התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

התו הירוק לבתי מלון

תאריך פרסום: 08/07/2020, 18:21 | תאריך עדכון: 10/05/2021, 08:22

"מתחם אירוח" – מקום אירוח הכולל יחידת אירוח אחת או יותר, בלא כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות;

"יחידת אירוח" – יחידה נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח ולנופש וכוללת חדר אחד לפחות, ובו מיטה, חדר רחצה ושירותים;

 

הכניסה למקום הפועל לפי תו ירוק תהיה לפי הצגת אישור "תו ירוק" בלבד או למי שהציג תוצאת בדיקה שלילית מיידית בכניסה למקום.

 

מפעיל או מחזיק של מקום אירוח נדרש לעמוד בהנחיות הכלליות להפעלת מקום העובד לפי התו הירוק, ובנוסף לקיים את ההנחיות המפורטות להלן:

 1. לא ישהה אדם במקום העובד לפי התו הירוק, אלא אם מתקיים בו אחד מאלה:
  • מחלים
  • קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון, שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצעו ואשר תקפה ל-72 שעות ממועד ביצועה.
  • תינוק עד גיל שנה
  • אדם שקבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה למקום לצורך הכניסה בלבד.
  • זר המבקר בישראל באישורם של מנכ"ל משרד החוץ ומנכ"ל משרד הבריאות או נציגיהם לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל.
  • איש צוות של כלי טיס כהגדרתו בסעיף 12(א)(8)(ב) לחוק, או מי שאינו אזרח ישראלי או תושב קבוע, במסגרת מילוי תפקידם – שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה במהלך ה-48 השעות האחרונות שקדמו להצגתה.
  • המפעיל של המקום או מי מטעמו.
 2. ניתן להפעיל חדר אוכל בבית מלון

 

 

מקומות עבודה בהם שוהים יותר מ-10 עובדים בו זמנית מחויבים גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים.

 

הפרת ההנחיות כרוכה בקנסות

 

 

חזור לראש הדף