גידול במצבת העובדים

 

 למעסיקים > תנאי הזכאות > גידול ב"מצבת העובדים"

 


גידול "במצבת העובדים"

 

מטרתו של מענק זה הינה עידוד תעסוקה, ולכן חשוב לנו לראות שהצלחתם להחזיר לעבודה את עובדיכם או לגייס עובדים חדשים שפוטרו או היו בחופשה ללא תשלום. כדי שנוכל ללמוד על הגידול במספר המועסקים אצלכם, בתהליך ההגשה של המענק אתם תדרשו לדווח על "מצבת העובדים" בעסק בכל אחד מהחודשים הרלווונטים.

על בסיס הגידול ב"מצבת העובדים" ובהתאם למסלול שתבחרו, תחושב מכסת העובדים בגינם תוכלו לזכות במענק בכל חודש.


מהי ״מצבת עובדים״?

 

"מצבת עובדים" בחודש מסוים היא מספר העובדים שהועסקו אצלכם באותו חודש - כולו או חלקו. ב"מצבת העובדים" לא יכללו עובדים שפוטרו או יצאו לחל"ת בכל החודש או בחלקו - אלא אם הם שבו לעבודה באותו החודש*.

 • דוגמה 1 להמחשה

  • בעסק של דנה הועסקו בחודש פברואר 30 עובדים שעבדו במהלך החודש, ואיש מהם לא יצא לחל״ת או פוטר. לכן, "מצבת העובדים" בפברואר היא 30
  • בחלק הראשון של חודש מרץ דנה נאלצה להוציא לחל"ת 4 מהעובדים. בסוף אותו החודש, הועסקו מחדש שניים מתוכם. לכן, "מצבת העובדים" במרץ היא 28.
 • דוגמה 2 להמחשה

  • בעסק של דנה הועסקו בחודש פברואר 30 עובדים שעבדו במהלך החודש, ואיש מהם לא יצא לחל״ת או פוטר. לכן, "מצבת העובדים" בפברואר היא 30
  • בחלק הראשון של חודש מרץ דנה העסיקה 4 עובדים חדשים, לכן, "מצבת העובדים" במרץ היא 34.
  • בחלק הראשון של חודש אפריל הוצאו לחל״ת 2 עובדים, ולקראת סוף החודש הוחזר עובד אחד, לכן, "מצבת
  • העובדים" באפריל היא 33.

 

חודש ספטמבר בלבד, לאור הסגר, בוצע שינוי חקיקה המאפשר לכלול במצבת העובדים גם את אלו שפוטרו או הוצאו לחל"ת במהלך חודש ספטמבר, ובלבד שעבדו במהלך החודש לפחות 15 ימים (קלנדריים).


איך "מצבת העובדים" משפיעה על בחירת המסלול?

 

מתוך סך הגדילה ב"מצבת העובדים" ובהתאם למסלול שתבחרו, תחושב המכסה המקסימלית של עובדים בגינם תוכלו לזכות במענק בכל חודש.

מסלול א' (מענק בגין החודשים יוני-ספטמבר)

במסלול א' נבקש לבדוק האם היה גידול ב"מצבת העובדים" בין החודש בגינו אתם מבקשים את המענק, ובין חודשים קודמים. הבחינה תתבצע ביחס לשלושה חודשי בסיס - מרץ, אפריל ומאי - כאשר מועד ההצטרפות או החזרה של העובד משפיע על הסכום שתוכלו לקבל בגינו:

  • בין "מצבת העובדים" בחודש בגינו אתם מבקשים את המענק ובין חודש מרץ, לעובד שנקלט באפריל

  • בין "מצבת העובדים" בחודש בגינו אתם מבקשים את המענק ובין חודש אפריל, לעובד שנקלט במאי

  • בין "מצבת העובדים" בחודש בגינו אתם מבקשים את המענק ובין חודש מאי, לעובד שנקלט בחודשים יוני עד ספטמבר

מסלול ב' (מענק בגין החודשים יולי-אוקטובר)

במסלול ב' נבקש לבדוק האם היה גידול ב"מצבת העובדים" בחודשים יולי-אוקטובר ביחס ליוני.

ככל שהיה גידול ב"מצבת העובדים" שלכם בחודשים הרלוונטים, והעובדים שהתווספו או חזרו עומדים בכל הקריטריונים כדי להיות "עובדים מזכים", ייתכן ואתם זכאים למענק.

 


הנה כמה דוגמאות

 
 • "מצבת העובדים" בעסק של דנה עמדה בחודש מרץ על 34 עובדים, בחודש אפריל ומאי על 35 עובדים ובחודש יוני על 40 עובדים. כדי לקבל את המענק בגין עובדיה שחזרו או נקלטו בחודשים אפריל, מאי ויוני, דנה צריכה לבחור במסלול א'. במסגרת מסלול א', דנה מגישה בקשה למענק בגין חודש יוני.

  בהנחה שכל העובדים שחזרו מחל"ת או נקלטו עדיין מועסקים אצל דנה, מכסת העובדים המקסימלית שדנה יכולה לבקש בגינם מענק בגין חודש יוני היא 6 עובדים: סך הגידול ב"מצבת העובדים" בין חודש מרץ לבין החודש בגינו מבוקש המענק.

 • כעת נניח שבחודש יולי מצבת העובדים של דנה תהיה 45.
  במסלול א', בגין חודש יולי, מכסת העובדים המקסימלית שדנה תוכל לבקש בגינם מענק היא 11 עובדים: סך הגידול ב"מצבת העובדים" בין חודש מרץ לבין החודש בגינו מבוקש המענק.

  אילו דנה היתה בוחרת במסלול ב', המכסה המקסימלית של עובדים שהיא היתה יכולה לבקש בגינם מענק היא 5 עובדים: סך הגידול ב"מצבת העובדים" בין חודש יוני לבין החודש בגינו מבוקש המענק.

חשוב לזכור: המכסה המתקבלת היא כמות העובדים המקסימלית בגינם ניתן לבקש את המענק. בשלב הבא תדרשו להצהיר שהעובדים בגינם אתם מבקשים את המענק אכן עומדים בכל הקרטריונים להיות "עובדים מזכים".
סכום המענק שאפשר לקבל בגין כל "עובד מזכה" משתנה על פי המועד בו אותו עובד חזר או נקלט בעסק. כדי לדעת באיזה סכום יכול לזכות אתכם כל עובד כזה, כדאי לחזור לעמוד "בחירת מסלולי המענק" ולעשות שימוש בסימולטור לבדיקת גובה הזכאות.

 

הכל מובן. אפשר להמשיך

 

חזור לראש הדף