התו הסגול - תו להעסקת עובדים ותו לקבלת קהל

 

קניונים


תאריך פרסום: 05/05/2020, 15:39 | תאריך עדכון: 14/05/2020, 14:55
 
 

קניון יפעל תוךעמידה בתנאים הבאים:
יש להגיש טופס הצהרה מקוון במסגרת "התו הסגול לקבלת קהל", שיועבר לרשות המקומית לצרכי אכיפה, ולשמור אצלו את העותק שיישלח במייל. לפי ההצהרה, הקניון עומד בכללים המפורטים להלן:

 1. יש למנות ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.
 2. בטרם כניסה למקום עבודה יש לשאול את הנכנסים את השאלות האלה:
  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
   לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 3. במשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 4. כלל העובדים והלקוחות במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה בהתאם להנחיות חבישת המסכה.
 5. אין להכניס לקניון מעל לאדם (לרבות עובדים) לכל 20 מ"ר. יש לכלול בחישוב את שטח הקניון המלא, כולל שטחי החנויות, אך ללא החניון.
 6. התקנת שלט בכניסות לקניון, במקום בולט לעין, לעניין מספר הלקוחות המותר בקניון.
 7. יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים ובכניסות. לשם כך, יש לסמן מקומות לעמידה בתורים ובכניסה לקניון, ולהתקין שילוט במקום בולט לעניין זה ולעניין חבישת המסכה.
 8. יש למנוע כניסה של מעל לשני אנשים שאינם גרים באותו המקום למעלית ויש להציב שילוט בעניין זה בכניסות למעלית.
 9. יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, כולל חיטוי המשטחים הפנימיים בעסק, לכל הפחות פעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. המשטחים כוללים בין היתר: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית.
 10. בשטחי הקניון יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 11. אין לאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בקניון. אין להציב שולחנות וכיסאות לאכילה, ויש למנוע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה. כמו-כן, יש להציב שלטים במקומות בולטים לעניין איסור האכילה.
 12. המעסיק ינהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בקניון בכל עת.

יש לשים לב שבמקביל להנחיות הפעלת הקניון, על כל חנות בתוך קניון לפעול לפי ההנחיות הרלוונטיות עבורה.

 
 
 
חזור לראש הדף