התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

התו הסגול – חנויות למכירת מזון ומוצרים חיוניים

תאריך פרסום: 28/04/2020, 15:01 | תאריך עדכון: 12/08/2020, 09:49

 
 

הצהרות, שילוט ונהלים

 1. הצהרות, שילוט ונהלים
  טופס הצהרה – רק על עסקים שנפתחו לאחר 11.8.20 יש להגיש באופן חד פעמי טופס הצהרה במסגרת "התו הסגול לקבלת קהל".

  • ניתן להגיש טופס מקוון באתר התו הסגול, שיועבר לרשות המקומית לצרכי אכיפה.
  • יש לשמור אצלכם את העותק שיישלח במייל.
  • לפי ההצהרה, העסק עומד בכללי התו הסגול החלים עליו,
  • אי הגשת הצהרה כרוכה בקנס בסך 2,000 ש"ח
 2. ממונה קורונה - יש למנות עובד שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.
 3. שילוט - יש לתלות את השלטים הבאים:
  • מספר הלקוחות המותר - יש למקם בכניסות במקום בולט לעין
  • מספר אנשים במעלית - בכניסה למעלית
  • שמירת מרחק 2 מטר
  • חובת עטיית מסכה
 4. אי הצבת שילוט בנושא המעלית, שמירת מרחק ומסיכה כרוכה בקנס בסך 1,000 ש"ח
 5. אי הצבת שילוט לגבי מספר הלקוחות המותר כרוכה בקנס בסך 2,000 ש"ח
 
 
 
 

כניסה למתחם

 1. מסיכה - יש להקפיד על ההנחיות לעטיית מסיכה. אין להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה ואין לתת שירות לאדם ללא מסכה. הפרת חובות מסכה אלו כרוכות בקנס בסך 1,000 ש"ח לבעל העסק.  במקום שיש כריזה, יש להודיע אחת לחצי שעה על חובת עטית מסכה..
 2. מדידת חום יש לבצע, ככל האפשר,  מדידת חום לנכנסים  באמצעי שאינו פולשני, ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 3. מניעת כניסת חולה קורונה יש לשאול את הנכנסים את השאלות הבאות:
  לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה, או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
 4. הגדרת מנגנון להכנסת לקוחות לפי הכמות המותרת -ממונה הקורונה ייקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום בהתאם לאמור לעיל.  אי קביעת מנגנון ויישומו כרוכים בקנס בסך 2,500 ש"ח.
 
 
 
 

שמירה על היגיינה

 1. חיטוי -יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, כולל חיטוי משטחים פנימיים בעסק, לכל הפחות פעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. המשטחים שיש לחטא כוללים בין היתר: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית.
 2. חומר חיטוי ללקוחות - יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 
 
 
 

קבלת קהל ומניעת התקהלות במתחם

 1. כמות שוהים במקום - באזור הפתוח לקהל (לא כולל חניון) ניתן להכניס מספר אנשים לפי אחת מהשיטות הבאות, אפשרי הגבוה נבין השניים
  • לפי חישוב של 7 מטר רבוע לאדם (עובדים + לקוחות)
  • לפי הגבלות התקהלות המותרים באותה העת.
 1. מניעת התקהלות -יש למנוע צפיפות במקום והתקהלות בכניסה.
 2. ריחוק חברתי יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים, לפחות, בין אנשים שאינם גרים באותו מקום.
 3. תורים יש לסמן מקומות לעמידה בתורים במרחק של 2 מטר. אי סימון תורים כרוך בקנס בסך 2,000 ש"ח.
 4. מעלית מספר האנשים האפשרי במעלית שווה למחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר בה לפי תקנות הבטיחות. יש להציב שילוט בעניין זה בכניסות למעלית.
 5. מחיצה בדלפקתשלום - אם יש דלפק בעסק, יש להתקין מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן שירות ללקוח. . במקום בו ישנן מערכות לגילוי וכיבוי אש גובה המחיצה המקסימלי יגיע ל- 50 ס"מ מתחת לתקרה. אי הצבת מחיצה כאמור כרוכה בקנס בסך 2,000 ש"ח.
 6. משלוחים - יש להניח סמוך לדלת ומחוצה לה.

מקומות עבודה בהם שוהים למעלה מ 10 עובדים בו זמנית מחוייבים גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים

 
 
 
 

הנחיות נוספות לעובדים לצורך מניעת הדבקה

 1. עמדות עבודהעובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע; אם לא ניתן לספק לעובד עמדת עבודה קבועה, עמדת העבודה והציוד האישי שבה יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם
 2. כללי היגיינהיש להנחות את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
 3. קפסולות עובדיםבמשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 4. משלוחים - יש להניח סמוך לדלת ומחוצה לה.
 5. מעסיקים להם למעלה מ10 עובדים השוהים בו זמנית בעסק מחוייבים גם בתו סגול לעובדים

 

 
 
 
 
 
חזור לראש הדף