התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

התו הירוק למקום לעריכת תערוכה ויריד במבנה

תאריך פרסום: 20/02/2021, 23:02 | תאריך עדכון: 10/05/2021, 08:25

הכניסה למקום הפועל לפי תו ירוק תהיה לפי הצגת אישור "תו ירוק" בלבד או למי שהציג תוצאת בדיקה שלילית מיידית בכניסה למקום.

על המפעיל או המחזיק של מקום שמתקיימת בו תערוכה או יריד, לעמוד בהנחיות הכלליות להפעלת מקום העובד לפי התו הירוק, ובנוסף לקיים את ההנחיות המפורטות להלן:

  • יש לקבל קהל בתיאום מראש.
  • יש למנות סדרנים.
  • סיורים מודרכים במקום יתקיימו עם מספר משתתפים שלא יעלה על 50 אנשים ובתיאום מראש.
  • תנועת המבקרים בתערוכה תהיה, ככל האפשר, בהתאם למסלול שייקבע מראש ובכיוון אחד.
  • בתערוכה שבה מצויים מוצגים המזמינים מגע של המבקרים, המפעיל של התערוכה יציב סדרן בסמוך לכל כמה מוצגים פעילים, שיסב את תשומת ליבם של המבקרים לחובת שמירת מרחק, ויחטא את המוצגים בתדירות גבוהה.

מקומות עבודה בהם שוהים יותר מ-10 עובדים בו זמנית מחויבים גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים.

 

תשומת לבכם כי הפרת ההנחיות כרוכה בקנסות

חזור לראש הדף