מרכז המידע של משרד המשפטים על נגיף הקורונה


הגשת עררים


שינויים והתאמות בהסדרי קבלת השירותים

רשות התאגידים

החל מה -5.5.21 קבלת קהל במחוזות רשות התאגידים חוזרת לעמוד לשירותכם, בימים א' ו-ד' בין השעות 8:30-12:30 ובזימון תור מראש. 


באפשרותכם להפקיד בקשות לביצוע בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00 בכל מחוזות הרשות.

אנו ממליצים להגיש בקשות ולבצע פעולות באופן מקוון ובאמצעות דואר אלקטרוני. ניתן יהיה להפקיד מסמכים ובקשות בתיבות ההפקדה אשר ממוקמות בכל מחוז, בשעות הפעילות של הבניין, יחד עם זאת טיפול בקשות שיוגשו במסמכי נייר עלול להתעכב. 

 • לשליחת בקשות ודיווחים באמצעות האתר המקוון:

 • למידע על הגשה מרחוק באמצעות דואר אלקטרוני בנושא חברות.
 • למידע על הגשה מרחוק באמצעות דואר אלקטרוני בנושא עמותות.
 • למידע על הגשה מרחוק באמצעות דואר אלקטרוני בנושא משכונות.

רשות התאגידים עושה כל מאמץ להמשך מתן שירות מקצועי ומהיר, אך יחד עם זאת, ייתכנו עיכובים בזמני הטיפול.  

לתשומת הלב -  זמני תגובה בבקשות המוגשות מרחוק (באופן מקוון או באמצעות דואר אלקטרוני) קצרים יותר.

 

האפוטרופוס הכללי

האפוטרופוס הכללי

החל מיום 5.5.21 קבלת קהל במחוזות האפוטרופוס הכללי חוזרת לעמוד לשירותכם, בימים שני ורביעי בין השעות 8:30-12:3, בזימון תור מראש בלבד.

מי שמבקש לשוחח עם מפקח יפנה למוקד לבירור צרכים ובמידת הצורך להמשך טיפול בבקשתך בנוסף, ניתן לפנות בכתב למפקח באתר המקוון.

זמנכם יקר לנו ולכן אנו ממליצים להמשיך ולהגיש בקשות ולבצע פעולות באופן מקוון ובכלל זה, הגשה מקוונת של מסמכים:

 • בנושא פיקוח על אפוטרופסים - אפוטרופוס יוכל להגיש פרטות, דיווחים תקופתיים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וכן פניות נוספות גם בשירות מקוון.
 • בנושא ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי, מסמך הבעת רצון ומסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ניתן להגיש מסמכים, לאחר הליך של הזדהות ממשלתית מקוונת.

כן ניתן לפנות למוקד הטלפוני 6107* שחזר לפעילות מלאה.

ניתן יהיה להפקיד מסמכים ובקשות בתיבות ההפקדה אשר ממוקמות בכל מחוז  בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00 בכל מחוזות האגף. יחד עם זאת טיפול בקשות שיוגשו במסמכי נייר עלול להתעכב.

בנוסף, ניתן לפנות למחוזות האפוטרופוס הכללי בדואר אלקטרוני, לכתובות המפורטות להלן, לפי העניין:

ניתן להמציא לאפוטרופוס הכללי כתבי בית דין לכתובות הדואר האלקטרוני המפורטות להלן, לפי העניין, ולקבל אישור על הגשת המייל שיהווה אישור מסירה:

רשם הירושה

הממונה על חדלות פירעון

החל מה -5.5.21 קבלת קהל במחוזות הממונה על הליכי חדלות פירעון חוזרת לעמוד לשירותכם בתנאי התו הסגול,  בימים שני ורביעי בין השעות 8:30-12:30 בזימון תור מראש בלבד.

ניתן להמשיך לקבל שירותים ולבצע פעולות באמצעות אתר האינטרנט.

