מרכז המידע של משרד המשפטים על נגיף הקורונה


הגשת עררים


שינויים והתאמות בהסדרי קבלת השירותים

רשות התאגידים

אנו ממשיכים לספק שירותים, בהמשך ובהתאם להנחיות המעודכנות בנושא נגיף הקורונה, לרבות כללי "התו הסגול" ומתוך רצון לשמור על בריאות הציבור להלן עדכון בדבר אופן פעילות רשות התאגידים:

 

לא תתאפשר קבלת שירות פרונטאלי ולשכות קבלת הקהל תהיינה סגורות עד להודעה חדשה. 
 • אנו ממליצים להגיש בקשות ולבצע פעולות באופן מקוון ובאמצעות דואר אלקטרוני. ניתן יהיה להפקיד מסמכים ובקשות בתיבות ההפקדה אשר ממוקמות בכל מחוז, בשעות הפעילות של הבניין, יחד עם זאת טיפול בקשות שיוגשו במסמכי נייר עלול להתעכב. 
 • לשליחת בקשות ודיווחים באמצעות האתר המקוון:

 • למידע על הגשה מרחוק באמצעות דואר אלקטרוני בנושא חברות.
 • למידע על הגשה מרחוק באמצעות דואר אלקטרוני בנושא עמותות.
 • למידע על הגשה מרחוק באמצעות דואר אלקטרוני בנושא משכונות.

רשות התאגידים עושה כל מאמץ להמשך מתן שירות מקצועי ומהיר, אך יחד עם זאת, ייתכנו עיכובים בזמני הטיפול.  

לתשומת הלב -  זמני תגובה בבקשות המוגשות מרחוק (באופן מקוון או באמצעות דואר אלקטרוני) קצרים יותר.

למידע נוסף בנושא הקלות והודעות לציבור בשל נגיף הקורונה.

 

האפוטרופוס הכללי

אנו ממשיכים לספק שירותים, בהמשך ובהתאם להנחיות המעודכנות בנושא נגיף הקורונה, לרבות כללי "התו הסגול" ומתוך רצון לשמור על בריאות הציבור, להלן עדכון בדבר אופן פעילות האגף:

בהתאם לכך, שירות זימון התורים ללשכות יופסק עד להודעה חדשה.

ניתן להמשיך לקבל שירותים ולבצע פעולות באתר האינטרנט ובמוקדים הטלפוניים, מוקדי השירות והמידע עובדים במתכונת מצומצמת.

 

ככל שנדרש להמציא מסמכי מקור, ועל מנת לשמור על בריאות הציבור, להלן פירוט חלופות למסירת מסמכים באופן מקוון ובאמצעות דואר אלקטרוני, על פי תחומי הפעילות השונים:

האפוטרופוס הכללי

אנו ממשיכים לספק שירותים, בהמשך ובהתאם להנחיות המעודכנות בנושא נגיף הקורונה, לרבות כללי "התו הסגול" ומתוך רצון לשמור על בריאות הציבור, להלן עדכון בדבר אופן פעילות האפוטרופוס הכללי:

לא תתקיים קבלת קהל במשרד, בהתאם לכך, שירות זימון התורים ללשכות יופסק עד להודעה חדשה. 

 

ניתן להמשיך לקבל שירותים ולבצע פעולות באתר האינטרנט, ובכלל זה, הגשה מקוונת של מסמכים וכן לפנות למוקדים הטלפוניים, שעובדים במתכונת מצומצמת. במקרי הצורך ניתן להפקיד מסמכים בתיבות ההגשה הפרוסות במחוזות, ככל שיש מניעה לדעת המגיש למסירת המסמך – ניתן לפנות למוקד השירות הטלפוני.

לשירות בנושא ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי, מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות לאפוטרופוס ראו - הודעה חשובה לציבור בנושא ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי, מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות לאפוטרופוס - בהודעה זו הסברים והבהרות על אופן עריכה וחתימה על ייפוי כוח מתמשך, הפקדה והודעה על כניסה לתוקף, נוכח מצב החירום השורר במדינה.

אפוטרופוס יוכל להגיש פרטות, דיווחים תקופתיים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וכן פניות נוספות, בשירות מקוון.

בנוסף, ניתן לפנות למחוזות האפוטרופוס הכללי בדואר אלקטרוני, לכתובות המפורטות להלן, לפי העניין:

כמו כן ובהעדר קבלת קהל, ניתן להמציא לאפוטרופוס הכללי כתבי בית דין לכתובות הדואר האלקטרוני המפורטות להלן, לפי העניין, ולקבל אישור על הגשת המייל שיהווה אישור מסירה:

מוקד טלפוני האפוטרופוס הכללי 6107* בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 16:00.

