התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

התו הסגול – קניונים ושווקים

תאריך פרסום: 05/05/2020, 15:39 | תאריך עדכון: 10/05/2021, 07:56

בנוסף להנחיות הכלליות של התו הסגול שהמפעיל או המחזיק של המקום נדרש לקיים, יש לקיים את ההנחיות המפורטות להלן:

 • יש להנחות את עובדי הקניון\ השוק ואת העובדים בחנויות המצויות בשטח הקניון\ השוק בנוגע להוראות החלות עליהם.
 • יש לפעול לעמידת החנויות שבשטח הקניון\ השוק בהוראות החלות עליהן לפי התקנות, ובכלל זה להביא לידיעתן את ההוראות האמורות ולוודא את עמידתן בהוראות בעניין התפוסה המרבית המותרת.
 • יש למנות סדרנים בהתאם למפורט להלן:
  מספר הסדרנים שנמצא בקניון או בשוק בכל עת לא יפחת מ:
  * מקום ששטחו עד 10,000 מ"ר – 2 סדרנים
  * מקום ששטחו בין 10,000 ל- 25,000 מ"ר – 3 סדרנים
  * מקום ששטחו מעל 25,000 מ"ר – 5 סדרנים
 • הסדרנים יידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת לבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות הוראות לעניין שמירת מרחק, חוברת עטיית מסכה ובדבר התפוסה המרבית בקניון ובשטח החנויות.
 • יש לנקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים כגון סימון מקומות עמידה והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים.
 • אם יש בקניון או בשוק מערכת כריזה – יש ליידע אחת לחצי שעה לפחות, על החובה לשמור על מרחק ולהימנע מאכילה בשטח הקניון או השוק.
 • לא תתאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון או השוק, אין להציב שולחות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון או השוק, ויש למנוע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים.
 • יש לתלות שלטים במקומות הבולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון או בשוק.
 • יש למנוע הצבת דוכני מזון בשטח הקניון או השוק, ואין לאפשר קיום יריד בשטח הקניון או השוק.
 • הצבת דוכנים בשטח הקניון או השוק תהיה בכפוף להוראות אלה:
  • הדוכנים ימוקמו רחוק ככל האפשר זה מזה, ובמרחק 4 מטרים לפחות בין דוכנים המוצבים בשורה, אלא אם יש מחיצה ביניהם, ו6 מטרים לפחות בין דוכנים המוצבים במקביל זה לזה.
  • אם משתמשים במחיצה היא תהיה לרוחב צידו של הדוכן הקרוב לדוכן השני בתוספת 50 סנטימטרים נוספים לפחות, ובגובה של 1.8 מטרים לפחות מגובה הרצפה.
  • הדוכנים לא ימוקמו בסמוך לפתחי הכניסה או היציאה מחנויות, וכן לא ימוקמו באזורי מעבר צרים.
  • בדוכני מזון יימכרו מוצרי מזון ארוזים בלבד.
 •  יש להפריד, ככל האפשר, בין הכניסות לקניון או לשוק וליציאות מהקניוןאו מהשוק.
 • יש לפעול, ככל האפשר, ל-3 החלפות אוויר לפחות בשעה. אופן ביצוע תחלופת האוויר יהיה בהתאם להוראות המנהל.

במידה ומספר העובדים המועסקים ע"י המחזיק או המפעיל של הקניון או השוק עולה על 10 עובדים, על המחזיק או המפעיל של הקניון או השוק לעמוד גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים.

להנחיות התו הסגול להעסקת עובדים - לחץ כאן

 

 

לתשומת ליבכם כי הפרת ההוראות וההנחיות הנ"ל כרוכה בקנסות.  

 לטבלת הקנסות - לחץ כאן

חזור לראש הדף