התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

התו הסגול- בתי אוכל (מסעדות, בתי קפה וכיוב')

תאריך פרסום: 25/05/2020, 12:43 | תאריך עדכון: 14/03/2021, 13:43

בהתאם להחלטת ממשלה, החל מיום ראשון, 07.03.2021, ניתן להפעיל בתי אוכל (בית קפה, מסעדה וכד') בדרך של פתיחתם לציבור ובהושבה במקום, בהתאם להנחיות המפורטות "להלן ובכפוף להצגת אישור "תו ירוק בישיבה במבנה בבית האוכל, וללא צורך בהצגת "תו ירוק" בישיבה מחוץ למבנה בית האוכל.

 

ניתן לקיים אירועי תרבות בבתי אוכל, בכפוף לקיום ההנחיות המפורטות להלן, ולקיום הנחיות נוספות לפעילות תרבות במקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בישיבה סביב שולחנות, הכולל מכירת מזון והגשתו לשולחנות.

בתי אוכל בתוך קניון רשאים להושיב סועדים בשולחנות השייכים להם בשטח הקניון ועליהם לפעול לפי כל הכללים להפעלת בתי אוכל במבנה, כולל החובה בהצגת אישור "תו ירוק" .

 

קבלת קהל ומניעת התקהלות במתחם

 1. ניתן להפעיל בתי אוכל בדרך של הושבה במקום, בהתאם להנחיות שלהלן:
 • הושבה בפנים– ניתן להושיב אנשים בתוך המבנה של בית האוכל בכפוף להצגת אישור "תו ירוק" להסבר על בדיקת אישור "תו ירוק"לחץ כאן.
 • מספר האנשים במבנה לא יעלה על  75% מהתפוסה המרבית במקום, ומקסימום עד 100 אנשים ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם.

 • הושבה בחוץ–  ניתן לאפשר ישיבה של אנשים מחוץ למבנה שלבית האוכל, בהתאם להנחיות התו הסגול וללא צורך בהצגת אישור "תו ירוק".
  מספר האנשים מחוץ למבנה של בית האוכל לא יעלה על 75% מהתפוסה המרבית של המקום, ומקסימום עד 100 אנשים ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם.
 1. מניעת התקהלות
  • יש לפעול למניעת הצטופפות של השוהים במקום מסויים וכן בכניסה למקום.
  • קבלת המנות תהיה באמצעות הגשה בלבד,  לשולחן הישיבה או לעמדת איסוף. ניתן להפעיל מזנון אוכל מרכזי ובלבד שהגשת המזון לצלחת האורח תיעשה על ידי איש צוות.
 2. ריחוק חברתי
  • יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים.
  • יש להציב שולחנות במרחק שלא פחות מ-2 מטרים בין שולחן לשולחן, יש להציב שסדרן שתפקידו לוודא שמירת מרווחים כאמור בכל עת.
  • בכל שולחן יוכלו לשבת רק אנשים הגרים באותו מקום, או אנשים שהגיעו יחד למקום.
  • ברים- יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטר בין האנשים ולפחות כיסא אחד ריק בין האנשים (למעט אלה שמתגוררים יחד).
 3. תוריםיש לסמן מקומות לעמידה בתורים במרחק של 2 מטרים זה מזה. יש להציב שלט במקום הבולט לעין לעניין שמירה על המרחק בעמידה בתורים.
 4. מזנון ניתן להפעיל מזנון אוכל מרכזי, ובלבד שהגשת המזון לצלחת האורח תיעשה על ידי איש צוות.
 5. הופעות חיות או ריקודים לא יתקיימו הופעות חיות או ריקודים, אולם ניתן להפעיל תקליטן.
 6. מחיצה בדלפק שירות במידה וקיים דלפק שירות בעסק, יש להתקין מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות לבין הלקוח. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטית (ספינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
 7. מעלית מספר האנשים המותר במעלית הוא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית. יש לתלות שלט בכניסה למעלית ובו יצוין מספר הנוסעים המותר בה.

הצהרות, שילוט ונהלים

 1. טופס הצהרהיש להגיש לרשות המקומית, לפני הפתיחה, הצהרה חתומה בנוסח שבקישור. בהתאם להצהרה, המחזיק את המפעיל של המקום מצהיר כי הוא עומד בתנאים ובהוראות החלים עליו בהפעלת המקום; ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית והיא תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית.
 2. ממונה קורונהיש למנות עובד שיהיה אחראי על שמירת הכללים- "ממונה קורונה" שמו של ממונה הקורונה יימסר בטופס ההצהרה הנ"ל.
 3. שילוט - יש לתלות את במקומות בולטים לעין את השלטים הבאים:
  • מספר השוהים המותר במקום- בכניסה למקום במקום בולט לעין.
  • החובה לעטות מסכה- במקומות בולטים לעין ובכניסה למקום.
  • מספר הנוסעים המותר במעלית- בכניסה לכל מעלית.
  • שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם בעמידה בתורים.
  • חובת הצגת תו ירוק כתנאי כניסה למקום בשפות עברית, אנגלית וערבית.

