אתר המידע וההדרכה

העלאת קבצים

תאריך פרסום: 21/09/2020, 11:53 | תאריך עדכון: 05/04/2021, 18:52

סוגי קבצים

מבחינת המוצר ניתן להעלות כל את כל סוגי הקבצים למעט אלו :

ashx,aspx,ascx,config,cshtml,vbhtml,asmx,air,axd,swf,xml,xhtml,html,htm,svg,php,htaccess

משקל הקבצים

בהגדרה יש הגבלה של כ- 50MB עבור קובץ אחד.

קבצי מאקרו

בשלב זה לא ניתן לעלות קבצי מאקרו - בעיקר עניין של אבטחת מידע