התו הסגול - תו להעסקת עובדים ותו לקבלת קהל

 

תקנות "התו הסגול להעסקת עובדים"


תאריך פרסום: 28/04/2020, 14:17 | תאריך עדכון: 25/05/2020, 17:04
 
 

עסק מעל 10 עובדים כהמעוניין כי ישהו בו בזמן נתון יותר מ-30% או עסק מוחרג המעוניין להגדיל מעבר לשיעור העובדים המותר לפי תחום עיסוקו (ראו עסקים מוחרגים). עליו לעמוד בתקנות "התו הסגול להעסקת עובדים" להלן:

 1. המעסיק יידע את עובדיו לגבי הכללים המפורטים להלן, בין היתר באמצעות שילוט במקום העבודה, במקום בולט לעין.
 2. המעסיק ימנה ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.
 3. המנכ"ל והממונה על ענייני קורונה באותו מקום עבודה יחתמו על טופס הצהרה, אשר יישמר בבית העסק, לפיו הם עומדים בכללים המפורטים להלן:
  • יש לאפשר לעובדים לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה או מהבית, ככל הניתן.
  • בטרם כניסה למקום עבודה יש לשאול את הנכנסים את השאלות האלה:
   • האם אתה משתעל?
   • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
   • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
    לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
  • חובה לבצע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום העבודה, ולמנוע כניסה מאדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
  • יש להקפיד על שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם.
  • לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, למשל: מקלדת, עכבר וטלפון קווי. אם הדבר לא מתאפשר, הציוד יעבור חיטוי קפדני לפני העברה בין עובדים.
  • יש להנחות את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
  • יש להנחות את העובדים שלא יהיו במעלית במקום העבודה יותר משני נוסעים. אם יש במקום העבודה מעל ל-5 קומות, אפשר שיהיו במעלית מחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר בה לפי תקנות הבטיחות.
  • במשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
  • כלל העובדים במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה בהתאם להנחיות חבישת המסכה.
  • כל עובד יעבוד בחדר קבוע, תוך הקפדה על מרחק 2 מטרים מאדם אחר.
  • אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד.
  • לא ישהו באותו חדר בו–זמנית מספר עובדים העולה על:
   • בחדר שגודלו עד 20 מטרים רבועים – עד שני עובדים.
   • בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים - עד חמישה עובדים.
   • ניתן להגדיל את מספר העובדים בכל חדר מעבר למתואר לעיל, אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם. 
   • ניתן לקיים בחדר אחד פגישה מקצועית של עד 8 אנשים.
  • כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.
  • יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.
  • המעסיק ינהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של:
   • מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה
   • מספר התשאולים ומדידות החום שביצע לנכנסים לעסק
   • מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות תשאול או מדידת חום כאמור.
    בשלב זה, אין מבנה מחייב לניהול המידע הנ"ל, וכל בעל עסק יכול למלא את המידע כראות עיניו.
 4. אם התברר כי במקום העבודה התרחשה הדבקה בקורונה, הרשויות יכולות להורות על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, עד לאחר סיום ביצוע חקירה אפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות, וכן להורות על פתיחתו מחדש בתנאים שיורו עליהם.

 

 
 
 
חזור לראש הדף