מרכז המידע של משרד המשפטים על נגיף הקורונה


שינויים והתאמות בהסדרי קבלת השירותים

רשות התאגידים

שינויים בקבלת הקהל ובזימון תורים בשל נגיף הקורונה

בהמשך ובהתאם להנחיות המעודכנות בנושא נגיף הקורונה, לרבות כללי "התו הסגול" ומתוך רצון לשמור על בריאות הציבור, להלן עדכון בדבר אופן פעילות רשות התאגידים החל מיום 13.05.2020:

 • הגשת בקשות וביצוע פעולות באופן מקוון, באמצעות דואר אלקטרוני ועל ידי הגשה לתיבות ההפקדה תימשך כסדרה במחוזות הרשות.  ניתן יהיה להפקיד מסמכים ובקשות בתיבות ההפקדה אשר ממוקמות בכל מחוז, בשעות הפעילות של הבניין בו שוכנת הלשכה הרלוונטית.
 • לא תתאפשר הפקדת מסמכים בעמדות קבלת קהל והמסמכים לא ייחתמו בחותמת "נתקבל".
 • לקבלת שירות פרונטאלי, בימים בהם היתה מתבצעת קבלת קהל בשגרה, יש לזמן תורים מראש, וזאת באמצעות מערכת זימון תורים למחוזות, לפעולות הבאות בלבד:

  • פעולות במשכון.
  • פעולות ברשם החברות  והשותפויות- כל פעולה הנדרשת להמשך קיום חייה של החברה/ שותפות אשר מצריך טיפול דחוף וייתמך באסמכתאות רלוונטיות , לרבות,   צווי בית משפט, תיקון מרשם שגוי.  
  • פעולות ברשם העמותות – בקשות זירוז אשר תתמכנה באסמכתאות רלוונטיות ובנוסף, רישום עמותה להצלת חיים / קורונה.

קבלת שירות לגבי בקשות הנוגעות לכל פעולה שאינה אחת מפעולות אלה, תתאפשר רק ע"י הפקדת המסמכים בתיבות ההפקדה כפי שתואר לעיל.

 • בעת קבלת שירות פרונטלי כל לקוח יוגבל לביצוע פעולה אחת בלבד. לצורך שמירה על בריאות הציבור ועמידה בהנחיות ה"תו הסגול" חל איסור על שהייה במרחב קבלת קהל מלבד בעת קבלת השירות הפרונטלי. 

לתשומת לבכם לא תתאפשר קבלת קהל ללא הצטיידות במסכת פנים וכפפות.

מומלץ להמשיך ולהגיש בקשות באמצעות האתר המקוון:

לחברות.

לעמותות.

למשכונות.

למידע על הגשה מרחוק באמצעות דואר אלקטרוני בנושא חברות.

למידע על הגשה מרחוק באמצעות דואר אלקטרוני בנושא עמותות.

למידע על הגשה מרחוק באמצעות דואר אלקטרוני בנושא משכונות.

רשות התאגידים עושה כל מאמץ בהמשך מתן שירות מקצועי ומהיר, אך יחד עם זאת, ייתכנו עיכובים בזמני הטיפול. לתשומת הלב -  זמני תגובה בבקשות המוגשות מרחוק (באופן מקוון או באמצעות דואר אלקטרוני) קצרים יותר.

רשות התאגידים מאחלת בריאות איתנה וחזרה לשגרה במהרה.

למידע נוסף בנושא הקלות והודעות לציבור בשל נגיף הקורונה

האפוטרופוס הכללי

החל מיום 13.5.20 תפתח באופן מדורג, קבלת הקהל באגף.

קבלת הקהל תעשה באמצעות זימון תורים מראש בלבד - במקרה של קושי בזימון התור באינטרנט ניתן להיעזר במוקדי השירות הטלפוני.

בשירותים הבאים בלבד:

ניתן לקבל את שאר השירותים ולבצע פעולות מקוונות באתר חדלות פירעון בקישורים הבאים:

 • פתיחת תיקים חדשים או בקשות ופניות לממונה בתיקים פתוחים: הגשת בקשות לממונה על חדלות פירעון באמצעות מערכת ממו-נט.
 • תיקים פתוחים: קבלת מידע על הליכי חדלות פירעון ופשיטות רגל במערכת המידע המקוון.

