התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

התו הסגול – לקניונים המשתתפים בפיילוט החל מה- 27.11.2020 ועד ה- 6.12.2020

תאריך פרסום: 05/05/2020, 15:39 | תאריך עדכון: 02/12/2020, 10:13

 
 

קניונים אלו ייפתחו לפי המתווה:

1. קריון
2. הקניון הגדול פתח תקווה
3. גראנד קניון באר שבע
4. עזריאלי חיפה
5. קניון איילון
6. קניון מלחה

הקניונים הנוספים שעלו בהגרלה הם:

1. ביג פאשן בית שמש
2. סנטר 1 ירושלים
3. קניון ערד
4. קניון אם הדרך
5. קניון שבעת הכוכבים הרצליה
6.קניון שרונים בהוד השרון
7. לב המפרץ בחיפה
8. ארנה נהריה
9. קניון מבנה בנוף הגליל

לפרטים על התקנון לפיילוט שיימשך החל ממחר (27.11.2020) ועד ל- 6.12.2020 לחצו כאן 

 

 

 
 
 
 

הצהרות, שילוט ונהלים

 1. טופס הצהרה - מי שלא הגיש בעבר, יש להגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת הקניון, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה.
  בהתאם להצהרה, המחזיק או המפעיל של המקום מצהיר כי הוא עומד בתנאים ובהוראות החלים עליו בהפעלת המקום; ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה והיא תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית, או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית.
 2. ממונה קורונה - יש למנות עובד שיהיה אחראי על שמירת הכללים -"ממונה קורונה".
 3. הדרכה- יש להדריך את עובדי הקניון ואת כלל עובדי החנויות, בכל הנוגע להוראות הפעלת הקניון, ובכלל זה החובה לעטות מסכות והאיסור להכניס לקניון, או לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה.
 4. מינוי סדרנים:
  1. יש להפעיל סדרנים שמטרתם לוודא עמידה בהוראות התקנות
   על ידי העובדים והמבקרים, כמפורט להלן:
   מספר הסדרנים המינימאלי בכל קניון יהיה בהתאם לשטחו של הקניון לפי היחס הבא-
   • קניון ששטחו עד 10,000 מ"ר- 2 סדרנים
   • קניון ששטחו בין 10,000 מ"ר ל-25,000 מ"ר- 3 סדרנים
   •  קניון ששטחו מעל 25,000 מ"ר- 5 סדרנים
  2. תפקידי הסדרנים-
   • ליידע את השוהים במקום ולהסב את תשומת ליבם בנוגע לחובת השמירה על כל ההוראות, לרבות בעניין איסור התקהלויות, חובת עטיית מסכה, ובדבר התפוסה המירבית המותרת בקניון ובשטח החנויות.
   •  לערוך רישום של מספר ההפרות וסוג ההפרה, לצרכי בקרה, ובאחריות מפעיל הקניון למנוע התקהלויות בקניון.
   • במקרה של אי עמידה בהוראות, הסדרן יסב את תשומת הלב על כך ויהיה רשאי לפנות לגורם בעל סמכויות פיקוח ואכיפה בשרות המקומית או במשטרת ישראל שיגיע למקום. 
   • במקרה של התקהלות בקניון הסדרנים יבקשו מהאנשים לפזר את ההתקהלות ובמקרה של סירוב יזעיקו את משטרת ישראל.
 5. שילוט - יש לתלות את השלטים הבאים:
  • בכניסה לכל חנות במקום בולט לעין - מספר הלקוחות המותר במקום והחובה לעטיית מסיכה.
  • בכניסה לכל מעלית - מספר הנוסעים המותר במעלית.
  • בכל כניסה לקניון - החובה לעטיית מסיכה ולשמירת מרחק 2  מטרים בין אדם לאדם.
  • יוצבו שלטים במקומות בולטים לעין בקניון לעניין חובה על שמירת מרחק.
  • איסור ישיבה לצורך אכילה בשטחי הקניון
 6. כריזה- במידה ויש בקניון מערכת כריזה- יש להודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה, על חובת עטיית מסכה, החובה לשמור על מרחק ולהימנע מהתקהלויות. ככל שתזוהה התקהלות יינתנו הנחיות ספציפיות באמצעות הכריזה עד להגעת שוטר, ככל ולא תפוזר ההתקהלות.
 
