התו הסגול - תו להעסקת עובדים ותו לקבלת קהל

 

בריכות שחייה למעט בריכות לפעוטות

תאריך פרסום: 25/05/2020, 12:37 | תאריך עדכון: 21/06/2020, 15:58

 
 

מיום פתיחת והפעלת המקום בדרך של ישיבת לקוחות, על מחזיק או מפעיל להגיש טופס הצהרה במסגרת "התו הסגול לקבלת קהל" לרשות המקומית. ניתן להגיש טופס מקוון באתר, שיועבר לרשות המקומית לצרכי אכיפה, ויש לשמור אצלכם את העותק שיישלח במייל. לפי ההצהרה, העסק עומד בכללים המפורטים להלן:

 1. ימונה ממונה קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.
 2. יש לשמור על הנחיות למעסיק המפורטות בסעיף 3א לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות) תש"ף 2020 שהן:
 3. בטרם כניסה למקום עבודה, יש לשאול את הנכנסים את השאלות האלהבאות:
  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
   לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 4. יש לבצע מדידת חום, ככל שהדבר מתאפשר, באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה. 
 5. יש להקפיד על שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, ובמקרה והדבר לא מתאפשר – לדאוג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה (למשל מחיצות בין עובדים).
 6. ‏עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע; אם לא ניתן לספק לעובד עמדת עבודה קבועה, עמדת העבודה והציוד האישי שבה יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
 7. יש להנחות את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
 8. במשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 9. כלל העובדים במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה בהתאם להנחיות חבישת המסכה.
 10. יש למנוע כניסה של מעל לשני אנשים שאינם גרים באותו המקום למעלית. אם יש במקום מעל ל-5 קומות, אפשר שיהיו במעלית מחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר בה לפי תקנות הבטיחות. יש להציב שילוט בעניין זה בכניסות למעלית.
 11. יש לוודא כי בדלפק העסק, ככל שקיים, ישנה מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן שירות ללקוח. במקום בו ישנן מערכות לכיבוי גילוי וכיבוי אש – יש לוודא מרווח של 50 ס"מ בין המחיצה לתקרה.
 12. הצבת סימון ושילוט לפי הנחיות משרד הבריאות, לרבות לעניין שמירת ריחוק חברתי של 2 מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, סימון מרחק לעמידה בתורים ובאזור הקופות למניעת התקהלות, וכן התקנת שילוט במקום בולט לעניין עמידה בהנחיות משרד הבריאות. כמו כן יש למנוע צפיפות במקום והתקהלות בכניסה.
 13. התקנת שלט בכניסה לעסק, ככל הניתן, במקום בולט לעין, לעניין מספר הלקוחות המותר במקום.
 14. יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, כולל חיטוי משטחים פנימיים בעסק, לכל הפחות פעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. המשטחים כוללים בין היתר: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית. 
 15. יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים. 
 16. איכות המים תשמר בהתאם לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ"ד 1994. יש לשאוף לעבוד בערכי החיטוי העליונים המותרים לפי תקנות אלו.
 17. יתבצע ניקוי וחיטוי מוגבר של מתחמי השירותים באופן תדיר.
 18. יש לרוקן פחי אשפה באופן תדיר
 19. ג'קוזי, סאונה רטובה, מתקני שעשועים במים ומזרקות רחצה – לא יותרו לשימוש. סאונה יבשה תותר לשימוש
 20. מגבלת אנשים:
  • מגבלת האנשים במתחם בכל רגע נתון תהיה לפי 7 מ"ר ללקוח. לעניין זה לא יכללו שטחים תפעוליים ושטח החניון. 
  • מגבלת האנשים במי הבריכה בכל רגע נתון תהיה לפי 6 מ"ר לרוחץ. 
  • בכל רגע נתון לא ישהו באזור המלתחות אנשים ביחס העולה על 2 אנשים לכל תא מקלחת או שירותים במתחם.
 21. ממונה הקורונה ייקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום בהתאם לאמור לעיל.
 
 
 
חזור לראש הדף