חלופות לשירות הניתן בשגרה בקבלת קהל:

 • בכל נושא הקשור לתיק קיים - יש להגיש בקשה או פניה באמצעות אתר הממו-נט
 • מגישים (חייבים או נושים) שאינם מיוצגים או כאשר לא קיים תיק אצל הממונה - ניתן לשלוח את הפניה למזכירות המחוז הרלוונטי בדוא"ל:

ניתן להפקיד מסמכים בתיבה ייעודית מחוץ לכל לשכה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.

ניתן להמשיך להגיש בהגשה לדואר האלקטרוני או לתיבה במחוז:

 • הגשת בקשות, פניות ותביעות חוב לממונה בתיק קיים - רק על ידי מגישים שאינם מיוצגים (חייבים או נושים או צדדים בהליך).
 • הגשות לפתיחת הליך חדלות פירעון של יחיד כאשר המגיש אינו מיוצג.
 • בקשות לפתיחת הליך חדלות פירעון לעמותה או חברה לתועלת הציבור (חל"צ).
 • בקשות לפי סעיף 303 לחוק החברות.
 • בקשות לפירוק חברה לפי חוק החברות.
 • בקשות לאכיפת שיעבודים/כינוס נכסים.
 • בקשות למינוי מומחה בהתאם לחוק חדלות פירעון.
 • בקשות להסדר לחברות סולבנטיות לפי סעיף 350 לחוק החברות.

לתשומת לבכם:
פניות שיוגשו לדואר האלקטרוני בנושאים הקשורים לתיקי פשיטת רגל או לתיקי פירוק או לתיקי חדלות פירעון קיימים לא יטופלו ויוחזרו אל שולחם בדרישה להגשה מחדש באמצעות אתר הממו-נט.
 

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד חדלות פירעון 5067* בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 16:00.

אנו עושים את מירב ומיטב המאמצים על מנת לקדם את הטיפול בבקשות השונות ונשמח לחזור ולעמוד לרשותכם מיד עם חזרה מבורכת לשגרה.

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין

החל מיום רביעי 05.05.2021 תתחדש קבלת הקהל ברשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין בזימון תור מראש בלבד במקביל להשקת שירות חדש - זימון פגישה טלפונית/זום.
תאריך פרסום 04.05.2021

הסיוע המשפטי

חל מתאריך 09/05/2021 תתקיים קבלת קהל פרונטלית במשרדי הסיוע המשפטי, באמצעות זימון תור מראש בלבד, בימים ראשון ושלישי

רשות הפטנטים

מתכונת פעילות רשות הפטנטים

קיום דיונים בבית הדין שברשות הפטנטים מיום 14.02.2021 

 

החל מיום 2021.2.14 ישובו הדיונים הקבועים בבית הדין שברשות הפטנטים להתנהל כסדרם, תחת
המגבלות הקבועות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
(הגבלת פעילות), תש"ף-2020 ,תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
(הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020 ותקנות סמכויות מיוחדות
.להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות והוראות נוספות)


בשל גודלו של אולם בית הדין, בדיונים דו-צדדיים יוכלו להיות נוכחים
בחדר הדיונים עד שלושה אנשים מטעם כל צד לדיון. צד העותר לכך כי מספר הנוכחים מטעמו
.באולם הדיונים יהיה גדול יותר, יגיש בקשה מתאימה עד 7 ימים לפני מועד הדיון


בעלי דין המעוניינים לקיים את הדיון בעניינם בהיוועדות חזותית, וכן בעלי דין אשר מבקשים
לדחות את מועד הדיון בעניינם בשל נסיבות אישיות או מקצועיות הנובעות מטעמים הקשורים
במגבלות שהוטלו - רשאים לפנות לרשם בבקשה מנומקת. בקשות אלו תידונה על ידי היושבים בדין
תוך שקילת מכלול הנסיבות הצריכות לעניין, ובכלל זה הסיכונים, האילוצים והמגבלות הנובעים
.מצו השעה

למעבר לאתר היחידה

 

בתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל

עדכון בדבר פעילות בתי הדין שלפי חוק הכניסה לישראל בעת היציאה מהסגר השלישי

בהמשך להחלטת הממשלה מיום 5.2.2021 על המשך הטלת חלק מהמגבלות על פעילות המשק ובהתאם לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 26), התשפ"א-2021 (להלן: "תקנות הגבלת פעילות"), להלן הודעה לעניין מתכונת פעילות בתי הדין שלפי חוק הכניסה לישראל, כפי שתתקיים החל מיום א', 14.2.2021 ועד להודעה אחרת.  
לא תתקיים קבלת קהל. אנא עשו שימוש בערוצים המקוונים העומדים לרשותכם באתר במקום.