חלופות קבלת קהל לפניה לממונה:

אלו הנושאים שיטופלו בהגשה לדואר האלקטרוני במחוז ואלו בלבד:

 • הגשת בקשות, פניות ותביעות חוב לממונה בתיק קיים - רק מגישים שאינם מיוצגים (חייבים או נושים או צדדים בהליך).
 • הגשות לפתיחת הליך חדלות פירעון של יחיד כאשר המגיש אינו מיוצג.
 • בקשות לפתיחת הליך חדלות פירעון לעמותה או חברה לתועלת הציבור (חל"צ).
 • בקשות לפי סעיף 303 לחוק החברות.
 • בקשות לפירוק חברה לפי חוק החברות.
 • בקשות לאכיפת שיעבודים/כינוס נכסים.
 • בקשות למינוי מומחה בהתאם לחוק חדלות פירעון.
 • בקשות להסדר לחברות סולבנטיות לפי סעיף 350 לחוק החברות.

לתשומת לבכם:

פניות שיוגשו לדואר האלקטרוני בנושאים הקשורים לתיקי פשיטת רגל או לתיקי פירוק או לתיקי חדלות פירעון קיימים,  לא יטופלו אגב שליחתם בדואר אלקטרוני, ויוחזרו אל שולחם בדרישה להגשה מחדש באמצעות אתר הממו-נט.

מוקד טלפוני חדלות פירעון 5067*

במקרים דחופים ומורכבים ניתן ליצור קשר עם צוות העובדים במספרים:

מחוז תל אביב והמרכז מחוז חיפה מחוז ירושלים מחוז באר שבע
073-3923222 073-3921200 073-3927011 073-3922268

 

 

אנו עושים את מירב ומיטב המאמצים על מנת לקדם את הטיפול בבקשות השונות ונשמח לחזור ולעמוד לרשותכם מיד עם חזרה מבורכת לשגרה.

רשם הירושה

מענה טלפוני במוקד השירות של רשם הירושה 2416*:

הודעת מערך רשם הירושה - התנהלות במצב חירום

החל מיום 12.5.20 תתאפשר פעולה של הפקדת צוואה בזימון תור בלבד - במקרה של קושי בזימון התור באינטרנט ניתן להיעזר במוקדי השירות הטלפוני.

מערך רשם הירושה ממשיך לתת שירות באמצעים מקוונים כבכל ימות השנה.

בימים אלו, כמו גם בשגרה, באפשרותכם לבצע פעולות מקוונות באתר רשם הירושה ובקישורים הבאים:

 • הגשת בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה

  • לאחר הגשת בקשה מקוונת לצו קיום צוואה (בלבד) ניתן למסור את הצוואה המקורית בתיבות ההפקדה המוצבות מחוץ לכל לשכה.
 • לאחר הגשת הבקשה באתר רשם הירושה אונליין, ניתן לקבל מידע ולבצע פעולות כגון: 

  • הגשת בקשה להארכת מועד לבקשת התנגדות
  • הגשת התנגדות
  • הגשת בקשה לתיקון טעות סופר
  • הגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון קבוע
  • הגשת בקשה להוכחת הצוואה בהעתק
  • הגשת בקשה לעיון בתיק
  • הגשת בקשה להארכת מועד לבקשת התנגדות:

   • נוכח מצב החירום והנחיות משרד הבריאות, ניתן להגיש בקשות להארכת מועד להגשת התנגדות באמצעות אתר הרשם לענייני ירושה אונליין.
   • ככל שתוגש בקשה להארכת מועד תינתן אורכה מתאימה. 

כמו כן, ניתן לקבל העתק צו באתר רשם הירושה אונליין.

הגשת מסמכים לרשם הירושה

יש להגיש את כל המסמכים, לרבות: השלמות מסמכים למזכירות, לעוזרי רשם, ולב"כ היועמ"ש באמצעות מערכת רשם אונליין

רק בקשות שלא ניתן להגיש מבחינה טכנית באופן מקוון יש לשלוח לכתובת: Moked-Yerushot@justice.gov.il

לתשומת לבכם - כל בקשה שניתן להגיש בדרך מקוונת ותועבר במייל לא תתקבל. 

מערך הרשם לענייני ירושה יקבל בשעת החירום תצהירים שאומתו בהתאם להחלטת ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין: (את/39/20) אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל. 

