בחירת מסלול המענק

 

 למעסיקים > תנאי הזכאות > בחירת מסלול המענק

 


בחירת מסלול המענק

 

את המענק תוכלו לבחור לקבל באחד משני מסלולים. הכדאיות של המסלולים השונים תלויה בחודשים בהם היה גידול במספר העובדים המועסקים אצלכם ובמועד החזרה או הקליטה של עובדיכם.

מסלול א׳ ניתן עבור החודשים יוני-ספטמבר ומאפשר קבלת מענק בגין עובדים שנקלטו החל מחודש אפריל.

מסלול ב׳ ניתן עבור החודשים יולי-אוקטובר ומאפשר קבלת מענק בגין עובדים שנקלטו החל מחודש יולי.


את גובה המענק לו אתם זכאים בכל אחד מהמסלולים תוכלו לבדוק בסימולטור לבדיקת זכאות, וגם ממש פה למטה בתחתית העמוד.


המסלולים

 

מסלול א' 

המענק ניתן בגין החודשים יוני-ספטמבר ומאפשר עבור כל אחד מחודשי המענק זכאות לתשלומים הבאים:

  • 875 ש"ח בגין "עובדים מזכים" שעדיין מועסקים בחודש בגינו מבוקש המענק, וחזרו או נקלטו בחודשים אפריל או מאי, כך שהגדילו את מצבת העובדים.
  • 1,875 ש"ח בגין "עובדים מזכים" שעדיין מועסקים בחודש בגינו מבוקש המענק וחזרו בחודשים יוני עד ספטמבר והגדילו את מצבת העובדים בהשוואה לחודש מאי.

שימו לב, במסלול א' חישוב הזכאות מתבצע גם על סמך נתונים מהחודשים מרץ, אפריל ומאי, אולם המענק עצמו ניתן אך ורק על תקופת הזמן שבין יוני לספטמבר.

 

מסלול ב' 

המענק ניתן בגין החודשים יולי-אוקטובר ומאפשר עבור כל אחד מחודשי המענק זכאות לתשלום הבא:

  •  1,875 ש"ח בגין "עובדים מזכים" שעדיין מועסקים בחודש בגינו מבוקש המענק, והגדילו את מצבת העובדים בהשוואה לחודש יוני.

 

שימו לב

בחודש ספטמבר בלבד, לאור הסגר, בוצע שינוי חקיקה ייחודי המקל בהגדרת עובד מזכה:

"מצבת עובדים", כוללת גם עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת במהלך חודש ספטמבר, ובלבד שעבדו במהלך החודש לפחות 15 ימים (קלנדריים).


שימו לב

 

לא ניתן להחליף את מסלול המענק הנבחר לאחר בחירתו. הבחירה בין המסלולים יכולה להיות בעלת משמעות כספית.

חשוב להשוות בין המסלולים ולהבין איזה מהם ייטיב עמכם יותר. לנוחותכם, הכנו כאן הסבר שיעזור לכם להבין מה הסכום שתוכלו לקבל בגין כל עובד, כתלות במועד החזרה שלו

👇


מה גובה המענק בגין ״עובד מזכה״ בכל מסלול?

מסלול א׳:

כל עוד עדיין מועסק  וגם בחודש בגינו מתבקש המענק גדלה מצבת העובדים ביחס לחודש מרץ

בגין "עובד מזכה" זה:

סכום מענק חודשי: 875 ש"ח לחודש
משך המענק המקסימלי: 4 חודשים

 אם תימשך העסקתו עד ספטמבר, המעסיק יקבל בגין עובד זה 3,500 ש"ח בסה"כ

מסלול ב':

לא יתקבל תשלום עבור עובד זה

מסלול א׳:

כל עוד עדיין מועסק וגם בחודש בגינו מתבקש המענק גדלה מצבת העובדים ביחס לחודש אפריל

בגין "עובד מזכה" זה:

סכום מענק חודשי: 875 ש"ח לחודש
משך המענק המקסימלי: 4 חודשים

אם תימשך העסקתו עד ספטמבר, המעסיק יקבל בגין עובד זה 3,500 ש"ח בסה"כ

מסלול ב׳:

לא יתקבל תשלום עבור עובד זה

מסלול א׳:

 כל עוד עדיין מועסק וגם בחודש בגינו מתבקש המענק גדלה מצבת העובדים ביחס לחודש מאי

בגין "עובד מזכה" זה:

סכום מענק חודשי: 1,875 ש"ח לחודש
משך המענק המקסימלי: 4 חודשים

 

אם תימשך העסקתו עד ספטמבר, המעסיק יקבל בגין עובד זה 7,500 ש"ח בסה"כ

מסלול ב׳:

לא יתקבל תשלום עבור עובד זה

מסלול א׳:

 כל עוד עדיין מועסק  וגם בחודש בגינו מתבקש המענק גדלה מצבת העובדים ביחס לחודש מאי

בגין "עובד מזכה" זה:

סכום מענק חודשי: 1,875 ש"ח לחודש
משך המענק המקסימלי: 3 חודשים

 

אם תימשך העסקתו עד ספטמבר, המעסיק יקבל בגין עובד זה 5,625 ש"ח בסה"כ

מסלול ב׳:

לא יתקבל תשלום עבור עובד זה

מסלול א׳:

 כל עוד עדיין מועסק וגם בחודש בגינו מתבקש המענק גדלה מצבת העובדים ביחס לחודש מאי

בגין "עובד מזכה" זה:

סכום מענק חודשי: 1,875 ש"ח לחודש
משך המענק המקסימלי: 3 חודשים

אם תימשך העסקתו עד ספטמבר, המעסיק יקבל בגין עובד זה 5,625 ש"ח בסה"כ

מסלול ב׳:

כל עוד עדיין מועסק וגם בחודש בגינו מתבקש המענק גדלה מצבת העובדים ביחס לחודש יוני

בגין "עובד מזכה" זה:

סכום מענק חודשי: 1,875 ש"ח לחודש
משך המענק המקסימלי: 4 חודשים

אם תימשך העסקתו עד ספטמבר, המעסיק יקבל בגין עובד זה 7,500 ש"ח בסה"כ

מסלול א׳:

 כל עוד עדיין מועסק  וגם בחודש בגינו מתבקש המענק גדלה מצבת העובדים ביחס לחודש מאי

בגין "עובד מזכה" זה:

סכום מענק חודשי: 1,875 ש"ח לחודש
משך המענק המקסימלי: 2 חודשים

אם תימשך העסקתו עד ספטמבר, המעסיק יקבל בגין עובד זה 3,750 ש"ח בסה"כ

מסלול ב׳:

כל עוד עדיין מועסק וגם בחודש בגינו מתבקש המענק גדלה מצבת העובדים ביחס לחודש יוני

בגין "עובד מזכה" זה:

סכום מענק חודשי: 1,875 ש"ח לחודש
משך המענק המקסימלי: 3 חודשים

אם תימשך העסקתו עד ספטמבר, המעסיק יקבל בגין עובד זה 5,625 ש"ח בסה"כ

מסלול א׳:

 כל עוד עדיין מועסק וגם בחודש בגינו מתבקש המענק גדלה מצבת העובדים ביחס לחודש מאי

בגין "עובד מזכה" זה:

סכום מענק חודשי: 1,875 ש"ח לחודש
משך המענק המקסימלי: 1 חודש

אם תימשך העסקתו עד ספטמבר, המעסיק יקבל בגין עובד זה 1,875 ש"ח בסה"כ

מסלול ב׳:

כל עוד עדיין מועסק וגם בחודש בגינו מתבקש המענק גדלה מצבת העובדים ביחס לחודש יוני

בגין "עובד מזכה" זה:

סכום מענק חודשי: 1,875 ש"ח לחודש
משך המענק המקסימלי: 2 חודשים

אם תימשך העסקתו עד ספטמבר, המעסיק יקבל בגין עובד זה 3,750 ש"ח בסה"כ

מסלול א׳:

לא יתקבל תשלום עבור עובד במסלול זה

מסלול ב׳:

כל עוד עדיין מועסק וגם בחודש בגינו מתבקש המענק גדלה מצבת העובדים ביחס לחודש יוני

בגין "עובד מזכה" זה:

סכום מענק חודשי: 1,875 ש"ח לחודש
משך המענק המקסימלי: 1 חודש

 אם תימשך העסקתו עד ספטמבר, המעסיק יקבל בגין עובד זה 1,875 ש"ח בסה"כ

 

 

 

הכל מובן. אפשר להמשיך

 

חזור לראש הדף