התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

הנחיות התו הסגול לעבודה במטבחים

תאריך פרסום: 11/10/2020, 09:17 | תאריך עדכון: 11/10/2020, 11:50

  1. מרחק בין עובדים - יש לשמור על מרחק בשטחים התפעוליים בהתאם לתקנות, גבוה ככל הניתן.
  2. מסכה - העובדים במטבח יעטו מסיכות בכל עת, למעט עובדי מטבח הנחשפים לחום גבוה בעבודתם (פס חם, לרבות תנורים) וכן יקפידו על רחיצת ידיים באופן תדיר.
  3. הפרדת אוכל מניקיון - תתבצע הפרדה ככל הניתן בין עובדים הנוגעים באוכל, לבין עובדים העוסקים בניקיון. במידה והדבר לא אפשרי, תהיה הקפדה יתרה על רחיצת ידיים והיגיינה במעבר העובד לעיסוק באוכל.
  4. ניקוי וחיטוי במטבח - משטחי עבודה ושטחי המבנה יעברו ניקוי וחיטוי יסודי בסוף כל יום עבודה לפחות.
  5. שטיפת כלים - תיעשה ככל הניתן במדיח כלים בהתאם להוראות היצרן, ולאחר מכן חיטוי על ידי מים חמים בחום של 82 מעלות למשך 10 שניות לפחות. בשטיפה ידנית, הרחיצה תבוצע במים ודטרגנט, ולאחר מכן חיטוי באמצעות טמפרטורה של 77 מעלות למשך 30 שניות לפחות או חיטוי באמצעות חומרים כימיים בריכוז של 100 מג"ל לפחות
  6. העובדים יעברו הדרכה על אודות כללי ההפעלה של המסעדה, חדר האוכל או החנות.

 

קישורים, קבצים והצהרות להדפסה

טופס הצהרת תו סגול לעובדים

חזור לראש הדף