התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

התו הסגול - הסעה מיוחדת

תאריך פרסום: 18/11/2020, 14:40 | תאריך עדכון: 18/11/2020, 15:35

 
 

הגדרה

"הסעה מיוחדת" – הסעה שבה עומדים אוטובוס או טיולית לרשות מזמין תמורת תשלום סכום כולל בעד השימוש בו;

 
 
 
 

 • כמות הנוסעים המותרת: באוטובוס – עד 30 נוסעים, בזוטובוס – עד 50% מהמספר הקבוע ברישיון הרכב.
 • נוסעים לא ישבו בשני המושבים בשורה הראשונה שמאחורי הנהג ובשני המושבים שלצדם, אלא אם ישנה מחיצה שגובהה 180 ס"מ לפחות בין הנהג לבין המושבים שמאחוריו.
 • חובת שמירת מרחק בכלי תחבורה יבשתית: נוסע השוהה בכלי תחבורה ישמור, ככל האפשר, מרחק של 2 מטרים לפחות בינו לבין כל אדם, למעט אם מתקיימת ביניהם קרבה מותרת, והיא אחד מאלה:
  • הם אנשים הגרים באותו מקום;
  • קטין ומלווה שלו.
 • הנסיעה תהיה בחלונות פתוחים ככל האפשר.
 • מדידת חום - יש לבצע, ככל האפשר, מדידת חום לנכנסים באמצעי שאינו פולשני, ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 • תשאול הנכנסים למקום – יש לשאול את הלקוחות הנכנסים את השאלות הבאות:
  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה, או האם היה לך חום כאמור ב – 48 שעות האחרונות?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
   לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 • מסכה – על כלל העובדים והנכנסים למקום לעטות מבכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה.
  חובות המחזיק או המפעיל של המקום בעניין עטיית מסכה על ידי הנכנסים למקום -
  * חל איסור להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה.
  * חל איסור לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה.
  הפרת חובות אלו זו כרוכה בקנס על המחזיק או המפעיל המקום בסך של 1,000 ₪.
  במקום שיש כריזה, יש להודיע אחת לחצי שעה על חובת עטיית מסכה.
 • הגבלת צריכת מזון בעת נסיעה: נוסע לא יאכל במהלך השהייה בכלי התחבורה, למעט אם הדבר דרוש לשם שמירה על בריאותו.
 • חובת ידוע הנוסעים בהנחיות:
  • חובה על המפעיל ליידע את הנוסעים בהנחיות, בין השאר, באתר האינטרנט שלו, בדבר ההוראות שניתנו לפי דין, והכלל זה הוראות לעניין התפוסה המרבית, חובת שמירת מרחק ומניעת התקהלות, הגבלות לעניין צריכה מזון והגבלת כניסה של אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות.
  • חובה על המפעיל ליידע את הנוסעות האמצעות שילוט בדבר חובת שמירת מרחק של שני מטר בין אדם לאדם ככל האפשר.
  • חובה על המפעיל ליידע את הנוסעים כשהנסיעה נעשית בתיאום או בהזמנה אישית מראש, בעניין איסור עלייה לכלי תחבורה לאדם שחום גופו עולה על 38 מעלות
 • יש לבצע רישום ושמירת פרטים בנסיעה שנעשית בתיאום מראש. להנחיות בנוגע לאופן הרישום לחצו כאן.
 • היגיינה - כלי תחבורה ינוקה ויחוטא פעם ביום לפחות, כולל ניקוי יסודי של משטחים שאנשים באים איתם במגע כגון ידיות אחיזה, עמודים וכיוצא בהם;

 

 

 
 
 
חזור לראש הדף