לשכת גיוס שירות בתי הסוהר

תהליך הגיוס לשב"ס

תאריך פרסום: 20/12/2020, 12:47 | תאריך עדכון: 21/02/2021, 10:19

 

כדי להתגייס לתפקיד סוהר ביטחון בשירות בתי הסוהר, יש לעבור תהליך מיון הכולל מספר שלבים

על המועמד בתהליך המיון לעבור בהצלחה את כלל הבדיקות הנדרשות ובכפוף לאישורים, קריטריונים ולצרכי הארגון באותה העת

 

על מנת להתחיל בתהליך המיון יש להירשם תחת משרות

להלן המסמכים אשר יש לשלוח ללשכת הגיוס טרם תחילת התהליך:

  • קורות חיים עדכניים
  • צילום תעודת זהות כולל ספח
  • מילוי חוברת- שאלון למועמד
  • אישור השכלה רשמי ל- 12 שנות לימוד המוכר על ידי משרד החינוך
  • גיליון הערכה המונפק ביום השחרור מצה"ל (תעודת שחרור). אישור על מהלך שירות צבאי, המעיד על רמת הרובאות ומקצוע צבאי. להזמנת אישורים מאתר צה"ל- לחץ כאן
  • סיכום מידע רפואי מרופא המשפחה המעיד על בריאות תקינה ללא כל מגבלה וכן בדיקות דם הכוללת כימיה מלאה.  לפירוט הבדיקות הנדרשות יש להוריד קובץ זה

     

שלב ראשון- מיון ראשוני:

בחינת התאמה ראשונית על פי קריטריונים ותנאי הסף לזימון ראשוני ותחילת תהליך המיון, לתפקיד סוהר ביטחון.

 גיוס לתפקיד מקצועי (עובד סוציאלי/ קצין חינוך) - ביצוע ראיון גורם מקצועי והתנסות ביחידה (התנסות ביחידה-לתחום החינוך בלבד)

 

שלב שני- יום תמ"ר (תהליך מיון ראשוני) מקוון:

לתהליך מיון ראשוני זה יוזמנו מועמדים העומדים בקריטריונים הראשוניים ונמצאו מתאימים בכפוף לצרכי הארגון באותה העת.

המועמדים יידרשו לעבור סידרה של מבחנים באופן מקוון ( באמצעות קישור לאתר הבחינות אשר יישלח בסמוך לדואר האלקטרוני).

המבחנים כוללים- מבחני דפ"ר.

מבחני אישיות.

מבחני אמינות.

מטרת המבחנים הינה בחינת יכולת המועמד ונתוניו בהשוואה לנדרש בתפקיד הסוהר.

 

שלב שלישי- אימות נתונים מקוון

כאשר מועמד עבר בהצלחה את יום התמ"ר המקוון יבוצע ראיון מקוון על ידי נציג לשכת הגיוס לצורך אימות פרטים.

 

 שלב רביעי- גיבוש

לשלב זה יזומנו המועמדים אשר עברו את שלב יום התמ"ר ואימות הנתונים המקוון.

משך הגיבוש הינו יומיים.

יום א: הגעה פיזית, במהלך היום המועמדים עוברים סדרת מבדקי כיתה ונבחנים בסימולציות שונות.

יום ב: יבוצע באופן מקוון, במהלכו המועמדים יקיימו מפגש וירטואלי בתוך כותלי בית הסוהר, ראיון פסיכולוג ופאנל שאלות תשובות.

במהלך הגיבוש המועמדים יבחנו על ידי פסיכולוגים ומעריכי שטח מנוסים לצורך בחינת התאמתם לתפקיד סוהר ביטחון.

 

שלב חמישי- ראיון תעסוקתי:

לצורך בחינת התאמת המועמד לעבודה בשרות ביטחון המדינה בכלל ובשרות בתי הסוהר בפרט יש צורך בבחינת התאמתו התעסוקתית.

 

שלב שישי- אישור רפואי סופי:

כחלק מבחינת כשירותו המבצעית והגופנית של המועמד ובהתאם לדרישות הארגון יעבור כל מועמד בדיקת כושר גופני ובדיקת רופא שב"ס.

 

גיוס:

מועמד אשר צלח את כלל שלבי המיון המפורטים לעיל ולאחר שקילת מכלול נתוניו והישגיו, ייכנס למאגר הממתינים, מועד גיוסו ייקבע בהתאם לצורכי הארגון באותה העת.

 

 

 

חזור לראש הדף