התו הסגול - תו להעסקת עובדים ותו לקבלת קהל

 

אטרקציות תיירותיות

תאריך פרסום: 25/05/2020, 14:21 | תאריך עדכון: 21/06/2020, 15:58

 
 

אין להפעיל מתקני מים בפארקי מים ומתקני ג'ימבורי לילדים, לונה פארק ופארק שעשועים.
מיום פתיחת והפעלת המקום בדרך של ישיבת לקוחות, על מחזיק או מפעיל המקום להגיש טופס הצהרה במסגרת "התו הסגול לקבלת קהל" לרשות המקומית. ניתן להגיש טופס מקוון באתר, שיועבר לרשות המקומית לצרכי אכיפה, ויש לשמור אצלכם את העותק שיישלח במייל. לפי ההצהרה, העסק עומד בכללים המפורטים להלן:

 1. לא יינתן שירות או תותר כניסה לאדם שאינו עוטה מסכה (למעט מי שפטור מכך) בהתאם להנחיות עטיית מסכה . יש להציב שלטים לעניין חובת עטיית מסכות.
 2. ימונה ממונה קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.
 3. יש לשמור על ההנחיות המפורטות בסעיף 3א לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות) תש"ף 2020 שהן:
  • בטרם כניסה למקום עבודה, יש לשאול את הנכנסים את השאלות האלה:
   • האם אתה משתעל?
   • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
   • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
    לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
  • יש לבצע מדידת חום, ככל שהדבר מתאפשר, באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה. 
  • יש להקפיד על שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, ובמקרה והדבר לא מתאפשר – לדאוג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה (למשל מחיצות בין עובדים).
  • ‏עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע; אם לא ניתן לספק לעובד עמדת עבודה קבועה, עמדת העבודה והציוד האישי שבה יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
  • יש להנחות את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
  • יש להנחות את העובדים שלא יהיו במעלית במקום העבודה יותר משני נוסעים. אם יש במקום העבודה מעל ל-5 קומות, אפשר שיהיו במעלית מחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר בה לפי תקנות הבטיחות.
  • במשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
  • כלל העובדים במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה בהתאם להנחיות חבישת המסכה.
 4. יש לשמור על הנחיות ל"מקום פתוח לציבור" המפורטות בסעיף 3א1 לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות) תש"ף 2020 שהן:

  • כלל העובדים והלקוחות במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה בהתאם להנחיות חבישת המסכה למעט בעת פעילות ספורט בה אין חובת עטיית מסכה.

  • יש למנוע כניסה של מעל לשני אנשים שאינם גרים באותו המקום למעלית. אם יש במקום העבודה מעל ל-5 קומות, אפשר שיהיו במעלית מחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר בה לפי תקנות הבטיחות. יש להציב שילוט בעניין זה בכניסות למעלית.

  • קביעת ויישום מנגנון להגבלת מספר הנכנסים לחנות בהתאם לאמור לעיל.

 5. יש לוודא כי בדלפק העסק, ככל שקיים, ישנה מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן שירות ללקוח. במקום בו ישנן מערכות לכיבוי גילוי וכיבוי אש – יש לוודא מרווח של 50 ס"מ בין המחיצה לתקרה.
 6. הצבת סימון ושילוט לפי הנחיות משרד הבריאות, לרבות לעניין שמירת ריחוק חברתי של 2 מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, סימון מרחק לעמידה בתורים ובאזור הקופות למניעת התקהלות, וכן התקנת שילוט במקום בולט לעניין עמידה בהנחיות משרד הבריאות. 
 7. התקנת שלט בכניסה לעסק, ככל הניתן, במקום בולט לעין, לעניין מספר השוהים במקום.
 8. יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, כולל חיטוי משטחים פנימיים בעסק, לכל הפחות פעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. המשטחים כוללים בין היתר: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית. 
 9. יש לחטא מתקנים, יש לחטא כלי רכב, כלי שיט, אביזרי רכיבה וציוד בטיחות וכל ציוד אישי אחר שניתן למבקרים, לאחר כל שימוש. 
 10. יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 11. מגבלת האנשים במתחם האטרקציה בכל רגע נתון תהיה, ולמעט אנשים השוהים בתוך מתקני הפעילות (אם קיימים),תהיה לפי 7 מ"ר לאדם או עד למספר האנשים המותר בהתאם להגבלות התקהלות. ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים האינם גרים באותו מקום.
 12. במסגרת הפעילות עצמה, ניתן לחלוק מתקן משותף או כלי רכב משותף תחת מגבלה של 2 מ"ר לאדם. זאת למעט אנשים שגרים באותו מקום או משפחה גרעינית אשר יכולים לחלוק מתקן משותף או כלי רכב משותף ללא עמידה בהגבלה זו.
 13. מספר הנוסעים המותר ברכבל הוא עד מחצית מהמספר המירבי המותר, אלא אם הם אנשים הגרים באותו מקום, ואולם מספר הנוסעים לא יעלה על 20.
 14. מחזיק המקום או ממונה הקורונה ייקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום בהתאם לאמור לעיל.
 
 
 
חזור לראש הדף