אנו עושים את מירב ומיטב המאמצים על מנת לקדם את הטיפול בבקשות השונות ונשמח לחזור ולעמוד לרשותכם מיד עם חזרה מבורכת לשגרה.

למידע נוסף בנושא הקלות והודעות לציבור בשל נגיף הקורונה

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין

בהמשך ובהתאם להנחיות המעודכנות בנושא נגיף קורונה, כללי "התו הסגול", ובמטרה לשמור על בריאות הציבור, להלן עדכון בדבר אופן פעילות הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (להלן: "הרשות") החל מיום 29/06/2020:

לשכות רישום המקרקעין:  הפעילות באמצעים המקוונים ובתיבות ההפקדה תימשך כסדרה, תוך שניתן יהיה להפקיד תיקים בתיבות ההפקדה המוצבות מחוץ ללשכות וזאת במשך שעות הפעילות של הבניין בו שוכנת הלשכה הרלוונטית. 

ניתן לזמן תורים לימים ראשון, שני ורביעי, וזאת באמצעות מערכת זימון תורים ללשכות: אשדודבאר שבע,  חולוןחיפה, ירושליםנצרתנתניהעכופתח תקווהרחובותתל אביב, לפעולות מסוג

רישום משכנתה ואיסוף תיק שנדחה בלבד.

זימון התורים כאמור, יתאפשר לרישום משכנתאות שאינן ניתנות להגשה באמצעים המקוונים.

במקרים דחופים בהם נבצר ממבקש הרישום לבצע את הפעולה באפיקים המקוונים, ניתן יהיה לפנות בבקשה ללשכה לקביעת תור מיוחד באמצעות תיבת המייל הלשכתית.

תשומת ליבכם כי השירות בלשכה לא יינתן לפעולות מורכבות - לקבלת מענה לפעולות אלו ניתן להפקיד את התיקים והכל בהתאם להנחיות המופיעות באתר הרשות. 

במקרה שאין אפשרות לקבוע תור במסגרת מכסת התורים הקבועה באתר, בטווח של שלושה ימי עסקים, ניתן לפנות בבקשה לקביעת תור לתיבת הדואר האלקטרוני: Hanhala-Mekarkein@justice.gov.il.

יודגש כי המערכת אינה מאפשרת קביעת תור למי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית. בעלי דרכונים שאינם בעלי תעודת זהות מוזמנים לקבוע תור באמצעות בקשה שתוגש לתיבת המייל הלשכתית של לשכת הרישום  הרלוונטית.

בקשות לתיאום פגישה בלשכת הרישום לצורך התייעצות והגשת תיקים מורכבים, או לשם קיום עסקאות בהן מעורבים מספר גורמים שלצורך הוצאת העסקה לפועל נדרשת חתימתם בבת אחת - יוגשו באמצעות בקשה לתיבת המייל הלשכתית.

הלשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות: ניתן להפקיד תיקי פרצלציה בתיבת ההפקדה המוצבת בסמוך ללשכה בימים א'-ה', בין השעות 8:30-15:00, או להפקיד את התיק בתיבות ההפקדה המצויות בלשכות השונות בארץ בצירוף מכתב שבו מבוקש להעביר את התיק ללשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות (בהתאם לשעות ההפקדה בלשכות אלו).

ניתן לבקש תיאום פגישה באמצעות תיבת המייל הלשכתית של הלשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות.

לשכות הסדר המקרקעין: ניתן להפקיד מסמכי תביעות ומסמכים בתיבות ההפקדה המצויות בסמוך ללשכה (בלשכת ת"א ובלשכת חיפה ניתן להפקיד את התיקים בתיבות ההפקדה של לשכות הרישום בצירוף מכתב שבו יבוקש להעביר את התיק ללשכת ההסדר הרלוונטית) וזאת בימים א'-ה', בין השעות .8:30-15:00.

לשכות ההסדר תהיינה פתוחות לקבלת קהל פרונטאלית בימי שני בלבד, וזאת לאחר תיאום מראש בהתאם לכללי "התו הסגול". ניתן לתאם מתן שירות פרונטאלי כאמור באמצעות תיבת המייל הלשכתית של לשכת ההסדר או באמצעות מזכירות לשכת ההסדר בהתאם לפרטי יצירת הקשר המופיעים באתר הרשות.