אנו עושים את מירב ומיטב המאמצים על מנת לקדם את הטיפול בבקשות השונות ונשמח לחזור ולעמוד לרשותכם מיד עם חזרה מבורכת לשגרה. שנה טובה.

למידע נוסף בנושא

רשם הירושה

הממונה על חדלות פירעון

בשל התפרצות חוזרת של נגיף הקורונה ולמניעת התפשטותו, לא תתקיים קבלת קהל במשרדנו, עד להודעה חדשה.

בהתאם לכך, שירות זימון התורים ללשכות יופסק עד להודעה חדשה.

במקרי הצורך ניתן להפקיד מסמכים בתיבה ייעודית מחוץ לכל לשכה.

ניתן להמשיך לקבל שירותים ולבצע פעולות באתר האינטרנט ובמוקדים הטלפוניים, מוקדי השירות והמידע עובדים במתכונת מצומצמת.

ניתן לקבל את שאר השירותים ולבצע פעולות מקוונות באתר חדלות פירעון בקישורים הבאים:

 • פתיחת תיקים חדשים או בקשות ופניות לממונה בתיקים פתוחים: הגשת בקשות לממונה על חדלות פירעון באמצעות מערכת ממו-נט.
 • תיקים פתוחים: קבלת מידע על הליכי חדלות פירעון ופשיטות רגל במערכת המידע המקוון.

חלופות קבלת קהל לפניה לממונה:

 • בכל נושא הקשור לתיק קיים - יש להגיש בקשה או פניה באמצעות אתר הממו-נט
 • מגישים (חייבים או נושים) שאינם מיוצגים או כאשר לא קיים תיק אצל הממונה - ניתן לשלוח את הפניה למזכירות המחוז הרלוונטי:

ניתן להגיש בתיבות ההגשה הפרוסות במחוזות, ככל שיש מניעה לדעת המגיש למסירת המסמך – ניתן לפנות למוקד השירות הטלפוני.

אלו הנושאים שיטופלו בהגשה לדואר האלקטרוני במחוז ואלו בלבד:

 • הגשת בקשות, פניות ותביעות חוב לממונה בתיק קיים - רק מגישים שאינם מיוצגים (חייבים או נושים או צדדים בהליך).
 • הגשות לפתיחת הליך חדלות פירעון של יחיד כאשר המגיש אינו מיוצג.
 • בקשות לפתיחת הליך חדלות פירעון לעמותה או חברה לתועלת הציבור (חל"צ).
 • בקשות לפי סעיף 303 לחוק החברות.
 • בקשות לפירוק חברה לפי חוק החברות.
 • בקשות לאכיפת שיעבודים/כינוס נכסים.
 • בקשות למינוי מומחה בהתאם לחוק חדלות פירעון.
 • בקשות להסדר לחברות סולבנטיות לפי סעיף 350 לחוק החברות.

לתשומת לבכם:

פניות שיוגשו לדואר האלקטרוני בנושאים הקשורים לתיקי פשיטת רגל או לתיקי פירוק או לתיקי חדלות פירעון קיימים,  לא יטופלו אגב שליחתם בדואר אלקטרוני, ויוחזרו אל שולחם בדרישה להגשה מחדש באמצעות אתר הממו-נט.

 

מוקד טלפוני חדלות פירעון 5067* בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 16:00.

אנו עושים את מירב ומיטב המאמצים על מנת לקדם את הטיפול בבקשות השונות ונשמח לחזור ולעמוד לרשותכם מיד עם חזרה מבורכת לשגרה. שנה טובה.

למידע נוסף בנושא

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין

גם בתקופה זו אנו ממשיכים לספק שירותים, בהמשך ובהתאם להנחיות המעודכנות בנושא נגיף הקורונה, לרבות כללי "התו הסגול" ומתוך רצון לשמור על בריאות הציבור, להלן עדכון בדבר אופן פעילות הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (להלן "הרשות"):

נוכח מצב התחלואה והנחיות הממשלה, בדבר הטלת סגר וצמצום כוח האדם במשרדי הממשלה, מומלץ להגיש תיקים ובקשות לרישום, רק באמצעים המקוונים, ולהימנע ככל שניתן מהפקדת תיקים בתיבת ההפקדה

תיקים שיופקדו בתיבת ההפקדה יטופלו רק כאשר יתאפשר לעובדי הלשכות לאוספם, ולכן ייתכנו עיכובים משמעותיים בטיפול בתיקים אלו, ובכל מקרה ייראו את המועד שבו נפתחו תיקים אלו במערכות הממוחשבות, כמועד שבו הם הוגשו.

