עתידאים - הכשרת הנדסאים

עמוד ראשי > הכשרת הנדסאים בהתאמה עסקית

הכשרת הנדסאים בהתאמה עסקית


שלבים בתהליך ההכשרה

1. בדיקת התאמה והגשה

1. בדיקת התאמה והגשה

2. גיוס מעסיקים ומועמדים

2. גיוס מעסיקים ומועמדים

3. לימודים

3. לימודים

4. התנסות מעשית

4. התנסות מעשית

 

תכנית עתידאים מאפשרת למעסיקים להכשיר הנדסאים איכותיים המתאימים לצרכיהם העסקיים ושנבחרו על ידם מראש.

התכנית היא מיזם משותף של עמותת ידידי עתידים, קרן "ביחד", קרן משפחת סטלה ויואל קרסו, מה"ט במשרד הכלכלה והתעשייה ומפעל הפיס.

מעטפת התכנית והחיבור בין מכללה למעסיקים, מהווים תמריץ למשתתפים לסיים את התכנית בהצלחה ולהשתלב בשוק העבודה, במקצוע בו הוכשרו בצורה מיטבית.

מבנה ההכשרה

כל שלבי ההכשרה מתבצעים בהובלת עמותת "ידידי עתידים", המפעילה את תכנית עתידאים, כאשר הלימודים מתקיימים במכללה הטכנולוגית המכשירה את ההנדסאי ובשיתוף ושקיפות מול המעסיקים המלווים את הכיתה.

יתרונות התכנית עבור המעסיק

  • המעסיק מקבל לעבודה הנדסאי בוגר ואיכותי, המתאים לצרכיו ולפרופיל הרצוי לו, החל משלב המיונים.
  • מטעם התכנית מועסק רכז המפעיל את הכיתה ונותן מענה שוטף למעסיק, למכללה ולסטודנט.
  • תכני הלימוד מותאמים לצורכי העסק.
  • הסטודנטים מתחייבים למשך תעסוקה מינימלי.

לאילו מעסיקים מתאימה התכנית?

התכנית מתאימה למעסיקים המעוניינים בהנדסאים ומתחייבים על העסקתם בסיום התכנית.

מעסיק שיש באפשרותו להתחייב מראש לקליטת המשתתפים בעבודה במשרה מלאה בתום לימודיהם, בתנאים שהוגדרו מראש.

לאילו מקצועות ניתן להגיש בקשה למענק הכשרה בעבודה?

ניתן להגיש בקשה להצטרף כמעסיק לכיתת עתידאים בכל מסלול לימודים שאושר ע"י מה"ט ובאישור ועדת היגוי. ניתן להגיש בקשה לפתיחת כיתה שלמה המונה 25-20 סטודנטים או לכיתה מרובת מעסיקים.

עד היום נפתחו כיתות עתידאים במסלולי הלימוד הבאים: חשמל, מכטרוניקה, אלקטרוניקה, רכב, קירור ומיזוג אויר, כימיה, מכשור ובקרה, תעשיה וניהול.

מה ההתחייבויות של המעסיק בתכנית ההכשרה?

  1. הגדרת פרופיל העובד ותפקידו הראשון בחברה.
  2. התחייבות העסקת העובד למינימום של 12 חודשים, בתפקיד מוגדר ובשכר בסיס מינימלי של 7,500 ₪ עם סיום לימודיו.
  3. מומלץ לשלב התנסות מעשית (כיום בשבוע) במהלך ארבעת חודשי הלימוד האחרונים.
  4. השתתפות בתשלומי המיזם, באמצעות תשלום שכר עבור ההתנסות המעשית, תמיכה ומענקים אחרים עבור סטודנטים אותם יקלוט בעתיד כעובדים.

    המימון הסופי יקבע בהתאם למאפיינים הספציפיים של הכיתה ועל פי גודל המעסיק, כמפורט בחוזר מנהל מה"ט בנושא "הקמת כיתת עתידאים – תמיכות למעסיק" (מצורף).

 

 

חזור לראש הדף