התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

התו הסגול לחנות למכירת מוצרים חיוניים או בית עסק למתן שירות חיוני הרשאים לקבל קהל בזמן הסגר

תאריך פרסום: 27/12/2020, 15:09 | תאריך עדכון: 07/01/2021, 09:17

 
 

מקומות עבודה מחויבים גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים

ניתן להפעיל חנות למכירת מוצרים חיוניים או בית עסק למתן שירות חיוני כפי שיפורט להלן:

 1. חנות המציעה למכירה והמוכרת מכשירי חשמל חיוניים לבית (כגון מקרר, תנור אפייה, תנור חימום ומזגן).
 2. חנות המציעה למכירה והמוכרת מוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים, לתחזוקת מערכות תשתית של הבית (כגון תיקונים במערכות חשמל ואינסטלציה, גז וחימום).
 3. מכבסה.
 4. מקומות עבודה המפורטים בתוספת השניה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף 2020, לשם מתן שירות חיוני שלא ניתן לספקו או לקבלו מרחוק. כגון: מוסכים, מתן שירותיים רפואיים, השכרת רכבים וליסינג.
 5. מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.
 6. חנויות המציעות למכירה והמוכרות מוצרי תקשורת או מחשבים.

לתשומת ליבכם, חנויות כמפורט לעיל רשאיות להציע למכירה ולמכור את המוצרים שהוגדרו לעיל וכן מוצרי מזון, בית מרקחת, אופטיקה ומוצרי היגיינה בלבד.

כלומר-

חל איסור על מכירת מוצרים אחרים שאינם מוצרים חיוניים כאמור, על אף שהם נמכרים באותה חנות בשגרה ויש לכסותם. לדוגמא- חנות שעוסקת במכירת מוצרי חשמל חיוניים, מוצרי תקשורת ומחשבים, ביגוד וצעצועים- חל עליה איסור למכור ביגוד וצעצועים (שאינם מוצרים חיוניים כאמור) ועליה להסתירם.  

 

 

 
 
 
 

קבלת קהל ומניעת התקהלות במקום

 1. כמות שוהים במקום - מספר האנשים המקסימלי לא יעלה על אדם לכל 7 מ"ר, ומקסימום עד 4 אנשים, לפי הנמוך מביניהם.
 2. מניעת התקהלות - יש לפעול למניעת הצטופפות של השוהים במקום מסוים וכן בכניסה למקום.
 3. ריחוק חברתי - יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים, לפחות, בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים.
 4. תורים - יש לסמן מקומות לעמידה בתורים במרחק של 2 מטרים זה מזה. יש להציב שלט במקום הבולט לעין לעניין שמירה על המרחק בעמידה בתורים. אי סימון תורים כרוך בקנס בסך 2,000 ש"ח
 5. מעלית - מספר האנשים המותר במעלית היא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום. יש לתלות שלט בכניסה למעלית ובו יצוין מספר הנוסעים המותר בה.
 6. מחיצה בדלפק שירות - במידה וקיים דלפק שירות בעסק, יש להתקין מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות לבין הלקוח. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר. אי הצבת מחיצה כאמור כרוכה בקנס בסך 2,000 ש"ח.
 7. משלוחים - המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו, למעט לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע בהכנסת המשלוח לביתו.
 
 
 
 

הצהרות, שילוט ונהלים

 1. טופס הצהרה - יש להגיש באופן חד פעמי, לפני פתיחת המקום לציבור טופס הצהרה. בהתאם להצהרה, המחזיק או המפעיל של המקום וממונה הקורונה מצהירים כי הם עומדים בכללים ובהוראות החלים עליהם בהפעלת מקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור. 
  • ניתן להגיש טופס מקוון באתר התו הסגול, שיועבר לרשות המקומית להמשך טיפולה של הרשות המקומית או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית.
  • יש לשמור במקום העסק עותק מההצהרה שיישלח באמצעות המייל.
  • יש לשים לב כי החובה למלא את ההצהרה חלה הן על בעל העסק והן על ממונה הקורונה, כל אחד בנפרד (סה"כ שני טפסי הצהרה, אחד של בעל העסק ואחד של ממונה הקורונה).
  • אי הגשת הצהרה כרוכה בקנס בסך 2,000 ₪
 2. ממונה קורונה - יש למנות אדם שיהיה אחראי על שמירת הכללים "ממונה קורונה".
 3. שילוט - יש לתלות במקומות בולטים לעין את השלטים הבאים:
  • מספר הלקוחות המותר במקום - יש למקם בכניסות באופן בולט לעין
  • מספר הנוסעים המותר במעלית - בכניסה למעלית
  • הקפדה על שמירת מרחק 2 מטרים בין אדם לאדם
  • חובת עטיית מסכה, לרבות בכניסה למקום

לתשומת לבכם, אי הצבת שילוט בנושא הגבלת מספר הנוסעים במעלית, חובת שמירת מרחק וחובת עטיית מסכה כרוכה בקנס בסך 1,000 ש"ח

אי הצבת שילוט לגבי מספר הלקוחות המותר כרוכה בקנס בסך 2,000 ש"ח

 
 
 
 

כניסה למקום

 1. חובת עטיית מסכה - על כלל העובדים והנכנסים למקום לעטות מסכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה.
  חובות המחזיק או המפעיל של המקום בעניין עטיית מסכה על ידי  הנכנסים למקום הינן -
 • חל איסור להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה.
 • חל איסור לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה.
  הפרת חובות אלו זו כרוכה בקנס על המחזיק או המפעיל המקום בסך של 1,000 ₪.
  במקום שיש כריזה, יש להודיע אחת לחצי שעה על חובת עטיית מסכה.
 1. מדידת חום - יש לבצע, ככל האפשר, מדידת חום לנכנסים למקום באמצעי שאינו פולשני, ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 2. תשאול הנכנסים למקום - יש לשאול את הנכנסים למקום, למעט עובדי המקום, ולעניין קטין את האחראי על הקטין, את השאלות הבאות:
  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה, או האם היה לך חום כאמור ב- 48 השעות האחרונות?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 3. קביעה והפעלת מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום - ממונה הקורונה ייקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום, ובכלל זה באמצעות תיאום הגעה מראש בעסק שניתן לעשות כן כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת. אי קביעת מנגנון ויישומו כרוכים בקנס בסך 2,500 ש"ח.
 4. יש לבצע רישום ושמירת פרטים בעסק שניתן לעשות כן. להנחיות בנוגע לאופן הרישום לחצו כאן.

 
 
 
 

שמירה על היגיינה

 1. חיטוי -יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום, ולהנחות את העובדים בעניין זה, כולל הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. "משטחים פנימיים"- משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכד'.
 2. חומר חיטוי ללקוחות - יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 
 
 
 

מקומות עבודה מחויבים גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים.

 
 
 
 
 
חזור לראש הדף