למידע נוסף היכנסו לאתר הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין.

הסיוע המשפטי

החל מיום 2.7.2020 קבלת קהל במשרדי הסיוע המשפטי תתקיים באופן טלפוני בלבד

 • גם בתקופת החירום בעקבות משבר הקורונה מומלץ וניתן להגיש בקשות לסיוע משפטי, בקלות,ללא צורך בהגעה למשרדי הסיוע המשפטי וללא צורך במילוי טופס בקשה, בטלפון 0733927788 שלוחה 1, בימים א'-ה' בין השעות: 08:00-16:00.
  השירות ניתן גם למקרים דחופים.
 • למידע בתיקים קיימים - אין להגיע למשרדי הסיוע המשפטי. יש להתקשר למספר 6405* שלוחה 1.
 • לאור תקופת החירום ובעקבות משבר הקורונה, החל מיום ה' 2.7.2020, לא ניתן יהיה להגיע למשרדי מחוזות הסיוע המשפטי. קבלות הקהל יבוצעו באופן טלפוני בלבד בזימון תור מראש
  זימון תור ניתן לבצע בקלות מכל מחשב המחובר לרשת או טלפון חכם, (ניתן גם לחפש בגוגל "זימון תור סיוע משפטי").
 • מסמכים נדרשים מומלץ לשלוח בדואר אלקטרוני או בפקס (נא לציין שם ומספר התיק בסיוע המשפטי).

להלן פרטי לשכות הסיוע המשפטי ברחבי הארץ:

מחוז   פקס      דואל   כתובת
צפון 02-6462532 Naz-Siyua@justice.gov.il רח' תאופיק זיאד 3047, בנין ופא סנטר קומה 5, ת.ד. 50021, נצרת, מיקוד 1616001
 
חיפה 02-6467943 Haf-Siyua@justice.gov.il רח' פל ים 15א', קומה 11, חיפה, מיקוד 3133002
תל אביב 02-6467717 Tlv-Siyua@justice.gov.il רח' הנרייטה סולד 4, תל אביב, מיקוד 6492404
מרכז 02-6468008 אבא הלל סילבר 13 , לוד, מיקוד 7129463
ירושלים (כולל אשדוד ואילת) 02-6467611 Jer-Siyua@justice.gov.il רח' הסורג 1, בית מצפה, ת.ד. 1777 ירושלים, מיקוד 9414501
 
דרום 02-6467672 Bsh-Siyua@justice.gov.il קרן היסוד 4 בית קרסו קומה 5 (מול בנק טפחות), ת.ד. 534, באר שבע, מיקוד 8410401

 
יחד נעבור את הקורונה בשלום

למידע נוסף בנושא הקלות והודעות לציבור בשל נגיף הקורונה

רשות הפטנטים

הודעות רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר בדבר אופן פעולת הרשות והנחיות לקהל המגיע לדיונים בפני הרשם בתקופת הקורונה פורסמו לציבור.

למידע נוסף בנושא הקלות והודעות לציבור בשל נגיף הקורונה

 
בתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל

הודעה על קיום דיונים מרחוק באמצעות אמצעים טכנולוגיים המאפשרים העברת קול ותמונה מרחוק

לעיון בהודעת ראשת בתי הדין על קיום דיונים מרחוק

למידע נוסף בנושא הקלות והודעות לציבור בשל נגיף הקורונה

 

בתי הדין השרעיים

בתי הדין השרעיים חזרו לפעילות מלאה, בהתאם להנחיות התו הסגול.

למעבר לאתר היחידה

 

בתי הדין הדרוזיים

בתי הדין הדרוזיים חזרו לפעילות מלאה, בהתאם להנחיות התו הסגול.

למעבר לאתר היחידה

מנהלת היחידות המקצועיות

שינויים בקבלת קהל בשל נגיף הקורונה

לקוחות יקרים,

בימים אלו אנו נדרשים למשנה זהירות ולהימנע עד כמה שניתן מהתקהלויות שלא לצורך. בריאותכם חשובה לנו, ולכן לא תתקיים קבלת קהל. מוקד השירות והמידע עובד במתכונת מצומצמת ומטפל במקרים דחופים בלבד! זמן ההמתנה למענה ארוך!