 

כניסה למקום

 1. אין להכניס למקום אדם ללא הצגת אישור "תו ירוק"  בצירוף תעודה מזהה
 2. יש להפעיל מנגנון לויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת.
 3. חובת עטיית מסכה על כלל העובדים והנכנסים למקום לעטות מסכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה למעט בזמן האכילה.
  חובות המחזיק או המפעיל של המקום בעניין עטיית מסכה על ידי הנכנסים למקום -
  • חל איסור להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה.
  • חל איסור לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה.
 4. במקום שיש כריזה, יש להודיע אחת לחצי שעה על חובת עטיית מסכה.
 5. קביעה ויישום מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום -יש לקבוע וליישם מנגנון לויסות כניסת האנשים למקום, ובכלל זה באמצעות תיאום הגעה מראש בעסק שניתן לעשות כן כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת.
 6. יש להציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום.
 7. במידה ונהוג בעסק להזמין מקומות מראש יש לבצע רישום ושמירת פרטים של המזמינים מראש. להנחיות בנוגע לאופן הרישום לחצו כאן.

שמירה על היגיינה

 1. יש לפעול בהתאם להוראות המנהל, לרבות בעניין תנאים תברואתיים ושמירה על היגיינה.
 2. חיטוי- יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום, ולהנחות את העובדים בעניין זה, כולל הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר ולא פחות מפעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. "משטחים פנימיים"- משטחים שהשוהים במקום באים עימם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית וכד'. 
 3. חומר חיטוי ללקוחות- יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 4. ניקיון וחיטוי מוגבר של מתחמי השירותים באופן תדיר.
 5. ריקון פחי אשפה באופן תדיר.
 6. חיטוי שולחנות וכיסאות לאחר כל שימוש. כסאות בעלי ריפוד בד יעברו חיטוי בין משמרות ובסוף היום.
 7. עריכת השולחן תיעשה לאחר הושבת הסועדים.
 8. כלים משותפים כמו מלח, פלפל ורטבים יעברו חיטוי במעבר בין לקוחות.
 9. התפריטים יהיו חד פעמיים.
 10. באזור שטיפת ידיים יהיו מים חמים, סבון ומגבות נייר בכל עת, יש להציע ללקוחות לשטוף ידיים לפני שהם מתיישבים.
 11. בסוף כל יום יש לבצע ניקיון קפדני של המקום, של שולחנות כיסאות ומשטחי עבודה.
 12. מוצרים בתצוגה יהיו מכוסים.

עבודה במטבח

 1. יש לפעול בהתאם להוראות המנהל, לרבות בעניין תנאים תברואתיים ושמירה על היגיינה.
 2. מרחק בין עובדים - יש לשמור על מרחק בשטחים התפעוליים בהתאם לתקנות, גבוה ככל הניתן.
 3. מסכה - העובדים במטבח יעטו מסיכות בכל עת, למעט עובדי מטבח הנחשפים לחום גבוה בעבודתם (פס חם, לרבות תנורים) וכן יקפידו על רחיצת ידיים באופן תדיר.
 4. הפרדת אוכל מניקיון - תתבצע הפרדה ככל הניתן בין עובדים הנוגעים באוכל, לבין עובדים העוסקים בניקיון. במידה והדבר לא אפשרי, תהיה הקפדה יתרה על רחיצת ידיים והיגיינה במעבר העובד לעיסוק באוכל.
 5. ניקוי וחיטוי במטבח - משטחי עבודה ושטחי המבנה יעברו ניקוי וחיטוי יסודי בסוף כל יום עבודה לפחות.
 6. שטיפת כלים - תיעשה ככל הניתן במדיח כלים בהתאם להוראות היצרן, ולאחר מכן חיטוי על ידי מים חמים בחום של 82 מעלות למשך 10 שניות לפחות. בשטיפה ידנית, הרחיצה תבוצע במים ודטרגנט, ולאחר מכן חיטוי באמצעות טמפרטורה של 77 מעלות למשך 30 שניות לפחות או חיטוי באמצעות חומרים כימיים בריכוז של 100 מג"ל לפחות
 7. העובדים יעברו הדרכה על אודות כללי ההפעלה של המסעדה.

במידה ומספר העובדים המועסקים ע"י המחזיק או המפעיל של המקום עולה על 10 עובדים, על המחזיק או המפעיל של המקום לעמוד גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים

להנחיות התו הסגול להעסקת עובדים לחץ כאן

לתשומת ליבכם כי הפרת ההוראות וההנחיות הנ"ל כרוכה בקנסות.

לטבלת הקנסות לחץ כאן

חזור לראש הדף