התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

פעילות חינוך בלתי פורמלי לילדי עובדי מפעלים למתן שירותים קיומיים מגיל לידה ועד 12

תאריך פרסום: 10/01/2021, 08:57 | תאריך עדכון: 11/01/2021, 14:12

 
 

על אף ההגבלות על פעילות מוסדות חינוך בזמן הסגר, נקבעו מספר חריגים. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נ גיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) תש"ף- 2020 בכדי לתת מענה לילדי עובדים חיוניים בתקופה זו, הותרה פעילות בלתי פורמלית במתכונת מצומצמת לילדי עובדים חיוניים מגיל לידה ועד 12. הפעילות תתקיים בהתאם להוראות המנהל בנושא.

 

 

 
 
 
 

מי שעומד בשני התנאים הבאים זכאי לשלוח את ילדיו (עד גיל 12) בתקופת הסגר למסגרות לילדי עובדי מפעלים למתן שירותים קיומיים:

1. עובד המועסק במפעל למתן שירותים קיומיים- מפעל שאושר על ידי המפקח הכללי על כח אדם לשעת חירום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, וכל מעסיק אמור לדעת להנחות את עובדיו האם המפעל מוכר כמפעל כאמור.

בנוסף מתקיים בעובד אחד מהתנאים הבאים:2. 

 • הוא ובן זוגו עובדים חיוניים שאינם יכולים לבצע את עבודתם מביתם.
 • הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי.
 • בן זוגו נמצא בבידוד.
 • הילד נמצא בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בן הזוג ובן הזוג אינו מסוגל לטפל בילד בשל הנכות או המחלה כאמור.

מי שאינו עובד חיוני לפי ההגדרה לעיל, אינו זכאי לשלוח את ילדיו למסגרת כאמור. עם זאת מותר שיבוא לביתו שמרטף לשמירה על ילדי המשפחה בלבד, ללא ילדים נוספים.

כמו כן, אם הוא יוצא לצורך שמותר לצאת בשבילו לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף- 2020 וכל עוד אין מבוגר אחר בבית שהקטין יכול להישאר בהשגחתו, הוא יכול להעביר את הילד לביתו של אדם אחר שישמור עליו, כל עוד אותו אדם שומר רק על ילדים של משפחה אחת.

 

סוגי המסגרות שניתן להפעיל עבור עובדי מפעלים למתן שירותים קיומיים:

 1. פעילות חינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים מגיל 3 עד 12 תתקיים בקבוצות של עד 10 משתתפים, לרבות אנשי צוות. אין הגבלה על סוג המסגרת שיכולה להפעיל פעילות לילדים חיוניים.
 2. פעילויות לילדי עובדים חיוניים מגיל לידה עד גיל 3 שנים יתקיימו בהתאם לתנאים שיפורטו להלן:
  • במקום המשמש או הנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות.
  • מספר הילדים לא יעלה על שמונה.
  • במידה ומספר הילדים עולה על חמישה תותר הפעילות בתנאי שיש במקום שני מטפלים לפחות;
 3.  אין צורך באישור פרטני כדי להפעיל מסגרת כאמור. יחד עם זאת, בעל מוסד המפעיל פעילות כאמור בתקנה זו לא יקלוט ילד למסגרת, אלא אם כן העובד החיוני הציג לפני המפעיל האחראי על מקום כאמור הצהרה בכתב או אישור אחר, כי הוא עובד חיוני.

אין חובה לספק לעובדי מפעלים למתן שירותים קיומיים מסגרות לילדים.

מפעל למתן שירותים קיומיים המעוניין לפתוח מסגרת כאמור עבור עובדיו המוגדרים חיוניים לפי ההגדרה לעיל, ואין באפשרותו לעשות כן בשל הצורך להסתייע במשאבים לאומיים, רשאי לפנות לרשות החירום הלאומית בבקשה לסיוע.

אין צורך בהנפקת אישור מיוחד לצוות המסגרת, במהלך הסגר אין צורך באישור יציאה לעבודה או לפעילות שאינה נאסרה 

 

 
 
 
 

תנאים להפעלת מסגרת לילדי עובדי עובדי מפעלים למתן שירותים קיומיים

1. פעילות לילדי עובדים חיוניים תתקיים בהתאם להנחיות שלהלן:

 • הפעילות תתקיים בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של אנשי הצוות או של ילדים בין הקבוצות, ולא תהיה פעילות של מפעילים חיצוניים.
 • לכל קבוצה יוקצה חלל סגור ונפרד, המשמש רק אותה.
 • בחצר או באזורי המעבר לא תשהה יותר מקבוצה אחת בכל עת.
 • ככל האפשר, יוקצו לכל קבוצה שירותים וכיור נפרדים.
 • הצוות ימנע מעבר של ילדים בין מרחבי הפעילות המיועדים לכל קבוצה באותה עת.

