחת הכשרה

4. קבלת תשלום

4. קבלת תשלום

 

לאילו מעסיקים מתאים המסלול?

המסלול מתאים לעסקים בינוניים ועסקים גדולים (מעסיק, ארגון מעסיקים או קבוצת מעסיקים).

מה גובה המענקים במסלול?

זרוע עבודה תממן למגיש הבקשה את עלות ההכשרה בתוספת מענקים על דיפלום והשמה, באופן מדורג בהתאם לאבני הדרך שהוגדרו במסלול. החישוב למימון ייעשה פר לומד בהתאם לתוכנית הלימודים.

התשלום יחושב בגין כל התלמידים בהכשרה למעט תלמידים במימון עצמי.

הסכום לתלמיד (להלן – "הסכום") -
X x Y
------
   Z

X- מספר שעות ההכשרה כפי שיקבע באישור ההפעלה;

Y- תעריף לשעת הכשרה, בהתאם לטבלת תעריפי האגף (נספח ט');

Z - עשרים או מספר התלמידים המקסימלי על פי תקן הסדנה, הנמוך מבניהם.

אבן דרך

לוח זמנים

תשלום

תנאים/נספחים

אבן דרך 1 – תשולם בגין השתתפות בהכשרה

 

פעימה ראשונה תשולם חודש לאחר פתיחת ההכשרה ופעימה שנייה באמצע ההכשרה. במקרה של מעסיק קטן ו/או זעיר (עד 50 עובדים) יוקדם הסכום למועד פתיחת ההכשרה

50% מהסכום

נספח ו' - בקשה לתשלום רכיב השתתפות הלומדים ותשלום בגין רכז הכשרה

אבן דרך 2- תשולם בגין זכאות לתעודה.

 

תשולם עם קבלת הזכאות לתעודה

20% מהסכום

אוטומטי

אבן דרך 3- תשולם בגין השמה, רק לבעלי זכאות לתעודה.

 

תשולם בשתי פעימות לאחר הוכחת 2 חודשי השמה ולאחר הוכחת 6 חודשי השמה במצטבר.

40% מהסכום

נספח ז' - בקשה לתשלום בגין השמה ודיפלום

 

אבן דרך 4- רכיב זה ישולם בגין השמה בתפקיד המזכה בשכר העולה על 8,500 ₪ בממוצע בחודש

 

תשולם בתום חצי שנת העסקה

10% מהסכום

תלושי שכר רלוונטיים

השמת תלמיד המשתייך לאוכלוסיית יעד של הזרוע השתייכות לאוכלוסיית יעד כמפורט בנספח י'.

 

תשולם לאחר הוכחת 6 חודשי השמה

2,000 ₪ בגין כל לומד

הצגת אישור על השתייכות לאוכלוסיית יעד כמפורט בנספח י'

תשלום בגין רכז

ישולם יחד עם אבן דרך 1

 134 ₪ לשעה+ מע"מ .

הכשרה עד 400 שעות- יזכה ב- 40 שעות רכז.

הכשרה מעל 800 שעות- יזכה ב- 80 שעות רכז.

 

נספח ו' - בקשה לתשלום רכיב השתתפות הלומדים ותשלום בגין רכז הכשרה


לאילו מקצועות ניתן להגיש בקשה לקורס במקום העבודה?

ניתן להגיש בקשה עבור מקצועות נדרשים במשק במגוון ענפים מאושרים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה של משרד העבודה והרווחה. 

מהן ההתחייבויות של המעסיק במסלול ההכשרה?

  • קיום הכשרה מקצועית עבור דורשי עבודה בלתי מקצועיים, על פי צרכי המפעל/החברה.
  • בסיום ההכשרה, תוענק תעודת גמר, תעודת השתלמות או תעודת סיווג מקצועי, לעומדים בהצלחה בכל דרישות האגף.

בסיום ההכשרה, מתחייב המעסיק לקלוט לפחות 60% מבוגרי הקורס, לתקופה של שישה חודשים לפחות.

כיצד מצטרפים?

  • ניתן להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון. בטופס יש להזין פרטים אודות המעסיק, אנשי קשר, פרטים על ההכשרה וכן הצהרות ומסמכים בהתאם למפורט בנוהל המסלול.

מידע נוסף, הצהרות ומסמכים

התנאים המלאים של המסלול מפורטים בנוהל "כיתה בעבודה".

 

 

חזור לראש הדף