התו הסגול - תו להעסקת עובדים ותו לקבלת קהל

 

מוסד על-תיכוני (למעט מל"ג)

תאריך פרסום: 31/05/2020, 18:21 | תאריך עדכון: 21/06/2020, 15:58

 
 

הפעילות תתקיים בקבוצות קבועות של 50 איש בתנאים הבאים:

 1. שטח המקום מאפשר מרחק של 2 מטר בין אנשים.
 2. יישמר מרחק של 2 מטר בין האנשים ככל האפשר.
 3. המשתתפים יעטו מסכות.

ניהול ובקרה

 1. ימונה ממונה קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.
 2. יש לשמור על ההנחיות המפורטות בסעיף 3א לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות) תש"ף 2020 שהן:
  • בטרם כניסה למקום עבודה,יש לשאול את הנכנסים את השאלות הבאות:
   • האם אתה משתעל?
   • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה אוהאם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
   • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
    לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
  •  יש לבצע מדידת חום, ככל שהדבר מתאפשר, באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
  • יש להקפיד על שמירת מרחק של שני מטרים בין העובדים, ובמקרה והדבר לא מתאפשר – לדאוג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה (למשל מחיצות בין עובדים).
  • ‏ט. עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע; אם לא ניתן לספק לעובד עמדת עבודה קבועה, עמדת העבודה והציוד האישי שבה יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
  • יש להנחות את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
  • יש להנחות את העובדים שלא יהיו במעלית במקום העבודה יותר משני נוסעים. אם יש במקום העבודה מעל ל-5 קומות, אפשר שיהיו במעלית מחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר בה לפי תקנות הבטיחות.
  • במשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
  • כלל העובדים במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה בהתאם להנחיות חבישת המסכה.
 
 
 
חזור לראש הדף