התו הסגול - תו להעסקת עובדים ותו לקבלת קהל

 

תעשייה ומשרדים למתן שירותים


תאריך פרסום: 28/04/2020, 14:57 | תאריך עדכון: 14/05/2020, 14:55
 
 

בעסק בתחום שהוחרג ממגבלת מספר העובדים אין מגבלה על מספר הלקוחות העסקיים, אך יש להקפיד כי גם הלקוחות פועלים לפי התקנות הכלליות להפעלת עסק.

כל עסק אחר, יכול לאפשר כניסת לקוחות עסקיים בתנאים הבאים:

  1. הדבר דרוש לצורך אספקת מוצר חיוני או שירות חיוני.
  2. לא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים, לרבות באמצעות אמצעים דיגיטליים.
  3. תורשה כניסה עד שני לקוחות בו-זמנית לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות. בכל מקרה, באזור מתן השירות לא ישהו מעל לאדם לכל 15 מ"ר - עובדים ולקוחות.
  4. הקפדה כי הלקוחות פועלים לפי התקנות הכלליות המחייבות, לרבות חובת חבישת מסיכה.

אם העסק שלך נכלל בקבוצה זו, אין צורך במתן הצהרה במסגרת "התו הסגול לקבלת קהל".

 
 
 
חזור לראש הדף