ניתן לשהות כמה קבוצות במבנה, כל עוד ניתן לעמוד בתנאים שלעיל.

 2. הצהרת בריאות- יש להגיש הצהרת בריאות חתומה בידי האחראי על הקטין בתחילת כל יום פעילות לפי הנוסח הנ"ל:

 

שם התלמיד\ה:

מספר תעודת זהות:

אני מצהיר כדלהלן:

 1. מדדתי חום לילדי\ ילדתי סמוך ליציאתו\ ליציאתה למוסד או לגוף המקיים פעילות חינוך ונמצא כי חום גופו\ה מתחת ל - 38 מעלות צלזיוס.
 2. ילדי\ ילדתי לא משתעל\ת ואין לו\ לה קשיים בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת. לעניין זה נזלת בלבד לא תחשב כתסמין.
 3. למיטב ידיעתי אין לילדי\ ילדתי שינוי בחוש הטעם או בחוש הריח.
 4. למיטב ידיעתי ילדי\ ילדתי לא היה\ היתה במגע הדוק עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.
 5. למיטב ידיעתי לילדי\ ילדתי לא היה חום גוף לא מעל 38 מעלות צלזיוס ב-48 שעות האחרונות.
 6. ילדי\ ילדתי לא היה\ היתה ב-14 הימים האחרונים במדינה שהחוזרים ממנה מחויבים בבידוד.

שם ההורה:

תעודת זהות:

תאריך:

חתימה:

 

במידה ולא התקבלה הצהרה צוות המסגרת יצור קשר בהקדם עם האחראי ויתשאל אותו בהתאם לנוסח ההצהרה. במידה ואין אפשרות ליצור קשר או שהאחראי לא ביצע מדידת חום, הצוות יבצע עם הילד מדידת חום או יערוך עימו תשאול בהתאם לרמת הבנות ומצבו הרגשי.

 

כל מי שנמנה עם צוות המסגרת יגיש הצהרת בריאות חתומה לפי הנוסח הנ"ל:

 

שם מצהיר\ה:

מספר תעודת זהות:

אני מצהיר כדלהלן:

 1. מדדתי חום סמוך ליצאתי למוסד או לגוף המקיים פעילות חינוך ונמצא כי חום גופוי מתחת ל - 38 מעלות צלזיוס.
 2. אינני משתעל/ת ואין לי קשיים בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת. לעניין זה נזלת בלבד לא תחשב כתסמין.
 3. אין לי שינוי בחוש הטעם או בחוש הריח.
 4. למיטב ידיעתי לא הייתי במגע הדוק עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.
 5. למיטב ידיעתי חום גופי לא עלה על 38 מעלות צלזיוס ב-48 שעות האחרונות.
 6. לא הייתי ב-14 הימים האחרונים במדינה שהחוזרים ממנה מחויבים בבידוד.

תאריך:

 3. כניסה למקום הפעילות

 • לא תותר כניסה לאיש צוות שאינו עוטה מסכה לפי ההנחיות, או שאינו עומד בתנאי הצהרת הבריאות. מנהל המסגרת יעשה ככל האפשר כדי להבטיח שכל מי שמחויב בעטית מסכה יעטה אותה.
 • במקרה של ילד שעולה כי אינו עומד בתנאי הצהרת הבריאות, איש הצוות יצור קשר מיידי עם האחראי עליו לצורך פינויו של הילד בהקדם, ובינתיים ירחיק אותו משאר השוהים בהתאם לרמת הבנתו ומצבו הרגשי.
 • לא תהיה כניסה ופעילות של מפעילים חיצוניים.
 • לא תהיה כניסה של מלווים למעט בתנאים הבאים: מנהל המסגרת אישר זאת באופן פרטני בשל נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, כמו קושי רגשי, נפשי או בריאותי של הילד שבשלו נדרש ליווי, בעת כניסת המלווה למקום עליו לעטות מסכה, לענות על תשאול בהתאם לנוסח הצהרת בריאות לעובד, ולמדוד חום כדי לוודא שאינו עולה על 38 מעלות.

