אתר המידע וההדרכה

אתרים באוויר

תאריך פרסום: 26/07/2020, 11:12 | תאריך עדכון: 05/04/2021, 18:52

 

מוזמנים להעתיק את הקישור הבא ולצפות באתרים קיימים :

https://e.govextra.gov.il/malkiel/guide/backsummarytable/

 

שימו לב הכניסה מרשת ממשלתית עם כרטיס חכם !