לשכות רישום המקרקעין:  הפעילות באמצעים המקוונים ובתיבות ההפקדה תימשך כסדרה, תוך שניתן יהיה להפקיד תיקים בתיבות ההפקדה המוצבות מחוץ ללשכות וזאת במשך שעות הפעילות של הבניין בו שוכנת הלשכה הרלוונטית. 

ניתן לזמן תורים לימים ראשון, שני, רביעי וחמישי, וזאת באמצעות מערכת זימון תורים לפעולה איסוף תיק שנדחה בלבד.

בהגיעכם ללשכה תידרשו להציג מסרון המאשר את זימון הפגישה כתנאי לכניסה ללשכה.

יודגש כי נוכח כללי התו הסגול, בהיעדר נסיבות מיוחדות המצריכות סיוע של מלווה לביצוע הפעולה, רק מבצעי הפעולה יהיו רשאים להיכנס ללשכה (לא תותר כניסת ילדים).

במקרים דחופים בהם נבצר ממבקש הרישום לבצע את הפעולה באפיקים המקוונים, ניתן יהיה להפקיד התיק בתיבות ההפקדה ולפנות בבקשה ללשכה באמצעות תיבת המייל הלשכתית.

לשכות הרשות סגורות לקבלת קהל עד הודעה החדשה.

פרטי יצירת קשר לשכות המפקחים על רישום מקרקעין

פרטי יצירת קשר הלשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות

מעבר להודעה בדבר פעילות לשכות המפקחים (הליך שיפוטי) על רישום המקרקעין

למידע נוסף היכנסו לאתר הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין.

הסיוע המשפטי

קבלת קהל במשרדי הסיוע המשפטי תתקיים באופן טלפוני בלבד

 • גם במהלך תקופה זו מומלץ וניתן להגיש בקשות לסיוע משפטי, בקלות,ללא צורך בהגעה למשרדי הסיוע המשפטי וללא צורך במילוי טופס בקשה, בטלפון 0733927788 שלוחה 1, בימים א'-ה' בין השעות: 08:00-16:00.

  השירות ניתן גם למקרים דחופים.

 • למידע בתיקים קיימים - אין להגיע למשרדי הסיוע המשפטי. יש להתקשר למספר 6405* שלוחה 1.
 • לאור תקופת החירום ובעקבות משבר הקורונה, החל מיום ה' 2.7.2020, לא ניתן יהיה להגיע למשרדי מחוזות הסיוע המשפטי. קבלות הקהל יבוצעו באופן טלפוני בלבד בזימון תור מראש

  זימון תור ניתן לבצע בקלות מכל מחשב המחובר לרשת או טלפון חכם, (ניתן גם לחפש בגוגל "זימון תור סיוע משפטי").

 • מסמכים נדרשים מומלץ לשלוח בדואר אלקטרוני או בפקס (נא לציין שם ומספר התיק בסיוע המשפטי).
  לרשות הפונים עומדות גם תיבות שירות במשרדי המחוזות השונים, בהן ניתן להשאיר מסמכים לטיפול המחוז.

להלן פרטי לשכות הסיוע המשפטי ברחבי הארץ:

מחוז   פקס      דואל   כתובת
צפון 02-6462532 Naz-Siyua@justice.gov.il רח' תאופיק זיאד 3047, בנין ופא סנטר קומה 5, ת.ד. 50021, נצרת, מיקוד 1616001
 
חיפה 02-6467943 Haf-Siyua@justice.gov.il רח' פל ים 15א', קומה 11, חיפה, מיקוד 3133002
תל אביב 02-6467717 Tlv-Siyua@justice.gov.il רח' הנרייטה סולד 4, תל אביב, מיקוד 6492404
מרכז 02-6468008 אבא הלל סילבר 13 , לוד, מיקוד 7129463
ירושלים (כולל אשדוד ואילת) 02-6467611 Jer-Siyua@justice.gov.il רח' הסורג 1, בית מצפה, ת.ד. 1777 ירושלים, מיקוד 9414501
 
דרום 02-6467672 Bsh-Siyua@justice.gov.il קרן היסוד 4 בית קרסו קומה 5 (מול בנק טפחות), ת.ד. 534, באר שבע, מיקוד 8410401

יחד נעבור את הקורונה בשלום

למידע נוסף בנושא הקלות והודעות לציבור בשל נגיף הקורונה

רשות הפטנטים

מתכונת פעילות רשות הפטנטים

קיום דיונים בבית הדין שברשות הפטנטים מיום 14.02.2021 

 

