התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

התו הירוק

תאריך פרסום: 20/02/2021, 19:16 | תאריך עדכון: 05/05/2021, 15:19

אישור "תו ירוק" הוא אחד מאלה:

 • אישור שמנפיק משרד הבריאות לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן.
 • תעודת מחלים.
 • תעודת מחוסן.
 • אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל.
 • קטין עד גיל 16 ואדם מנוע חיסון יכולים לקבל תו ירוק על בסיס בדיקת קורונה שלילית אשר תהיה בתוקף ל-72 שעות מביצוע הבדיקה.
  אדם מנוע חיסון - אדם שמסיבות רפואיות אינו יכול להתחסן ונרשם במשרד הבריאות כזה.

בנוסף:

 • תינוק מתחת לגיל שנה יוכל לשהות במקומות בהם נדרש אישור "תו ירוק".
 • מפעיל מקום ציבורי או עסקי או אדם אחר מטעמו לא ידרשו בהצגת "תו ירוק".

מקום ציבורי או עסקי אשר הפעלתו בדרך של פתיחתו לציבור הותרה בכפוף להצגת אישור "תו הירוק" יפעל בהתאם למפורט להלן:

 

 1. המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג, כתנאי לכניסתו, אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, ואם הציג מסמך אשר הופק על ידי משרד הבריאות כנ"ל- לאחר סריקתו; חובת הצגת אישור "תו ירוק" לא חלה על עובדי המקום.
 2. מפעיל המקום רשאי להציב בכניסה למקום עמדת בדיקת קורונה מיידית לביצוע בדיקות בכניסה למקום ולצורך כניסה לאותו המקום בלבד. העמדה תופעל ע"י גוף שנרשם במשרד הבריאות ושמו מופיע ברשימה המתפרסמת באתר משרד הבריאות.
 3. ניתן להכניס אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה  מיידית.
 4. המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום.
 5. מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום.

לתשומת לבכם, בשלב זה לא תתאפשר כניסה למקום ציבורי או עסקי אשר פתיחתו לציבור הותרה בכפוף להצגת אישור "תו ירוק" עבור אנשים שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, ולא תתאפשר עבור כניסה עבור ילדים מתחת לגיל 16 שאינם מחלימים, למעט כניסתם לבתי מלון בהתאם להנחיות בעניין העומדות לצד הפעלתם.

ניתן להנפיק אישור תו ירוק בדרכים הבאות:

 1. באמצעותאתר האינטרנט של משרד הבריאות- בדרך של הגשת בקשה מקוונת.
 2. באמצעות יישומון (אפליקציה) "רמזור"- של משרד הבריאות העומד לרשות הציבור ללא תשלום. להוראות השימוש באפליקציה לחצו כאן.
 3. באמצעות מוקד משרד הבריאותמוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*, 08-6241010

 אישור "תו ירוק" יכלול את הפרטים הבאים:

(1)  שמו של האדם שלגביו ניתן האישור;

(2)  מספר הזהות של האדם שלגביו ניתן האישור, מספר דרכון שלו או מספר מזהה אחר שנתנה לו רשות שלטונית;

(3)  מועד פקיעת תוקף האישור;

(4)  אמצעי לאימות האישור.

 

הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום תהיה באחת מהדרכים שלהלן:

(1)  הצגת מסמך שהתקבל בעקבות פנייה מקוונת למשרד הבריאות או מסמך שהתקבל בדרך אחרת מטעם משרד הבריאות.

(2)  הצגת האישור על גבי יישומון "רמזור".

 

סריקת אישור "התו הירוק" המופיע על גבי מסמך תתבצע כמפורט להלן:

(1)  קבלת פרטי מידע השמורים באמצעי לאימות האישור (ברקוד) תתאפשר רק בעת הסריקה של אמצעי האימות ביישומון של משרד הבריאות.

(2)  בעת סריקת אמצעי האימות יופיע באמצעי הסריקה, ובו בלבד, רק המידע הרלוונטי, והוא יימחק מיד עם תום הצגתו למבצע הסריקה ולא יישמר באמצעי הסריקה או בכל דרך אחרת, מלבד באישור "התו הירוק" עצמו.

 

יישומון (אפליקציית) "רמזור" של משרד הבריאות ישמש את בעל העסק או האחראי על מקום הפועל תחת מגבלות התו הירוק לצורך קבלת הקהל והם אינם זקוקים לרכוש ציוד קצה מיוחד.

באפליקציית "רמזור"  בתפריט ייעודי "רמזור לעסקיםמוטמע סורק לקריאת הברקוד המופיע על גבי אישורי התו הירוק באמצעותו ניתן לסרוק את הברקוד המצוי על גבי האישור.

 

להוראות השימוש באפליקציית "רמזורלחצו כאן.

תשומת ליבכם כי אי קיום ההנחיות הנוגעות לכללי ה"תו הירוק" כרוכה בקנסות

להלן רשימת המקומות הציבוריים והעסקיים אשר פעילותם הותרה בדרך של פתיחתם לציבור למי שהציג "תו ירוק":

 1. בית אוכל (בתי קפה ומסעדות) - להנחיות נוספות עבור בתי אוכל- לחצו כאן.
 2. אולמות וגנים לקיום שמחות ואירועים - להנחיות נוספות עבור אולמות וגנים לקיום שמחות ואירועים- לחצו כאן
 3. מקום שמתקיימים בו כנסים - להנחיות נוספות עבור כנסים לחצו כאן
 4. מקום שמתקיימות בו אירוע או פעילות מאורגנת - להנחיות נוספות עבור פעילות תרבות (הקרנת סרט, הצגת תיאטרון, קונצרט, הופעות מחול או מוזיקה ואירוע ספרותי)- לחצו כאן
 5. מקום לעריכת תערוכה- להנחיות נוספות עבור מקום לעריכת תערוכה- לחצו כאן
 6. בית מלון ומתקני אירוח- להנחיות נוספות עבור מתקני אירוח (בית מלון, פנסיון, אכסניה או יחידת אירוח) - לחצו כאן

 

יתר העסקים יפעלו לפי ההנחיות להפעלת מקום ציבורי או עסקי בכלל הארץ

חזור לראש הדף