אנא עשו שימוש בערוצים המקוונים העומדים לרשותכם באתר האינטרנט:

שינוי בהליך רישוי הנוטריונים בעקבות נגיף הקורונה

מעתה ועד להודעה חדשה, לא תתאפשר הגעת קהל לטובת חתימה בפנקס הנוטריונים.

מבקש בקשה לרישיון נוטריונים אשר השלים את כל חובותיו לרבות תשלום האגרה הנדרשת, ישלח דואר אלקטרוני לכתובת: OfirB@Justice.gov.il.

לדואר אלקטרוני יש לצרף צילום דוגמא להטבעה של חותמת הגומי ולהטבעה של חותם הברזל.

בגוף הדואר האלקטרוני יש לציין את פרטי הפונה: שם פרטי בעברית ובאנגלית וכתובת מגורים מעודכנת.

לאחר קבלת הפניה, נציג היחידה ייצור קשר עם המבקש לטובת המשך התהליך אשר במסגרתו יתבקש המבקש לשלוח בדואר דוגמא של החתימה, חותמת הגומי והחותם.

למידע נוסף בנושא הקלות והודעות לציבור בשל נגיף הקורונה

 
היחידה הממשלתית לחופש המידע

עקב מגיפת הקורונה והשינויים במשק ייתכנו עיכובים בזמני המענה.

כידוע אנחנו נמצאים באירוע מתגלגל וחסר תקדים במשרדי הממשלה ובמשק בכלל.

נכון לרגע פרסום הידיעה, ולאור הנחיות הממשלה, רבים מעובדי הרשויות הציבוריות אינם נמצאים במקומות העבודה ולא מתאפשרת להם עבודה מהבית.

כמו כן, ברשויות נוספות כגון: משרד הבריאות והמשטרה, מופנים חלק ניכר מהמשאבים וכוח האדם לטיפול בנושא הקורונה.

אנחנו מיידעים את הציבור כי צפויים עיכובים במתן תשובות לבקשות למידע.

אנא היאזרו בסבלנות.

לצפייה במכתב היחידה הממשלתית לחופש המידע בעניין עיכובים

למעבר לאתר היחידה

הסניגוריה הציבורית

לאור התפרצות נגיף הקורונה, אנו נדרשים למשנה זהירות כדי למנוע את הפצת הנגיף.

הסניגוריה הציבורית ממשיכה לייצג את לקוחותיה גם בתקופה זו, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
ניתן לקבל את כל שירותינו באמצעות הטלפון במספרים הבאים:
 • מחוז ירושלים: 073-3926010/09.
 • מחוז תל-אביב: 073-3923621/25.
 • מחוז מרכז: 073-3923557.
 • מחוז דרום: 073-3922487.
 • מחוז חיפה: 073-3921011.
 • מחוז צפון: 073-3929817.
קבלת קהל במשרדי הסניגוריה הציבורית תיעשה במקרים חריגים ודחופים.
פרקליטות המדינה

שינויים בהסדרי קבלת השירות והגשת מסמכים בשל נגיף הקורונה.

בהתאם לקבוע בתקנות, כתב בי-דין שנשלח אחרי השעה 17:00 בימים א' עד ה' או בסוף שבוע יראו אותו כאילו נשלח ביום החול שלאחריו.

על מנת לוודא הגעת כתב בי-דין למשרדי הפרקליטות נא להתקשר קודם למשרד ולעניין המצאה לאחר השעה 17:00 נא להתקשר ביום שלמחרת.

לגבי המצאה של כתב טענות ראשון בהליך – על פי התקנות המדינה אינה מחויבת לקבל את המסירה בדואר אלקטרוני. עם זאת ונוכח הנסיבות ולתקופת שעת החירום בלבד תאפשר לעשות כן בהתאם לקבוע בתקנות (אישור טלפוני, תרשומת וכן שמדובר במסמך בגודל דף A4), וכן בכך שהחומר יתקבל באופן קריא, ברור ומסודר להנחת דעת הפרקליטות.

