התו הסגול - תו להעסקת עובדים ותו לקבלת קהל

 

בתי אוכל - בית קפה, מסעדה, בר או מועדון ללא ריקודים

תאריך פרסום: 25/05/2020, 12:43 | תאריך עדכון: 21/06/2020, 15:58

 
 

כללי

ביום הפתיחה והפעלת המקום בדרך של ישיבת לקוחות, על מחזיק או מפעיל המקום להגיש טופס הצהרה במסגרת "התו הסגול לקבלת קהל" לרשות המקומית. ניתן להגיש טופס מקוון באתר, שיועבר לרשות המקומית לצרכי אכיפה, ויש לשמור אצלכם את העותק שיישלח במייל. לפי ההצהרה, העסק עומד בכללים המפורטים להלן:

ניהול ובקרה

 1. יש למנות ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.
  • לא יתקיימו הופעות חיות או ריקודים. יובהר כי אין מניעה להפעיל די.ג'י.
  • יש לשמור על ההנחיות למעסיק המפורטות בסעיף 3א לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות) תש"ף 2020 שהן: 
   • בטרם כניסה למקום עבודה, יש לשאול את הנכנסים את השאלות האלההבאות:
    - האם אתה משתעל?
    - האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
    - האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
   • לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
  • עובד יישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע; אם לא ניתן לספק לעובד עמדת עבודה קבועה, עמדת העבודה והציוד האישי שבה יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
  • יש להנחות את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
  • במשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
  • כלל העובדים במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה בהתאם להנחיות חבישת המסכה.  
  • יש לשמור על הנחיות ל"מקום פתוח לציבור" המפורטות בסעיף 3א1 לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות) תש"ף 2020 שהן:
   • הלקוחות חייבים לחבוש מסכה בהתאם להנחיות חבישת המסכה למעט בזמן אכילה.
   • ‏יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים. לשם כך, יש לסמן מקומות לעמידה בתורים ובאזור הקופות, ולהתקין שילוט במקום בולט לעניין זה ולעניין חבישת המסכה.כמו כן יש למנוע צפיפות במקום והתקהלות בכניסה.
   • יש למנוע כניסה של מעל לשני אנשים שאינם גרים באותו המקום למעלית. אם יש במקום העבודה מעל ל-5 קומות, אפשר שיהיו במעלית מחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר בה לפי תקנות הבטיחות. יש להציב שילוט בעניין זה בכניסות למעלית.
 2. העובדים  יעברו הדרכה על אודות כללי ההפעלה של המסעדה.
 3. יש לוודא כי בדלפק העסק, ככל שקיים, ישנה מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן שירות ללקוח. במקום בו ישנן מערכות לכיבוי גילוי וכיבוי אש – יש לוודא מרווח של 50 ס"מ בין המחיצה לתקרה.
  במקרה קיומו של בר, סעיף זה יחול לעניין התשלום בבר בלבד.
 4. יש להתקין שלט בכניסה לעסק, במקום בולט לעין, לעניין מספר הלקוחות המותר במקום.

הנחיות לגבי קבלת אורחים

 1. יש לבצע מדידת חום, ככל שהדבר מתאפשר, באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה. ביצוע הבדיקה לא יידרש מבית עסק שנמצא בתוך מתחם שבכניסה אליו גם כן נדרש לבצע מדידת חום. 
 2. מספר הלקוחות המקסימלי המותר בחלל הפנימי של מסעדה, בו זמנית, יהיה בהתאם לתפוסה המותרת לפי רישיון העסק, ובלבד שבעסקים שלפי רישיון העסק יכולים להכיל יותר מ-100 לקוחות, מספר הלקוחות לא יעלה על 85%. מהמותר ברישיון עסק. 
 3. המרחק בין השולחנות (בין פלטה לפלטה) יהיה לא פחות מ-1.5 מ'.
 4. המרחק בין שולחנות אוכל בשטחים פתוחים יהיה זהה למרחק המוגדר על פי רישוי עסקים. 
 5. ממונה הקורונה ייקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום בהתאם לאמור לעיל.
 6. קבלת המנות תהיה באמצעות הגשה בלבד, בין אם לשולחן הישיבה או לעמדת איסוף. ניתן להפעיל מזנון אוכל מרכזי, ובלבד שהגשת המזון לצלחת האורח תיעשה על ידי איש צוות.

שמירה על היגיינה

 1. יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, כולל חיטוי משטחים פנימיים בעסק, לכל הפחות פעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. המשטחים כוללים בין היתר: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית.
 2. יתבצע ניקיון וחיטוי מוגבר של מתחמי השירותים באופן תדיר.
 3. יש לרוקן פחי אשפה באופן תדיר.
 4. יש לחטא שולחנות וכיסאות לאחר כל שימוש. כסאות בעלי ריפוד בד יעברו חיטוי בין משמרות ובסוף היום. 
 5. יש לערוך את השולחן לאחר הושבת הסועדים.
 6. כלים משותפים כמו מלח, פלפל ורטבים יעברו חיטוי במעבר בין לקוחות. כמו כן, התפריטים יהיו חד פעמיים.
 7. יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים, יש לדאוג כי באזור שטיפת ידיים יהיו מים חמים, סבון ומגבות נייר בכל עת, יש להציע ללקוחות לשטוף ידיים לפני שהם מתיישבים.
 8. עם סגירת המקום בסוף יום יש לבצע ניקיון קפדני של המקום, של שולחנות כיסאות ומשטחי עבודה.
 9. מוצרים בתצוגה יהיו מכוסים. 

עבודה במטבח / הפעלת שירות משלוחים

 1. יש לוודא כי המרחב בכלל האזורים התפעוליים, מאפשר שמירת מרחק, בהתאם לתקנות, גבו ככל הניתן, בין העובדים.
 2. העובדים במטבח יעטו מסיכות בכל עת, למעט עובדי מטבח הנחשפים לחום גבוה בעבודתם (פס חם, לרבות תנורים) וכן ויקפידו על רחיצת ידיים באופן תדיר.
 3. תתבצע הפרדה ככל הניתן בין עובדים הנוגעים באוכל, לבין עובדים העוסקים בניקיון. במידה והדבר לא אפשרי, תהיה הקפדה יתרה על רחיצת ידיים והיגיינה במעבר העובד לעיסוק באוכל.  
 4. משטחי עבודה ושטחי המבנה יעברו ניקוי וחיטוי יסודי בסוף כל יום עבודה לפחות. 
 5. שטיפת כלים תיעשה ככל הניתן במדיח כלים  בהתאם להוראות היצרן, ולאחר מכן חיטוי על ידי מים חמים בחום של 82 מעלות למשך 10 שניות לפחות. בשטיפה ידנית, הרחיצה תבוצע במים ודטרגנט, ולאחר מכן חיטוי באמצעות טמפרטורה של 77 מעלות למשך 30 שניות לפחות או חיטוי באמצעות חומרים כימיים בריכוז של 100 מג"ל לפחות. 
   
 
 
 
חזור לראש הדף