למידע נוסף בנושא הקלות והודעות לציבור בשל נגיף הקורונה

בתי הדין הדרוזיים

בתקופה זו יתקיימו ויישמעו בבתי הדין הדתיים הדרוזיים כל סוגי ההליכים. זאת, תוך הקפדה על ההנחיות והמגבלות של משרד הבריאות ומשרד המשפטים, אשר נקבעו לצורך שמירה על בריאות הציבור, הקאדים מד'הב והעובדים, ובהתאם להוראות כל דין. אי לכך ובהתאם לזאת ועד להודעה חדשה, תהא מתכונת הפעילות בבתי הדין הדתיים הדרוזיים כדלהלן: 
 
 1. הדיונים הקבועים יתקיימו כסדרם וקבלת הקהל בבתי הדין השונים תתקיים כרגיל.
 2. הנהלת בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תמשיך ותקבע את מספר הנוכחים במתקנים הכולל קבלת קהל במזכירויות והנוכחות באולמות השיפוט, התואם הנחיות משרד המשפטים, תוך הקפדה על הוראות משרד הבריאות.
 3. חשוב להבהיר כי בדיונים שיתקיימו, נצמצם נוכחות עד כמה שאפשר, כלומר יורשו להיכנס לאולם השיפוט בעלי עניין בלבד, כמובן תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים בין אחד לשני וחובת חבישת מסיכה.

מנהלת היחידות המקצועיות

כלל השירותים של מועצת רואי החשבון, מועצת שמאי המקרקעין, מועצת שמאי המקרקעין, מחלקת הנוטריונים וכן של מחלקת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, ניתנים באופן מקוון.

הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה

נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

לנוחיותכם, דף המרכז את המידע הרלוונטי מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בכל הנוגע למידע בגרסאות נגישות או הנוגע לאנשים עם מוגבלות, וכן לגבי שינויים במענה טלפוני והקלות לציבור, בשל התפשטות נגיף הקורונה והוראות משרד הבריאות.

בשל התפשטות מגפת הקורונה, ריכזנו עבורכם מידע והנחיות במדריך אחד ובגרסאות נגישות. מידע מפורט ומלא מופיע באתר משרד הבריאות. המידע משתנה באופן תדיר ואנו נשתדל לעדכנו כאן. מוקד פניות הציבור של נציבות שוויון ממשיך לפעול, לתת מידע ולסייע לפתור בעיות שעולות מהשטח. מוזמנים לפנות אלינו במייל pniotnez@justice.gov.il או בטלפונים 6763* או 073-3925898 או 073-392-5892.

למידע נוסף בנושא הקלות והודעות לציבור בשל נגיף הקורונה

 

הסניגוריה הציבורית

הסניגוריה הציבורית חוזרת לשגרה

מחוזות הסניגוריה הציבורית חזרו לקבל קהל במשרדינו.

מוזמנים להתעדכן בשעות קבלת הקהל ועוד פרטים לפי מחוזות.

אפשר ואף רצוי לפנות בפנייה מהירה, ללא המתנה וניצור עמכם קשר בהקדם.

יחידת המרות דת, העדות הנוצריות ומרשם ברית הזוגיות

באופן עקרוני אין לעת הזאת קבלת קהל פרונטלית. הזיהוי ייערך באמצעים דיגיטליים. יחד עם זאת פונה שמתקשה להתממשק עם המערכת של ממשל זמין מוזמן לפנות ליחידה לצורך קבלת סיוע.
 


שאלות ותשובות

חזור לראש הדף