 
 
 

כניסה למקום

 1. מספר השוהים המותר בקניון -
  • בשטח הקניון לרבות שטח החנויות (לא כולל שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיו"ב ולא כולל שטח ציבורי או עסקי שהפעלתו בדרך פתיחה לציבור נאסרה) - מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר משטח המקום.
  • בחנויות שעיקר עיסוקם מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה - מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים, או 10 אנשים במבנה – לפי המקל מבניהם.
  • ביתר החנויות - מספר האנשים לא יעלה על 7 מטרים רבועים משטח המקום או עד 10 אנשים, לפי הנמוך מבניהם.
  • בחנות ששטחה מעל 150 מ"ר - מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר משטח המקום.
 2. הגדרת מנגנון להכנסת אנשים בהתאם לכמות המרבית המותרת - המחזיק או המפעיל של הקניון יתקין אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים בשערי הקניון והיוצאים ממנו. האמצעי הדיגיטלי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים או יתעד את פניהם. המידע שיאסף ימחק בתוך 48 שעות ולא יעשה בו כל שימוש אחר מלבד ויסות השוהים. ממונה הקורונה יקבע ויישם מנגנון להגבלת הנכנסים למקום.
 3. כמות המבקרים בקניון בכל זמן נתון תימדד on-line עם התראות שיועברו לחדר הבקרה, להנהלת הקניון ולשומרים בכניסות לקניון, בהתאם למגבלות. החל מתפוסה של 90% מהמגבלה המותרת תווסת הכנסת אנשים נוספים על ידי השומרים ובמקרה הצורך תיעצר. בסוף כל יום יימסר דוח למשרד הכלכלה ובו דיווח שעתי של מספר השוהים בקניון.
 4. הקניון יפרסם on-line את רמת העומס בקניון (אדום – לא ניתן להגיע; ירוק – עומס נמוך, מותר להגיע).
 5.  מסכה - יש להקפיד על ההנחיות לעטיית מסכה. באחריות מפעיל הקניון לוודא אכיפת קיום חובת עטיית מסיכה על ידי עובדי הקניון ועל ידי העובדים בחנויות בכל עת.
  • אין להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה 
  • אין לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה.
 6. מדידת חום - יש לבצע מדידת חום בכניסה לקניון, באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 7. מניעת התקהלות- יש לפעול למניעת התקהלות בכניסות לקניון ובתוך הקניון, כולל בסמוך לכניסה לחנויות.
 8. יש לנקוט באמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים כגון סימון מקומות לעמידה בתורים והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים.
 9. ככל שיתאפשר יש להפריד בין הכניסות לקניון לבין היציאות מהקניון.
 
 
 
 

שמירה על היגיינה ואוורור

 1. יש לפעול בהתאם להוראות המנהל בעניין חיטוי וניקוי
 2. חיטוי -יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה ברחבי הקניון ובחנויות, ולהנחות את העובדים בעניין זה, כולל חיטוי משטחים פנימיים, משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה (ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית וכד'), באופן תדיר ולא פחות מפעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות.
 3. חומר חיטוי ללקוחות - יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 4. יתבצע ניקיון וחיטוי מוגבר של מתחמי השירותים באופן תדיר
 5. יש לרוקן פחי אשפה באופן תדיר.
 6. יש לדאוג כי באזורי שטיפת ידיים יהיו מים חמים, סבון ומגבות נייר בכל עת.
 7. אוורור- בעלי הקניונים, יפעלו, ככל האפשר, על מנת לעמוד בהנחיות ובהמלצות משרד הבריאות לאוורור בהתאם למסמך בדבר "הנחיות והמלצות למזעור סכנת התפשטות נגיף הקורונה במרחבים סגורים המשמשים את הציבור", מיום 30/08/2020 (לכל הפחות 3 החלפות אוויר בשעה).
 
