התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

התו הסגול - קניונים

תאריך פרסום: 05/05/2020, 15:39 | תאריך עדכון: 11/08/2020, 21:02

 
 

הצהרות, שילוט ונהלים

 1. טופס הצהרה - יש להגיש באופן חד פעמי טופס הצהרה במסגרת "התו הסגול לקבלת קהל".
  • ניתן להגיש את הטופס המקוון באתר התו הסגול, שיועבר לרשות המקומית לצרכי אכיפה.
  • יש לשמור אצלכם את העותק שיישלח במייל.
  • לפי ההצהרה, העסק עומד בכללי התו הסגול החלים עליו. אי מסירת הצהרה כרוכה בקנס
 2.  ממונה קורונה - יש למנות עובד שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.
 3. שילוט - יש לתלות את השלטים הבאים:
  • מספר הלקוחות המותר במבנה - יש למקם בכניסות במקום בולט לעין
  • מספר אנשים במעלית - בכניסה למעלית
  • שמירת מרחק 2 מטר בתורים בהתאם לסימון
  • חובת עטיית מסכה
  • יש לתלות שילוט על איסור ישיבה לצורך אכילה בשטחי הקניון
 
 
 
 

כניסה למתחם

 1. מסיכה – יש להקפיד על ההנחיות לעטיית מסיכה. אין להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה ואין לתת שירות לאדם ללא מסכה. במקום שיש כריזה, יש להודיע אחת לחצי שעה על חובת עטית מסכה. אי עטיית מסיכה על ידי העובדים או הלקוחות עלולה להיות כרוכה בקנס ואף בסגירת המקום.
 2. מדידת חום - יש לבצע מדידת חום בכניסה לקניון, ככל שהדבר מתאפשר, באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 3. מניעת כניסת חולה קורונה – בכניסה לקניון יש לשאול את הלקוחות הנכנסים את השאלות הבאות:
  לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה, או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
 4. הגדרת מנגנון להכנסת לקוחות לפי הכמות המותרת - ממונה הקורונה ייקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום בהתאם לאמור לעיל.
 5. קפסולות עובדים - במשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 
 
 
 

שמירה על היגיינה

 1. חיטוי - יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, כולל חיטוי משטחים פנימיים בעסק, לכל הפחות פעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. המשטחים שיש לחטא כוללים בין היתר: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית.
 2. חומר חיטוי ללקוחות - יש להציב בשטחי הקניון מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 
 
 
 

קבלת קהל ומניעת התקהלות במתחם

 1. כמות שוהים במקום - יש לווסת את כניסת האנשים למקום באזור הפתוח לקהל (כולל שטח החנויות ולא כולל חניון) , כך שיתקיים אחד מאלה:
  • לפי הגבלות התקהלות ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירה של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.
  • לפי חישוב של אדם אחד לכל 7 מטרים רבועים;
 2. תיעוד - המעסיק ינהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בקניון בכל עת.
 3. מניעת התקהלות - יש למנוע צפיפות במקום והתקהלות בכניסה.
 4. ריחוק חברתי - יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים, לפחות, בין אנשים שאינם גרים באותו מקום.
 5. תורים - יש לסמן מקומות לעמידה בתורים במרחק של 2 מטר כולל בכניסה לקניון.
 6. מעלית - יש למנוע כניסה של מעל לשני אנשים שאינם גרים באותו המקום למעלית.
 7. מקומות עבודה בהם שוהים מעל 10 עובדים בו זמנית מחויבים גם בתו סגול להעסקת עובדים
 
 
 
 

הוראות מיוחדות לקניונים

 1. הנחיות לחנויות בקניון - יש לשים לב שבמקביל להנחיות הפעלת הקניון, על כל חנות בתוך קניון לפעול לפי ההנחיות הרלוונטיות עבורה.
 2. דוכנים בקניון:
  • על בעלי הדוכנים חלה חובה למנוע צפיפות ולשמור ככל הניתן על מרחק בין אנשים.
  • יש למקם את הדוכנים במרחק רב ככל האפשר זה מזה בתוך שטח הקניון ( דוכנים המוצבים בשורה -רצוי במרחק שלא יפחת מ 4 מטרים בין הדוכנים , דוכנים המוצבים זה מול זה, לכל הפחות 6 מטרים)
  • רצוי להציב את הדוכנים שלא בסמיכות לכניסה לחנות ולא במקום צר המשמש למעבר, על מנת למנוע חיכוך בין אנשים.
  • על מפעילי הדוכנים לעטות מסכה וחל איסור לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה
 3. אכילה בשטחי הקניון - אין לאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בקניון. אין להציב שולחנות וכיסאות לאכילה, ויש למנוע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה. ניתן להשתמש בכיסאות ושולחנות אשר בבעלות בית קפה או מסעדה ובאחריותם בהתאם לתו הסגול לבתי אוכל.
 
 
 
חזור לראש הדף