4. שמירת מרחק ומניעת התקהלות

 • מנהל המסגרת של ילדים מעל גיל 3 יבטיח כי, בכל זמן, לא תתקיים התקהלות שלא בקבוצה הקבועה, וככל האפשר נשמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, וכי הפעילות תתקיים במקומות ובתנאים שיאפשרו זאת.
 • בזמן ביצוע פעילות המחייבת מגע, כגון במהלך ביצוע סוגים מסוימים של פעילות גופנית (כמו כדורסל) או טיפול רפואי, אין חובה לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק כאמור.

5. ניקיון מקום הפעילות- צוות המסגרת יקפיד על:

 • אוורור המקום (ככל האפשר פתיחת חלונות בשני כיווני אוויר)
 • אי העברת מזון וציוד אישי בין הילדים
 • אי העברת אביזרי פעילות בין הקבוצות באותו יום, וניקויים בסוף כל יום
 • עטיית כפפות שיספק בעל המסגרת לפני מגע עם הפרשות גוף, השלכתן לפח סגור בתום השימוש וחיטוי ידיים לאחר מכן.

בעל המסגרת יפעיל תוכנית נקיון כמפורט לעיל ויבטיח כי:

 • יונחו פחי אשפה במקום ויפונו לפני שהתמלאו
 • יוצבו בחדרי השירותים נייר לניגוב וסבון נוזלי במידה מספקת

6. הנחיות נוספות לניקיון וחיטוי המסגרת החינוכית:

 1. מבנה מוסד החינוך הציוד, המיתקנים והחצר יהיו נקיים בכל עת.
 2. יש לבצע ניקיון יסודי וחיטוי בכל שטח מוסד החינוך בסוף כל יום פעילות. בנוסף יש לבצע ניקיון כמה פעמים במהלך היום בחדרי שירותים, בחדר המטבח, במשחקים ובמתקני חצר ולאחר כל שימוש במקלדות ומסכי מגע.
 3. יש לבצע חיטוי לכל המפורטים להלן בתדירות שלצדם:
 • כל שטח מוסד החינוך - בסוף כל יום.
 • משטחים הנמצאים במקומות סגורים (כיתות, אולמות וכיוב') שבהם נוגעים בתדירות גבוהה כגון: ידיות, כפתורים ומתגים, מקלדות, מסכי מגע, מעקות, שולחנות, משטחי עבודה, משחקים ומתקני חצר (מגלשות, נדנדות, מעקות) - בתדירות גבוהה במהלך יום הפעילות.
 1. החיטוי יתבצע לפי המפורט להלן:
 • באמצעות חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות או באמצעות תמיסת כלור (למשל sodium hypochlorite 0.1%). ניתן להכין תמיסה המורכבת מ - 40 מ"ל אקונומיקה ו - 1 ליטר מים.
 • לפני ביצוע החיטוי יש לנקות את המשטח המיועד לחיטוי. הניקוי יתבצע באמצעות מים וסבון על ידי ניגוב ושפשוף האזור שיש לנקות.
 • החיטוי יתבצע על ידי ניגוב המשטחים בחומר החיטוי וייבוש טבעי. אין לבצע חיטוי בדרך של ערפול בחלל או שימוש במערפל ("פוגר").
 1. יש להציב אמצעים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין.

7. אכילה

 • הילדים יאכלו כשהם ישובים במקום הפעילות הקבוע
 • לא תהיה פעילות של הכנת מזון משותפת עם הילדים
 • במוסד המגיש מזון לילדים ההגשה תהיה בהתאם לתקנה 13 לתקנות.

8. ילד או איש צוות מפתחים תסמינים

 • איש צוות שחש בתסמיני קורונה (חום מעל 38, קושי נשימתי או שיעול, אובדן חוש טעם וריח), ידווח מיד למנהל המסגרת לצורך תיאום עזיבתו.
 • אנשי הצוות ידווחו עבור ילד שחש בתסמינים למנהל המסגרת. במקרה כאמור, ירחיקו אותו וידווחו לאחראים עליו לצורך פינויו.

9. גילוי חולה מאומת במסגרת

 • עד למתן הוראות פרטניות במסגרת החקירה האפידמיולוגית: יורחק החולה ממקום הפעילות תוך התחשבות בגילו ובמצבו, וילדים- בתיאום עם האחראי עליהם.
 • התלמידים ועובדי המוסד ששהו עם חולה מאומת באותה קבוצה, ישהו יחדיו ובנפרד משאר התלמידים במוסד, עד להתפנותם.

 

מקומות עבודה בהם שוהים יותר מ-10 עובדים בו זמנית מחויבים גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים.

 
 
 
חזור לראש הדף