 
 
 

קבלת קהל ומניעת התקהלות במתחם

 1. יינקטו אמצעים לעידוד קניה ב"שעות מתות" על מנת "לרווח" הגעה של מבקרים לקניון ותיבחן פתיחה נפרדת מחוץ לשעות הפעילות "הרגילות" עבור לקוחות בסיכון כגון בני הגיל השלישי.
 2. מניעת התקהלות - יש למנוע הצטופפות של השוהים במקום מסוים וכן בכניסה לקניון.
 3. ריחוק חברתי - יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים, לפחות, בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בעמידה בתורים.
 4. סימון למקומות עמידה בתורים - יש לסמן מקומות לעמידה בתורים במרחק של 2 מטרים זה מזה, כולל בכניסה לקניון. יש להציב שלט במקום הבולט לעין לעניין שמירה על מרחק בעמידה בתורים.
 5. מעלית - מספר הנוסעים המותר במעלית הוא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית, למעט אנשים הגרים באותו מקום. יש לתלות שלט בכניסה למעלית ובו יצוין מספר הנוסעים המרבי המותר בה.
 6. אכילה בשטחי הקניון - אין לאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון. אין להציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון ויש למנוע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, ככל וקיימים. יש לתלות שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון.
 
 
 
 

הפעלת חנויות ודוכנים בקניון

 • כל חנות בתוך הקניון נדרשת לפעול לפי ההנחיות הרלוונטיות עבורה, הן הנחיות עבור מפעיל מקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור, למעט תשאול הנכנסים ומדידת חום והן הנחיות הנוגעות להעסקת עובדים.
 • חל איסור על הצבת דוכני מזון בשטח הקניון ויש למנוע זאת.
 • חל איסור על קיום ירידים, אירועים, מופעים, הפעלות וכיו"ב בשטח הקניון.

 

 
 
 
 

מדדים

הצלחת הפיילוט תימדד באמצעות בקרה שתבחן את עמידת הקניונים בהנחיות מסמך זה ובדגש על:

 1. עמידה בתפוסה המרבית המותרת בקניון שנקבע במתווה זה (חריגה שלא תעלה על 10%).
 2. עד 2.5% הפרות של מבקרים שאינם עוטים מסיכת פה-אף.
 3. ללא הפרות של עובדים בקניון ובחנויות שאינם עוטים מסיכת פה-אף.
 4. ללא התקהלויות משמעותיות בכניסות לקניון ולחנויות בקניון.

כל קניון יהיה אחראי להעברת דוח יומי למשרד הכלכלה, המכיל נתונים אודות העמידה בהנחיות כולל דיווח שעתי של מספר השוהים בקניון, וכן דוח חריגים המפרט את אירועי ההפרה בכל יום. על בסיס דוח זה, משרד הכלכלה ידווח לצוות הבין-משרדי על עמידת הקניונים במדדים שנקבעו. ככל שהמדדים שנקבעו ימולאו בהצלחה הצוות יורה על פתיחת כלל הקניונים, בכפוף למדדי התחלואה כאמור לעיל.

 
 
 
 

במידה ומספר העובדים המועסקים ע"י המחזיק או המפעיל של הקניון עולה על 10 עובדים, על המחזיק או המפעיל של הקניון לעמוד גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים

להנחיות התו הסגול להעסקת עובדים - לחץ כאן

 

 

 
 
 
 

לתשומת ליבכם כי הפרת ההוראות וההנחיות הנ"ל כרוכה בקנסות.  

  לטבלת הקנסות - לחץ כאן

 
 
 
 
 
חזור לראש הדף