הצטרפו לפרויקט הסימביוזה התעשייתית הממשלתי

עכשיו נשאר רק להשאיר פרטים ומפעיל הפרויקט באזורך ייצור קשר למיפוי הפסולת בארגון