החל מיום 2021.2.14 ישובו הדיונים הקבועים בבית הדין שברשות הפטנטים להתנהל כסדרם, תחת
המגבלות הקבועות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
(הגבלת פעילות), תש"ף-2020 ,תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
(הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020 ותקנות סמכויות מיוחדות
.להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות והוראות נוספות)


בהתאם ל-"תו הסגול" ובשל גודלו של אולם בית הדין, בדיונים דו-צדדיים יוכלו להיות נוכחים
בחדר הדיונים עד שלושה אנשים מטעם כל צד לדיון. צד העותר לכך כי מספר הנוכחים מטעמו
.באולם הדיונים יהיה גדול יותר, יגיש בקשה מתאימה עד 7 ימים לפני מועד הדיון


בעלי דין המעוניינים לקיים את הדיון בעניינם בהיוועדות חזותית, וכן בעלי דין אשר מבקשים
לדחות את מועד הדיון בעניינם בשל נסיבות אישיות או מקצועיות הנובעות מטעמים הקשורים
במגבלות שהוטלו - רשאים לפנות לרשם בבקשה מנומקת. בקשות אלו תידונה על ידי היושבים בדין
תוך שקילת מכלול הנסיבות הצריכות לעניין, ובכלל זה הסיכונים, האילוצים והמגבלות הנובעים
.מצו השעה

למעבר לאתר היחידה

 

בתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל

עדכון בדבר פעילות בתי הדין שלפי חוק הכניסה לישראל בעת היציאה מהסגר השלישי

בהמשך להחלטת הממשלה מיום 5.2.2021 על המשך הטלת חלק מהמגבלות על פעילות המשק ובהתאם לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 26), התשפ"א-2021 (להלן: "תקנות הגבלת פעילות"), להלן הודעה לעניין מתכונת פעילות בתי הדין שלפי חוק הכניסה לישראל, כפי שתתקיים החל מיום א', 14.2.2021 ועד להודעה אחרת.  
לא תתקיים קבלת קהל. אנא עשו שימוש בערוצים המקוונים העומדים לרשותכם באתר במקום.

למידע נוסף בנושא הקלות והודעות לציבור בשל נגיף הקורונה

בתי הדין השרעיים

לאחר תום התוקף המשפטי של הצו לסגר כללי, ובהסתמך על החלטת הממשלה מיום 05.02.2021, בתי הדין השרעיים ישובו לפעול בהתאם להנחיות שבתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין השרעיים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 5) לשנת 2021.

לאור האמור, בתי הדין השרעיים תשוב לדון בתיקים ובהליכים המשפטיים בהתאם למתכונת שקדמה לסגר הכללי, תוך הקפדה מלאה על קיום ההנחיות והמגבלות הרלוונטיות, כגון עטיית מסיכה, שמירת מרחק, ומספר האנשים הקבוע בכל מקום, ובשים לב לכל חיקוק רלוונטי, לרבות התקנות להתמודדות עם הקורונה הנ"ל, וזאת כדי לשמור על בריאות ובטיחות הציבור והעובדים במערכת בתי הדין השרעיים.

כל ההחלטות וההוראות והמועדים בהליכים המשפטיים השונים ימשיכו להיות מחייבים כל עוד לא ניתנה החלטה אחרת.

הקאדי ד"ר איאד זחאלקה

 מנהל בתי הדין השרעיים

למעבר לאתר היחידה

בתי הדין הדרוזיים

בתקופה זו יתקיימו ויישמעו בבתי הדין הדתיים הדרוזיים כל סוגי ההליכים. זאת, תוך הקפדה על ההנחיות והמגבלות של משרד הבריאות ומשרד המשפטים, אשר נקבעו לצורך שמירה על בריאות הציבור, הקאדים מד'הב והעובדים, ובהתאם להוראות כל דין. אי לכך ובהתאם לזאת, החל מיום א' ה-18 לאוקטובר 2020, תהא מתכונת הפעילות בבתי הדין הדתיים הדרוזיים כדלהלן: 
 
 1. הדיונים הקבועים יתקיימו כסדרם וקבלת הקהל בבתי הדין השונים תתקיים כרגיל.
 2. הנהלת בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תמשיך ותקבע את מספר הנוכחים במתקנים הכולל קבלת קהל במזכירויות והנוכחות באולמות השיפוט, התואם הנחיות משרד המשפטים, תוך הקפדה על הוראות משרד הבריאות.
 3. חשוב להבהיר כי בדיונים שיתקיימו, נצמצם נוכחות עד כמה שאפשר, כלומר יורשו להיכנס לאולם השיפוט בעלי עניין בלבד, כמובן תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים בין אחד לשני וחובת חבישת מסיכה.

