התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

רישום ושמירת פרטי השוהים במקום

תאריך פרסום: 10/09/2020, 16:46 | תאריך עדכון: 01/11/2020, 12:28

 
 

  1. מבקר במקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, או מותנית ברישום או בזיהוי בעת הכניסה למקום או במועד מוקדם יותר, ימסור למחזיק או למפעיל המקום, את מספר הטלפון שלו למטרת חקירה אפידמיולוגית, אם תידרש.
  2. בנוסף ישמור את הפרטים האלה:
  •   שם ושם משפחה של המבקרים, אם בעת התיאום, ההזמנה או הרישום נמסרים פרטים אלה על ידי המבקרים;
  •   זמן הכניסה או היציאה מהמקום, אם יש בידיו פרטים אלה;
  • במקום אירוע – רשימה הכוללת את מספר המושב של המבקרים, אם יש בידיו  פרטים אלה.

3. המחזיק או המפעיל של המקום ישמור את הרשימה בסוד למשך 20 יום ולאחר מכן ימחקה.

המחזיק או המפעיל של המקום ימסור את הרשימה הטלפונית ואת הפרטים הנוספים, ככל שיש בידיו, למשרד הבריאות לבקשתו לשם ביצוע חקירה אפידמיולוגית.

 
 
 
חזור לראש הדף