התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

עסק בתחום שהוחרג ממגבלת מספר העובדים

תאריך פרסום: 28/04/2020, 14:33 | תאריך עדכון: 20/08/2020, 14:50

 
 

עסק בתחום שהוחרג ממגבלת מספר העובדים, יכול לפעול בשיעור מצבת העובדים שהוגדרה לו (ראה רשימה בהמשך) גם ללא עמידה בתנאי "התו הסגול להעסקת עובדים". על עסק זה לעמוד בתקנות הכלליות להפעלת עסק. במידה והעסק שלכם נמצא ברשימת העסקים המוחרגים להלן ואתם מעוניינים להגדיל את מספר העובדים המותרים עד ל-100%, עליכם לעמוד בתקנות "התו הסגול להעסקת עובדים".

העסקים והמפעלים שהוגדר להם שיעור העסקת עובדים באופן חריג ללא תו סגול הם:

  1. מפעלים למתן שירותים קיומיים שאינם חברות ממשלתיות או תאגידים – 100% מהעובדים
  2. מפעל מועדף כהגדרתו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון – 100% מהעובדים
  3. פרויקטים של בינוי ותשתית שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור, כל עוד מדובר במתחם פתוח, או מבנה ששיעור הדלתות והחלונות המותקנים בו נמוך מ-70% - 100% מהעובדים.
  4.  תעשיות ביטחוניות – 50% מהעובדים (ראו הגדרה - כאן).
  5.  מפעל תומך ביטחון - 60% מהעובדים (ראו הגדרה - כאן).
  6. מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות מנוחה בעילה של אי פגיעה בתהליך העבודה – מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם.
  7. מקומות עבודה שתחום פעילותם מפורט כאן – 100% מהעובדים
 
 
 
חזור לראש הדף