התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

תעשייה ומשרדים למתן שירותים

תאריך פרסום: 28/04/2020, 14:57 | תאריך עדכון: 09/08/2020, 21:00

 
 

הנחיות למקומות עבודה שעיקר פעילותם אינה קבלת קהל

מקום עבודה שמועסקים בו מעל 10 עובדים בו זמנית:

 1. חתימת המעסיק וממונה קורונה על הצהרת תו סגול לעובדים
 2. המעסיק ימנה ממונה לענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכלליים להלן:

 שילוט:

 • שמירת מרחק של 2 מטר בין אנשים
 • ליד המעלית - כמות האנשים המותרת במעלית

בכניסה:

 • מדידת חום - יוסדר ביצוע מדידת חום לעובדים הנכנסים באמצעי שאינו פולשני , לא תותר כניסת עובד שחום גופו 38 מעלות ומעלה.

במהלך העבודה:

 • ריחוק חברתי - שמירת מרחק ככל האפשר, של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 • ציוד אישי - לכל עובד יוקצה, ככל האפשר, ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קוי. אם לא ניתן להקצות ציוד אישי קבוע כאמור, ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד.
 • קפסולות - במקום עבודה שמועסקים בו העובדים בד"כ במשמרות , ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

בעבודה משרדית:

 • עמדה קבועה לעובד - עובד ישב , ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע
 • שמירת מרחק - בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם אלא אם יש מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם (גובה המחיצה המקסימלי יגיע ל50 ס"מ מתחת לתקרה במידה וקיימים ספינקלרים). (סעיף זה אינו חל על מפעלים למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום התשכ"ז 1967)
 • פגישות - ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 איש , לרבות משתתפים שאינם מעובדי המקום, בתנאים הבאים:
  • המעסיק או הממונה קורונה קבעו כי לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעים דיגיטליים חלופיים
  • במהלך הפגישה ישמרו 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס.
  • במסגרת הישיבה לא יוגש אוכל למשתתפים.
  • בישיבת מועצת רשות מקומית ינכחו חברי המועצה + חמישה עובדים או 50 אנשים, הגבוה מבין השניים ובלבד שיתקיים 2 מטרים בין הנוכחים או מחיצה.
 • אכילה ושתיה - תתבצע ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד
 • עבודה מרחוק - מעסיק יקבע על פי שיקול דעתו כי עובדים יוכלו לעבוד מרחוק
 • מעלית - כמות האנשים המותרת במעלית היא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום.
 • היגיינה - מעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
 • מסכה - על המעסיק ליידע את עובדיו בדבר החובה לעטות מסכה לפי ההנחיות.
 • חולה מאומת - אם נמצא חולה מאומת, רשאי ראש שירותי הבריאות או רופא מחוזי להורות בכתב על סגירת מקום העבודה כולו או חלקו, לתקופת החקירה האפידמיולוגית ולכל היותר עד 72 שעות. ובהוראה מיוחדת של ראש שירותי הבריאות במשרד הבריאות או סגנו - עד 120 שעות. השגה על כך ניתן להגיש למנהל שירותי הרפואה או בא כוחו.
 
 
 
חזור לראש הדף