התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

התו הסגול - הנחיות להעסקת עובדים

תאריך פרסום: 28/04/2020, 14:17 | תאריך עדכון: 26/07/2020, 16:27

 
 

עסק בו שוהים בזמן נתון עד 10 עובדים או עד 30% ממצבת העובדים, הגבוה מבניהם, וכן עסק בתחום שהוחרג ממגבלת מספר העובדים ואינו מעוניין להעלות את שיעור העובדים מעבר למותר, אינו צריך למלא הצהרת עובדים במסגרת "התו הסגול להעסקת עובדים", אך עליו לעמוד בתקנות הכלליות  להפעלת עסק, שלהלן:

 
 
 
 

כניסה למקום העבודה

 1. מניעת כניסת חולי קורונה - בטרם כניסה למקום עבודה, יש לשאול את הנכנסים את השאלות האלה:
  לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת. 
  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
 2.  מדידת חום - יש למנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה וככל האפשר לבצע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום .
 3. מסכה - כלל העובדים במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה בהתאם להנחיות חבישת המסכה- זוהי חובת העובדים וגם חובת המעסיק לדאוג לכך.ואין להכניס אדם ללא מסכה.
 4. איסור הגעה לעבודה - עובד שהמעסיק הודיע לו שאינו רשאי להגיע לעבודה בשל תסמיני קורונה של העובד או בשל החלטת המעסיק להפעיל את המקום בכמות עובדים חלקית- אינו רשאי להגיע למקום העבודה.
 
 
 
 

תנאי עבודה

 1. היגיינה אישית - הנחיית עובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
 2. ריחוק חברתי - יש להקפיד על שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, ובמקרה והדבר לא מתאפשר, יש לדאוג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה (למשל אפשר מחיצות בין עובדים).
 3. פיזור - במקום עבודה בו מספר מבנים, יפעל מעסקי לפיזור העובדים ככל האפשר כל עוד אין הדבר פוגע בהמשך פעילותו
 4. קפסולות - במשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 5. ציוד אישי - לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי. ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
 6. מעלית - יש להנחות את העובדים שלא יהיו במעלית במקום העבודה יותר משני נוסעים. אם יש במקום העבודה מעל ל-5 קומות, אפשר שיהיו במעלית מחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר בה לפי תקנות הבטיחות וכן יש להציב שילוט בנושא בכניסה למעלית.
 
 
 
 

קבלת קהל

 1. קבלת קהל לנותני שירותים - תורשה כניסה של עד שני לקוחות בו-זמנית לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות. או כמות לקוחות ביחס שללקוח לכל 7 מ"ר.במידה ולעסק יש תו סגול ובו הנחיה מקלה לגבי כמות הלקוחות- יפעל לפי התו הסגול שלו .
 2. אין לתת שירות לאדם ללא מסכה.
 
 
 
 

חובות נוספות למעסיק מעל 10 עובדים

הנחיות אלו תקפות למעסיקים עם מעל 10 עובדים כאשר במקום העבודה שוהים מעל 30% מכלל העובדים של העסק:

 1. ממונה קורונה - יש למנות עובד האחראי על קיום תקנות קורונה במקום העבודה
 2. טופס ההצהרה בנושא עובדים - המנכ"ל וממונה הקורונה נדרשים לחתום על טופס הצהרה בנושא עובדים הנשמר במקום העבודה.
 3. עמדות עבודה -בנוסף להקצאת ציוד אישי, עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה.
 4. חובת מחיצה - יש להושיב את העובדים במרחק של 2 מטר ואם אין אפשרות חובה להציב מחיצה למניעת העברת רסס . גובה המחיצה במקום עם ספינקלרים יגיע לכל היותר עד 50 ס"מ מתחת לתקרה.
 5. פגישות עבודה - מוגבלות ל 50 איש ובלבד שישמר מרחק של 2 מטר בין המשתתפים.
 6. אכילה ושתיה - יבוצעו ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד
 7. עבודה מרחוק - מעסיק יכול לאשר עבודה מרחוק עפ"י שיקול דעתו
 8. שיבוץ בהסעותשל מקום עבודה - יש לשבץ ככל האפשר קבוצות עובדים קבועות
 
 
 
 

שילוט במקום העבודה עבור העובדים

 1. שלט המציג את השאלות הנשאלות בכניסה למקום העבודה
 2. הקפדה על שמירת מרחק 2 מטרים בין עובד לעובד
 3. חובת עטיית מסכה
 4. אכילה ושתיה בנפרד
 
 
 
חזור לראש הדף