התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

התו הסגול - עסקים שהותרו לפעול ולקבל קהל בתקופת הסגר

תאריך פרסום: 28/04/2020, 15:01 | תאריך עדכון: 21/09/2020, 11:01

 
 

לתשומת לבכם, החל מיום שישי כ"ט אלול התש"פ, 18 בספטמבר 2020, מספר האנשים במקום לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום, או עד 10 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח- לפי המקל מביניהם ובתנאי שניתן לשמור על מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם.

 
 
 
 
 
 

קבלת קהל ומניעת התקהלות במקום

 1. כמות שוהים במקום תהיה לפי הגבוה מבין השניים:  הגבלות התקהלות  או ביחס של 7 מ"ר לאדם בשטח הפתוח לקהל (ללא שטחי חניון, מחסנים, תפעול וכד')
 2. מניעת התקהלות - יש למנוע צפיפות במקום והתקהלות בכניסה.
 3. ריחוק חברתי - יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים, לפחות, בין אנשים שאינם גרים באותו מקום.
 4. תורים - יש לסמן מקומות לעמידה בתורים במרחק של 2 מטרים. אי סימון תורים כרוך בקנס בסך 2,000 ש"ח
 5. מעלית - מספר האנשים המותר במעלית היא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום. . יש להציב שילוט בעניין זה בכניסות למעלית.
 6. מחיצה בדלפק תשלום - אם יש דלפק בעסק, יש להתקין מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן שירות ללקוח. . במקום בו ישנן מערכות לגילוי וכיבוי אש גובה המחיצה המקסימלי יגיע ל - 50 ס"מ מתחת לתקרה. אי הצבת מחיצה כאמור כרוכה בקנס בסך 2,000 ש"ח.
 7. משלוחים - המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו, למעט לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע בהכנסת המשלוח לביתו.
 
 
 
 

הצהרות, שילוט ונהלים

 1. טופס הצהרה - יש להגיש באופן חד פעמי טופס הצהרה במסגרת "התו הסגול לקבלת קהל
  • ניתן להגיש טופס מקוון באתר התו הסגול, שיועבר לרשות המקומית לצרכי אכיפה
  • יש לשמור במקום העסק את העותק שיישלח במייל.
  • לפי ההצהרה, העסק עומד בכללי התו הסגול החלים עליו
  • אי הגשת הצהרה כרוכה בקנס בסך 2,000 ש"ח

 2. ממונה קורונה - יש למנות עובד שיהיה אחראי על שמירת הכללים.

 3. שילוט - יש לתלות את השלטים הבאים:
  • מספר הלקוחות המותר במקום - יש למקם בכניסות באופן בולט לעין
  • מספר הנוסעים המותר במעלית - בכניסה למעלית
  • הקפדה על שמירת מרחק 2 מטרים
  • חובת עטיית מסכה

לתשומת לבכם, אי הצבת שילוט בנושא הגבלת מספר הנוסעים במעלית, חובת שמירת מרחק וחובת עטיית מסכה כרוכה בקנס בסך 1,000 ש"ח

אי הצבת שילוט לגבי מספר הלקוחות המותר כרוכה בקנס בסך 2,000 ש"ח

 
 
 
 

כניסה למקום

 1. מסכה - על כלל העובדים והנכנסים למקום לעטות מסכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה.

חובות המחזיק או המפעיל של המקום בעניין עטיית מסכה על ידי הנכנסים למקום -

 • חל איסור להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה.
 • חל איסור לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה.

הפרת חובות אלו זו כרוכה בקנס על המחזיק או המפעיל המקום בסך של 1,000 ₪.

במקום שיש כריזה, יש להודיע אחת לחצי שעה על חובת עטיית מסכה.

 1. מדידת חום - יש לבצע, ככל האפשר, מדידת חום לנכנסים באמצעי שאינו פולשני, ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 2. תשאול הנכנסים למקום - יש לשאול את הנכנסים את השאלות הבאות:
  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה, או האם היה לך חום כאמור ב- 48 שעות האחרונות?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 3. קביעה והפעלת מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום - ממונה הקורונה ייקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום, ובכלל זה באמצעות תיאום הגעה מראש בעסק שניתן לעשות כן כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת. אי קביעת מנגנון ויישומו כרוכים בקנס בסך 2,500 ש"ח.
 4. יש לבצע רישום ושמירת פרטים בעסק שניתן לעשות כן. להנחיות בנוגע לאופן הרישום לחצו כאן.
 
 
 
 

שמירה על היגיינה

 1. חיטוי -יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, כולל חיטוי משטחים פנימיים בעסק, לכל הפחות פעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. המשטחים שיש לחטא כוללים בין היתר: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית.
 2. חומר חיטוי ללקוחות - יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 
 
 
 

מקומות עבודה בהם שוהים יותר מ-10 עובדים בו זמנית מחויבים גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים.

 
 
 
 
 
חזור לראש הדף