התו הסגול - תו להעסקת עובדים ותו לקבלת קהל

 

מספרות, עסקים לטיפול יופי וקוסמטיקה, או עסקים לטיפול לא-רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית

תאריך פרסום: 28/04/2020, 15:35 | תאריך עדכון: 21/06/2020, 15:57

 
 

מספרה, עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה, או עסק לטיפול לא-רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, יכול לקבל קהל. לצורך כך, יש להגיש טופס הצהרה במסגרת "התו הסגול לקבלת קהל" ולהגישו לרשות המקומית. ניתן להגיש טופס מקוון באתר, שיועבר לרשות המקומית לצרכי אכיפה, ויש לשמור אצלכם את העותק שיישלח אליכם במייל. לפי ההצהרה, העסק עומד בכללים המפורטים להלן:

 1. אלא אם המקום נמצא בתוך קניון, בטרם כניסה למקום עבודה, יש לשאול את הנכנסים את השאלות האלה:
  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
   לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 2. יש לבצע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל הניתן. ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה, אלא אם המקום נמצא בתוך קניון.
 3. במשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 4. יש להקפיד על כללי ההיגיינה בקרב העובדים, כולל שטיפת ידיים וחיטוי המשטחים הפנימיים והציוד בעסק.
 5. יש לבצע חיטוי של הכלים, הציוד והכיסא או מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן כביסה של מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח.
 6. על המטפל לעטות מסכה בהתאם להנחיות חבישת המסיכה ומגן פנים, יעטה כפפות ויחליף את הכפפות בין לקוח ללקוח.
 7. יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים. לשם כך, יש לסמן מקומות לעמידה בתורים ובאזור הקופות, ולהתקין שילוט לעניין זה.
 8. המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך שיתקיים אחד מאלה:
  • באיזור הפתוח לקהל, למעט החניון, מספר אנשים עד למגבלות הקבועות בהגדרות "התקהלות במבנה" או "התקהלות בשטח פתוח" ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירה של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.
  • בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל , למעט חניון, ביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מטרים רבועים.
 9. יש להתקין בכניסה לעסק שלט המציין את:
  • מספר הלקוחות המקסימאלי המותר בו-זמנית בתוך העסק.
  • שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום.
  • חובת עטיית מסיכה
 10. יש לקבוע וליישם מנגנון להגבלת נכנסים לעסק בהתאם לאמור לעיל.
 
 
 
חזור לראש הדף