התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

התו הסגול לבתי עסק חיוניים

תאריך פרסום: 28/04/2020, 15:01 | תאריך עדכון: 25/02/2021, 10:11

מקומות עבודה מחויבים גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים

חל איסור על חנויות שהותרה פעילותן, קרי חנות שעיקר עיסוקה מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה, וחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, להציע למכירה ולמכור את המוצרים הבאים, ויש לכסותם ולהסתירם
 1. אופניים וציוד לאופניים
 2. בגדים, למעט מוצרי הלבשה תחתונה, ופריטי לבוש לחורף כגון: כובע, צעיף, וכיוצא בהם
 3. ספרים
 4. ציוד ומוצרים לשתילה ולגינון
 5. ציוד מחנאות
 6. צעצועים
 7. רהיטים ואביזרי נוי לבית
 8. תכשיטים

 

קבלת קהל ומניעת התקהלות במקום

 1. כמות שוהים במקום - לפי אדם לכל 7 מ"ר או 10 אנשים במבנה, ו-20 אנשים בשטח פתוח - לפי המקל מבניהם, תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם
 2. מניעת התקהלות - יש לפעול למניעת הצטופפות של השוהים במקום מסוים וכן בכניסה למקום.
 3. ריחוק חברתי - יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים, לפחות, בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים.
 4. תורים - יש לסמן מקומות לעמידה בתורים במרחק של 2 מטרים זה מזה. יש להציב שלט במקום הבולט לעין לעניין שמירה על המרחק בעמידה בתורים. 
 5. מעלית - מספר האנשים המותר במעלית היא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום. יש לתלות שלט בכניסה למעלית ובו יצוין מספר הנוסעים המותר בה.
 6. מחיצה בדלפק שירות - במידה וקיים דלפק שירות בעסק, יש להתקין מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות לבין הלקוח. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
 7. משלוחים - המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו, למעט לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע בהכנסת המשלוח לביתו.

הצהרות, שילוט ונהלים

 1. טופס הצהרה - יש להגיש באופן חד פעמי, לפני פתיחת המקום לציבור טופס הצהרה. בהתאם להצהרה, המחזיק או המפעיל של המקום וממונה הקורונה מצהירים כי הם עומדים בכללים ובהוראות החלים עליהם בהפעלת מקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור. 
  • ניתן להגיש טופס מקוון באתר התו הסגול, שיועבר לרשות המקומית להמשך טיפולה של הרשות המקומית או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית.
  • יש לשמור במקום העסק עותק מההצהרה שיישלח באמצעות המייל.
  • יש לשים לב כי החובה למלא את ההצהרה חלה הן על בעל העסק והן על ממונה הקורונה, כל אחד בנפרד (סה"כ שני טפסי הצהרה, אחד של בעל העסק ואחד של ממונה הקורונה).
 2. ממונה קורונה - יש למנות אדם שיהיה אחראי על שמירת הכללים "ממונה קורונה".
 3. שילוט - יש לתלות במקומות בולטים לעין את השלטים הבאים:
  • מספר הלקוחות המותר במקום - יש למקם בכניסות באופן בולט לעין
  • מספר הנוסעים המותר במעלית - בכניסה למעלית
  • הקפדה על שמירת מרחק 2 מטרים בין אדם לאדם
  • חובת עטיית מסכה, לרבות בכניסה למקום

כניסה למקום

  • חל איסור להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה.
  • חל איסור לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה.
   1. חובת עטיית מסכה - על כלל העובדים והנכנסים למקום לעטות מסכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה.

   חובות המחזיק או המפעיל של המקום בעניין עטיית מסכה על ידי  הנכנסים למקום הינן -

  במקום שיש כריזה, יש להודיע אחת לחצי שעה על חובת עטיית מסכה.

  1. מדידת חום - יש לבצע, ככל האפשר, מדידת חום לנכנסים למקום באמצעי שאינו פולשני, ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
  2. תשאול הנכנסים למקום - יש לשאול את הנכנסים למקום, למעט עובדי המקום, ולעניין קטין את האחראי על הקטין, את השאלות הבאות:
   • האם אתה משתעל?
   • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה, או האם היה לך חום כאמור ב- 48 השעות האחרונות?
   • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
  3. קביעה והפעלת מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום - ממונה הקורונה ייקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום, ובכלל זה באמצעות תיאום הגעה מראש בעסק שניתן לעשות כן כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת. 
  4. יש לבצע רישום ושמירת פרטים בעסק שניתן לעשות כן. להנחיות בנוגע לאופן הרישום לחצו כאן.

שמירה על היגיינה

   1. מכירת מוצרים בתפזורת - יש לפעול לפי אחת האפשריות:
    • מכירת מוצרים באריזות סגורות מראש.
    • מכירה בתפזורת בשירות עצמי, רק במידה ומכסים את המוצרים בניילון, מספקים כפפות חד פעמיות ללקוחות כדי לאפשר לקחת את המוצרים.
   2. חיטוי -יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום, ולהנחות את העובדים בעניין זה, כולל הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. "משטחים פנימיים"- משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכד'.
   3. חומר חיטוי ללקוחות - יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.

מקומות עבודה מחויבים גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים.

 

הפרת ההנחיות הנ"ל כרוכה בקנסות- לטבלת הקנסות לחצו כאן

 

חזור לראש הדף