התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

תו סגול לחנויות

תאריך פרסום: 27/12/2020, 15:09 | תאריך עדכון: 05/03/2021, 15:30

קבלת קהל ומניעת התקהלות במקום

 1.  התפוסה המרבית המותרת-
   • בחנות ששטחה עד 300 מ"ר מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או 20 אנשים, לפי הנמוך מבניהם.
   • בחנות ששטחה גדול מ 300 מ"ר מספר האנשים לא יעלה על .יחס של אדם לכל 15 מ"ר. שטח המקום יחושב למעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיו"ב'.
 2. מניעת התקהלות - יש לפעול למניעת הצטופפות של השוהים במקום מסוים וכן בכניסה למקום.
 3. ריחוק חברתי - יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים, לפחות, בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים.
 4. תורים - יש לסמן מקומות לעמידה בתורים במרחק של 2 מטרים זה מזה. יש להציב שלט במקום הבולט לעין לעניין שמירה על המרחק בעמידה בתורים. 
 5. מעלית - מספר האנשים המותר במעלית היא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום. יש לתלות שלט בכניסה למעלית ובו יצוין מספר הנוסעים המותר בה.
 6. מחיצה בדלפק שירות - במידה וקיים דלפק שירות בעסק, יש להתקין מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות לבין הלקוח. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
 7. משלוחים - המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו, למעט לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע בהכנסת המשלוח לביתו.

הצהרות, שילוט ונהלים

 1. טופס הצהרה - יש להגיש באופן חד פעמי, לפני פתיחת המקום לציבור טופס הצהרה. בהתאם להצהרה, המחזיק או המפעיל של המקום וממונה הקורונה מצהירים כי הם עומדים בכללים ובהוראות החלים עליהם בהפעלת מקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור. 
  • ניתן להגיש טופס מקוון באתר התו הסגול, שיועבר לרשות המקומית להמשך טיפולה של הרשות המקומית או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית.
  • יש לשמור במקום העסק עותק מההצהרה שיישלח באמצעות המייל.
  • יש לשים לב כי החובה למלא את ההצהרה חלה הן על בעל העסק והן על ממונה הקורונה, כל אחד בנפרד (סה"כ שני טפסי הצהרה, אחד של בעל העסק ואחד של ממונה הקורונה).
 2. ממונה קורונה - יש למנות אדם שיהיה אחראי על שמירת הכללים "ממונה קורונה".
 3. שילוט - יש לתלות במקומות בולטים לעין את השלטים הבאים:
  • מספר הלקוחות המותר במקום - יש למקם בכניסות באופן בולט לעין
  • מספר הנוסעים המותר במעלית - בכניסה למעלית
  • הקפדה על שמירת מרחק 2 מטרים בין אדם לאדם
  • חובת עטיית מסכה, לרבות בכניסה למקום

כניסה למקום

 1. חובת עטיית מסכה - על כלל העובדים והנכנסים למקום לעטות מסכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה.

חובות המחזיק או המפעיל של המקום בעניין עטיית מסכה על ידי  הנכנסים למקום הינן -

 • חל איסור להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה.
 • חל איסור לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה.

במקום שיש כריזה, יש להודיע אחת לחצי שעה על חובת עטיית מסכה.

 1. קביעה והפעלת מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום - ממונה הקורונה ייקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום, ובכלל זה באמצעות תיאום הגעה מראש בעסק שניתן לעשות כן כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת. 
 2. יש לבצע רישום ושמירת פרטים בעסק שניתן לעשות כן. להנחיות בנוגע לאופן הרישום לחצו כאן.

שמירה על היגיינה

 1. מכירת מוצרים בתפזורת - יש לפעול לפי אחת האפשריות:
  • מכירת מוצרים באריזות סגורות מראש.
  • מכירה בתפזורת בשירות עצמי, רק במידה ומכסים את המוצרים בניילון, מספקים כפפות חד פעמיות ללקוחות כדי לאפשר לקחת את המוצרים.
 2. חיטוי -יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום, ולהנחות את העובדים בעניין זה, כולל הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. "משטחים פנימיים"- משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכד'.
 3. חומר חיטוי ללקוחות - יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.

מקומות עבודה מחויבים גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים.

 

הפרת ההנחיות הנ"ל כרוכה בקנסות- לטבלת הקנסות לחצו כאן

חזור לראש הדף