התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

התו הסגול - הנחיות עטיית מסכה

תאריך פרסום: 28/04/2020, 16:11 | תאריך עדכון: 18/04/2021, 13:44

מעסיק במקום העבודה אחראי לכך שעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לעטות מסכה ואף אחראי ליידע את העובדים, לרבות באמצעות הצבת שילוט בדבר החובה לעטות מסכה בהתאם לתקנות.

"עטיית מסכה"- כיסוי הפה והאף בבד, במסכה המיועדת לכך או במסכה ביתית הצמודים לפנים.

לא ישהה אדם במקום שאינו שטח פתוח, למעט מקום מגוריו, מבלי שהוא עוטה מסכה.

מחזיק או מפעיל מקום ציבורי או עסקי לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה, אלא אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה (ראו להלן החריגים לחובה לעטיית מסכה).

מחזיק או מפעיל מקום ציבורי או עסקי מחויב לתלות במקומות בולטים לעין, לרבות בכניסה למקום, שלט בדבר חובת עטיית מסכה.

במידה ויש במקום מערכת כריזה – יש להודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית המסכה.

 

החריגים לעטיית מסכה, במקום שאינו שטח פתוח, הינם:

 1. עובד הנמצא לבד בחדרו.
 2. שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה, ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות.
 3. אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית, מתקשה באופן משמעותי לכסות את הפה ואת האף או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף.
 4. אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או אדם השוהה במקום סגור או מופרד עם אנשים הגרים באותו מקום אתו כפי שיפורט להלן:
  • כלי רכב
  • במבנה
  • בחדר במבנה
  • בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה
  • בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא 120 ס"מ לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסכה יושב.
 5. משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור, ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של 2 מטרים לפחות מאדם אחר.
 6. אדם המבצע פעילות ספורט.
 7. קטין מתחת לגיל 7.

נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם חולה במקום עבודתו בעת שעטה מסכה, לא חייב בידוד, בכפוף להצהרה ולפיה העובד אכן עטה מסכה בהתאם לתקנות. "נותן שירות חיוני" – מי שעוסק במתן שירות לציבור במקום עבודה חיוני, ובכלל זה עובד במקום למכירת מזון או בבית מרקחת.

 

אי קיום ההנחיות הנ"ל כרוך בקנס 

 

 

 

חזור לראש הדף