להלן פרטי הקשר ביחידות הפרקליטות האזרחית, שעות המענה הטלפוני הורחבו ל-8:30 עד 14:30:

פרקליטות מחוז דרום אזרחי

Maz_EZ_BSH@justice.gov.il

פקס: 02-6467058

לימור כהן: 050-6217698

סימה ברבי: 050-7061315

פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי

ez_tel-aviv@justice.gov.il

פקס: 02-6468005

יפה רודה: 050-6216235

בועז פנחס: 050-6217451

פרקליטות מחוז מרכז אזרחי

mazkirut-merkaz-ezra@justice.gov.il

פקס: 02-6468017

ניבה לוי: 058-6853355

מירב רוזנקוביץ: 050-6217459

פרקליטות מחוז חיפה אזרחי

Ez_haifa@justice.gov.il

פקס: 04-8634011

נינה שטיין: 050-6217668

שני אוחנה: 050-6217790

פרקליטות מחוז צפון אזרחי

Mazkirut-NZ-Ezrachi@justice.gov.il

פקס: 02-6467072

בילאל מוסא: 050-6204420

פרקליטות מחוז ירושלים אזרחי

ez-jer@justice.gov.il

פקס: 02-6468053

דורה אוחיון: 050-6217040

רונית משיח: 050-6217571

המחלקה למשפט העבודה

avoda-prak-medina@justice.gov.il

פקס: 02-6462809

עדינה אייבס: 050-6217817

המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה

civil-dep@justice.gov.il

פקס: 02-6468027

שלמה ניזרי: 050-6216503

יער ביבי: 052-6124881

מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה

HCJ-dep@justice.gov.il

פקס: 02-6467011

מיטל כ"ץ: 050-7061717

המחלקה הפיסקאלית

fiscal-dep@justice.gov.il

פקס: 02-6261884

הדס בר: 050-6216956

יעל שבתאי: 050-6217767

היחידה לאכיפה אזרחית

Maz_achifa_ez@justice.gov.il

פקס: 02-6462815

אהובה כהן: 050-6217078

פאולה יונייב: 050-7061667

למעבר לאתר היחידה

יחידת המרות דת, העדות הנוצריות ומרשם ברית הזוגיות

שימו לב!!! בשל התפשטות נגיף הקורונה היחידה להמרות דת תקיים קבלת קהל עם הנחיות הקורונה.

הנחיות למוזמנים בפני עו"ד יוסי הרשלר בתקופת הקורונה:

בהתאם לתקנות שעת חירום והגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה, להנחיות ולהנחיות משרד המשפטים, משרד הבריאות ועל-מנת לשמור על בריאות הציבור, בהגיעכם למשרד המשפטים לצורך זיהוי בהתאם לפקודת העדה הדתית (המרה) בפני הממונה על המחוז עו"ד יוסי הרשלר, עליכם לקיים את ההוראות כדלהלן:

 • חובה להגיע למשרד עם מסיכה ולעטות אותה לאורך כל זמן השהות.
 • יש לשמור על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם.
 • זמן ההגעה בסמוך למועד הזמנתכם.
 • הכניסה למשרד אך ורק למוזמן, כניסת מלווים לא תתאפשר.
 • בכניסה למשרד תידרשו למלא הצהרה על מצב בריאותכם, ובדיקת מדידת חום על ידי מאבטח.
 • יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במשך כל זמן השהות במשרד, הקפדה על רחיצת ידיים או חיטוי באלכוהול, יש להימנע מלחיצות ידיים.
מחלקת חנינות

שינויים במענה הטלפוני בעקבות הקורונה.

עקב התפשטות נגיף הקורונה והמעבר לעבודה במתכונת חירום, בתקופה זו מענה טלפוני יינתן בין השעות 15:00-12:00 מומלץ וניתן, כתמיד, לפנות לתיבת הדואר האלקטרוני: Pardons@justice.gov.il

למעבר לאתר היחידה

 


שאלות ותשובות


ריכוז תקנות לשעות חירום לילדים ולנוער

 

כמעט בכל יום יוצאות תקנות לשעות חירום.

מה הן אומרות? ומה מהן נוגע לילדים ולנוער?

יחידת התיאום למניעת עבריינות נוער הכינה ריכוז והסבר של ההוראות שרלבנטיות לילדים ולנוער.

שימו לב! ההוראות מתעדכנות בתדירות גבוהה מאד. הריכוז המופץ הוא המעודכן נכון לעת הזו.

אנו נעדכן מעת לעת בהוראות החדשות שמתפרסמות או מתעדכנות - חשוב לעקוב.

שימו לב לתאריך ושעת העדכון המופיעים בתחילת הקובץ.

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות אלינו דרך אתר היחידה.

רק בריאות!

חזור לראש הדף