התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

הנחיות חבישת מסכה

תאריך פרסום: 28/04/2020, 16:11 | תאריך עדכון: 21/06/2020, 15:59

 
 

מעסיק אחראי לכך שעובדים ומבקרים במקום העבודה יחבשו כיסוי בד לאף ולפה, במסיכה מיועדת לכך או במסכה ביתית.

בעל עסק מסחר ושירותים הפתוח לקהל הרחב, לא יכניס למבנה אדם שאינו חובש מסיכה, ולא ייתן שירות לאדם שנמצא בתוך המבנה באם הוריד את המסכה, אלא אם כן הוא פטור מחובת חבישת מסיכה (ראו להלן). כמו כן, על בעל העסק לתלות במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, מודעה בדבר חובת חבישת מסיכה במקום, ובמידה ויש במקום מערכת כריזה – יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת חבישת המסכה.

החריגים לחבישת מסיכה הם:

 1. עובד הנמצא לבד בחדרו
 2. שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה, ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות
 3. אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית, מתקשה באופן משמעותי לכסות את הפה ואת האף
 4. "אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – אדם השוהה ב:
  • כלי רכב לבדו
  • במבנה לבדו
  • בחדר במבנה לבדו
  • בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה
  • בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא 120 ס"מ לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסיכה יושב.
 5. ילד מתחת לגיל 7

יש לשים לב כי נותן שירות שהיה במגע הדוק עם חולה במקום עבודתו בעת שחבש מסיכה, לא חייב בידוד, בכפוף להצהרה ולפיה העובד אכן חבש מסיכה שכיסתה את הפה ואת האף והקפיד על מרחק של לפחות שני מטרים בין אדם לאדם.

 
 
 
חזור לראש הדף