התו הסגול - תו להעסקת עובדים ותו לקבלת קהל

 

תקנות כלליות להפעלת עסק


תאריך פרסום: 28/04/2020, 13:09 | תאריך עדכון: 14/05/2020, 14:55
 
 

עסק בו שוהים בזמן נתון עד 10 עובדים או עד 30% ממצבת העובדים, הגבוה מביניהם, וכן עסק בתחום שהוחרג ממגבלת מספר העובדים ואינו מעוניין להעלות את שיעור העובדים מעבר למותר, אינו צריך למלא הצהרה במסגרת "התו הסגול להעסקת עובדים", אך עליו לעמוד בתקנות הכלליות להפעלת עסק, שלהלן:

 1. בטרם כניסה למקום עבודה המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים את השאלות האלה:
  - האם אתה משתעל?
  - האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  - האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 2. יש לבצע מדידת חום, ככל שהדבר מתאפשר, באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 3. יש להקפיד על שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, ובמקרה והדבר מתאפשר - לדאוג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה (למשל מחיצות בין עובדים).
 4. לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, למשל: מקלדת, עכבר וטלפון קווי. אם הדבר לא מתאפשר, הציוד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה בין עובדים.
 5. יש להנחות את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
 6. יש להנחות את העובדים שלא יהיו במעלית במקום העבודה יותר משני נוסעים. אם יש במקום העבודה מעל ל-5 קומות, אפשר שיהיו במעלית מחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר בה לפי תקנות הבטיחות.
 7. במשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 8. כלל העובדים במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה בהתאם להנחיות חבישת המסכה.
 
 
 
חזור לראש הדף