מנהלת היחידות המקצועיות

פעילות מנהלת היחידות המקצועיות במהלך תקופת הקורונה

לקוחות יקרים,

בימים אלו אנו נדרשים למשנה זהירות ולהימנע עד כמה שניתן מהתקהלויות שלא לצורך. בריאותכם חשובה לנו, ולכן לא תתקיים קבלת קהל. מוקד השירות והמידע עובד במתכונת מצומצמת ומטפל במקרים דחופים בלבד! זמן ההמתנה למענה ארוך!

אנא עשו שימוש בערוצים המקוונים העומדים לרשותכם באתר האינטרנט:

שינוי בהליך רישוי הנוטריונים בעקבות נגיף הקורונה

מעתה ועד להודעה חדשה, לא תתאפשר הגעת קהל לטובת חתימה בפנקס הנוטריונים.

מבקש בקשה לרישיון נוטריונים אשר השלים את כל חובותיו לרבות תשלום האגרה הנדרשת, ישלח דואר אלקטרוני לכתובת: OfirB@Justice.gov.il.

לדואר אלקטרוני יש לצרף צילום דוגמא להטבעה של חותמת הגומי ולהטבעה של חותם הברזל.

בגוף הדואר האלקטרוני יש לציין את פרטי הפונה: שם פרטי בעברית ובאנגלית וכתובת מגורים מעודכנת.

לאחר קבלת הפניה, נציג היחידה ייצור קשר עם המבקש לטובת המשך התהליך אשר במסגרתו יתבקש המבקש לשלוח בדואר דוגמא של החתימה, חותמת הגומי והחותם.

למידע נוסף בנושא הקלות והודעות לציבור בשל נגיף הקורונה

נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

לנוחיותכם, דף המרכז את המידע הרלוונטי מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בכל הנוגע למידע בגרסאות נגישות או הנוגע לאנשים עם מוגבלות, וכן לגבי שינויים במענה טלפוני והקלות לציבור, בשל התפשטות נגיף הקורונה והוראות משרד הבריאות.

בשל התפשטות מגפת הקורונה, ריכזנו עבורכם מידע והנחיות במדריך אחד ובגרסאות נגישות. מידע מפורט ומלא מופיע באתר משרד הבריאות. המידע משתנה באופן תדיר ואנו נשתדל לעדכנו כאן. מוקד פניות הציבור של נציבות שוויון ממשיך לפעול, לתת מידע ולסייע לפתור בעיות שעולות מהשטח. מוזמנים לפנות אלינו במייל pniotnez@justice.gov.il או בטלפונים 6763* או 073-3925898 או 073-392-5892.

למידע נוסף בנושא הקלות והודעות לציבור בשל נגיף הקורונה

 

הסניגוריה הציבורית

סדרי עבודת הסניגוריה הציבורית בתקופה זו
 
הסניגוריה הציבורית ממשיכה לייצג את לקוחותיה גם בתקופה זו, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 
ניתן לקבל את כלל השירותים באמצעות הטלפון במספרים הבאים:
 • מחוז ירושלים: טל' 073-3926010/09
 • מחוז תל-אביב: טל' 073-3923621/25
 • מחוז מרכז: טל' 073-3923557
 • מחוז דרום: טל' 073-3922487
 • מחוז חיפה: טל' 073-3921011
 • מחוז צפון: טל' 073-3929817
ניתן לקבל מענה טלפוני 24/7.

יחידת המרות דת, העדות הנוצריות ומרשם ברית הזוגיות

סדרי עבודה יחידת המרות דת, העדות הנוצריות ומרשם ברית הזוגיות בתקופה זו

בשל מצב התחלואה, וצמצום כוח האדם במשרדי הממשלה, לא תתקיים קבלת קהל בתקופה זו. לעת הזאת ולתקופת ניסיון נבחנת האפשרות לזהות פונים לצורך קבלת אישורים הנוגעים להמרת דת גם באמצעים דיגיטליים

 

לשאלות ובירורים במקרים ספציפיים ניתן לפנות באמצעות:

 • לשאלות ובירורים במקרים ספציפיים ניתן לפנות באמצעות:
 • דואר אלקטרוני: RashamHazugiyut@justice.gov.il
 • פקס: 02-6467890
 • מספר טלפון: 073-39283333. המענה הטלפוני ניתן בין השעות 08:00-16:00

למעבר לאתר היחידה

 


שאלות ותשובות

חזור לראש הדף