התו הסגול - תו להעסקת עובדים ותו לקבלת קהל

 

חנויות או עסקים למתן שירותים אחרים הפתוחים לקהל הרחב (כולל מכוני כושר, סטודיו, חוגים למבוגרים, סדנאות אמן וכו')


תאריך פרסום: 28/04/2020, 15:39 | תאריך עדכון: 18/05/2020, 12:59
 
 

חנות או עסק למתן שירות הפתוח לקהל הרחב, שלא פורט לגביו באופן ספציפי ושאינו מופיע ברשימת העסקים האסורים, צריך להגיש טופס הצהרה במסגרת "התו הסגול לקבלת קהל" לרשות המקומית. ניתן להגיש טופס מקוון באתר, שיועבר לרשות המקומית לצרכי אכיפה, ויש לשמור אצלכם את העותק שיישלח אליכם במייל. לפי ההצהרה, העסק עומד בכללים המפורטים להלן:

 1. יש למנות ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.
 2. אלא אם המקום נמצא בתוך קניון, בטרם כניסה לעסק יש לשאול את הנכנסים את השאלות האלה:
  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
   לא תותר כניסה לעסק למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 3. אלא אם המקום נמצא בתוך קניון, יש לבצע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל הניתן. ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 4. במשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 5. יש לוודא כי בדלפק העסק ישנה מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח. במקום בו ישנן מערכות לכיבוי גילוי וכיבוי אש – יש לוודא מרווח של 50 ס"מ בין המחיצה לתקרה.
 6. יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, כולל חיטוי המשטחים הפנימיים בעסק, לכל הפחות פעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. המשטחים כוללים בין היתר: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית.
 7. במקום הפתוח לציבור שאינו חנות, למשל: סטודיו, פינת חי או מכון כושר – יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 8. כלל העובדים והלקוחות במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה בהתאם להנחיות חבישת המסכה, למעט בעת פעילות ספורט בה אין חובת עטיית מסיכה.
 9. יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים. לשם כך, יש לסמן מקומות לעמידה בתורים ובאזור הקופות, ולהתקין שילוט במקום בולט לעניין חובת שמירת המרחק ולעניין חבישת המסכה.
 10. יש למנוע כניסה של מעל לשני אנשים שאינם גרים באותו המקום למעלית. אם יש במקום העבודה מעל ל-5 קומות, אפשר שיהיו במעלית מחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר בה לפי תקנות הבטיחות. יש להציב שילוט בעניין זה בכניסות למעלית.
 11. אין להכניס לעסק מעל ל:
  • בחנות שגודלה עד 100 מ"ר – 2 לקוחות לכל קופה פעילה או אדם (לרבות עובדים) לכל 15 מ"ר, הגבוה מביניהם.
  • בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר – עד 4 לקוחות לכל קופה פעילה או אדם (לרבות עובדים) לכל 15 מ"ר, הגבוה מביניהם.
  • במקום הפתוח לציבור - אדם (לרבות עובדים) לכל 15 מ"ר, הגבוה מביניהם.
  • מכון כושר שאינו סטודיו ומקום שמתקיימת בו פעילות ספורט שאינו מכון כושר - 10 מ"ר לאדם. לעניין סטודיו (מקום לפעילות ספורטיבית או מחול) – 7 מ"ר לאדם . מכוני כושר וסטודיו לספורט ומחול צריכים לפעול גם בהתאם לנוהל משרד הבריאות לעניין מכון כושר.
 12. התקנת שלט בכניסה לעסק, במקום בולט לעין, לעניין מספר הלקוחות המותר בחנות.
 13. קביעת ויישום מנגנון להגבלת מספר הנכנסים לחנות בהתאם לאמור לעיל.
 
 
 
חזור לראש הדף