התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

התו הסגול- מפעיל חיצוני במוסד חינוך- המבצע פעילות חינוך או העשרה, לרבות תמיכה בעובדי הוראה, ושאינו נמנה עם צוות המוסד

תאריך פרסום: 25/03/2021, 09:41 | תאריך עדכון: 25/03/2021, 12:47

להלן ההנחיות למפעיל חיצוני שהינו בעל "תו ירוק" ומפעיל חיצוני שאינו בעל "תו ירוק"

מפעיל חיצוני שהינו בעל אישור "תו ירוק", יציג את האישור למנהל המוסד.

מפעיל חיצוני שהינו בעל "תו ירוק", ומפעיל חיצוני שאינו בעל "תו ירוק", יפעלו לפי ההנחיות הבאות:

1. הציוד והאביזרים המשמשים לפעילות הנערכת על ידי מפעיל חיצוני, יהיו נפרדים לכל קבוצה במהלך יום פעילות (כדוגמת ציוד להפעלה מוזיקלית), למעט ציוד שמשמש את מעביר הפעילות בלבד, וציוד שהשימוש בו לא כולל מגע.

2. בסיום כל יום פעילות ידאג בעל המוסד או המפעיל החיצוני, לניקוי ולחיטוי הציוד והאבזרים. החיטוי יתבצע לפי המפורט להלן:

(א)  חיטוי יתבצע באמצעות חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות או באמצעות תמיסת כלור (למשל sodium hypochlorite 0.1%). ניתן להכין תמיסה המורכבת מ-40 מ"ל אקונומיקה ו-1 ליטר מים;

(ב)  לפני ביצוע החיטוי יש לנקות את המשטח המיועד לחיטוי. הניקוי יתבצע באמצעות מים וסבון על ידי ניגוב ושפשוף של האזור שיש לנקות;

(ג)  החיטוי יתבצע על ידי ניגוב המשטחים בחומר החיטוי וייבוש טבעי. אין לבצע חיטוי בדרך של ערפול בחלל או שימוש במערפל ("פוגר").

 

במידה והמפעיל החיצוני אינו בעל "תו ירוק", בעת הפעילות עליו לפעול לפי ההנחיות הבאות:

(1) הפעילות תתקיים בשטח פתוח בלבד, למעט בפעילות לתלמידים עם צרכים מיוחדים. 

(2) המפעיל ישמור על מרחק של שני מטרים לפחות מהתלמידים ויעטה מסכה בכל עת.

(3) הפעילות לא תכלול מגע בין התלמידים למפעיל.

(4) ניתן להעביר ציוד לשימוש התלמידים במסגרת הפעילות בכפוף לכך שהמפעיל יחטא את הציוד בתום השימוש, וישתמש בציוד בעבור קבוצה אחרת רק בחלוף 24 שעות;

(5) המפעיל החיצוני יפגוש 6 קבוצות קבועות שונות בשבוע לכל היותר.

חזור לראש הדף