התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

התו הסגול - הסעה מיוחדת

תאריך פרסום: 18/11/2020, 14:40 | תאריך עדכון: 05/03/2021, 14:03

ההנחיות בדף זה מתייחסות להסעה מיוחדת ולנסיעה בזוטובוס כדוגמת הסעת עובדים למקום העבודה, או הסעה לשדה תעופה.

הגדרות:

"הסעה מיוחדת" – הסעה שבה עומדים אוטובוס או טיולית לרשות מזמין תמורת תשלום סכום כולל בעד השימוש בו;

"זוטובוס" – מונית שנתקיימו בה כל אלה:

(1)   מותקן בה מרכב אחוד עם חלונות;

 (2)   משקלה הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג ואינו עולה על 3,500 ק"ג;

(3)   גובהה אינו פחות מ-175 ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר שבגג המרכב, למעט כל חלק, מיתקן או תוספת שנקבעו על הגג שלא בידי היצרן בתהליך ייצורו של הרכב;

 (4)   מותקנים בה, לרוחב המרכב, עד עשרה מקומות ישיבה לנוסעים, בנוסף למושב הנהג, ומספר הנוסעים צוין ברישיון הרכב.

 

 

הנחיות לנסיעה מיוחדת

 • כמות הנוסעים המותרת: באוטובוס – עד 45 נוסעים, בזוטובוס – עד 75% מהמספר הקבוע ברישיון הרכב.
 • נוסעים לא ישבו בשני המושבים בשורה הראשונה שמאחורי הנהג ובשני המושבים שלצדם, אלא אם ישנה מחיצה שגובהה 180 ס"מ לפחות בין הנהג לבין המושבים שמאחוריו.
 • חובת שמירת מרחק בכלי תחבורה יבשתית: נוסע השוהה בכלי תחבורה ישמור, ככל האפשר, מרחק של 2 מטרים לפחות בינו לבין כל אדם, למעט אם מתקיימת ביניהם קרבה מותרת, והיא אחד מאלה:
  • הם אנשים הגרים באותו מקום;
  • קטין ומלווה שלו.
 • הנסיעה תהיה בחלונות פתוחים ככל האפשר.
 • במידה והמושבים שמאחורי הנהג מיועדים לאדם עם מוגבלות, יש להקצות לו מושב חלופי במקום הקרוב ביותר שיש אליו גישה נגישה.
 • בנסיעה עירונית, לא תותר נסיעה בעמידה בשורה הראשונה שמאחורי הנהג, בנסיעה בין עירונית לא תותר נסיעה בעמידה כלל.
 • מסכה – על כלל הנוסעים והנכנסים להסעה, יש לעטות מסכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה.
 • הגבלת צריכת מזון בעת נסיעה: נוסע לא יאכל במהלך השהייה בכלי התחבורה, למעט אם הדבר דרוש לשם שמירה על בריאותו.
 • חובת ידוע הנוסעים בהנחיות:
  • חובה על המפעיל של ההסעה ליידע את הנוסעים בהנחיות, בין השאר, באתר האינטרנט שלו, בדבר ההוראות שניתנו לפי דין, והכלל זה הוראות לעניין התפוסה המרבית, חובת שמירת מרחק ומניעת התקהלות, הגבלות לעניין צריכה מזון והגבלת כניסה של אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות.
  • חובה על המפעיל של ההסעה ליידע את הנוסעים באמצעות הדבקת מודעות בכלי התחבורה היבשתית בדבר חובת עטיית מסכה ובדבר חובת שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם ככל האפשר.
  • חובה על המפעיל של ההסעה ליידע את הנוסעים כשהנסיעה נעשית בתיאום או בהזמנה אישית מראש, בעניין איסור עלייה לכלי תחבורה לאדם שחום גופו עולה על 38 מעלות
 • יש לבצע רישום ושמירת פרטים בנסיעה שנעשית בתיאום מראש. להנחיות בנוגע לאופן הרישום לחצו כאן.
 • מינוי סדרנים- מפעיל הסעה יעסיק סדרנים שתפקידם ליידע את הנוסעים בנוגע לחובת שמירת ההוראות החלות עליהם, וליידע אותם בנוגע לתפוסה המרבית המותרת בהסעה. הסדרנים ילבשו בגדים המזוהים עם החברה המפעילה ויישאו תג שם הכולל את ציון תפקידם, באופן בולט לעין.
 • היגיינה - כלי תחבורה ינוקה ויחוטא פעם ביום לפחות, כולל ניקוי יסודי של משטחים שאנשים באים איתם במגע כגון ידיות אחיזה, עמודים וכיוצא בהם;
 • ניקוי וחיטוי בעקבות גילוי חולה מאומת- במידה ונודע למפעיל ההסעה כי אחד הנוסעים או העובדים ששהו בהסעה הוא חולה מאומת, באחריותו לדאוג לניקוי וחיטוי כלי התחבורה בו שהה הנוסע בהקדם האפשרי.

 

חזור לראש הדף