התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

מטפלות וצהרונים

תאריך פרסום: 12/05/2020, 13:00 | תאריך עדכון: 11/06/2020, 19:38

 
 

משפחתונים, צהרונים או פעוטונים פרטיים המתקיימים במקום המגורים של המשגיח/ה או של הילדים

פעילות השגחה על קבוצה קבועה הכוללת ילדים השוהים יחד באותו מקום מגורים או ב-5 מקומות מגורים, לכל היותר, לרבות הפעלת משפחתון מגיל לידה עד גיל שלוש שנים שמספר הילדים שבו לא יעלה על חמישה, ובלבד שהפעילות תתקיים במקום המגורים של מבצע הפעילות כאמור או של מי מהילדים הנכללים בקבוצה כאמור; ההוראות המחייבות את המעונות המפוקחים אינם חלים במקרה הזה.

 
 
 
 

פעוטונים פרטיים (עד גיל 3) שאינם בהסכם הפעלה של משרד העבודה:

פעילות במקום המשמש או הנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך וטיפול בפעוטות שאינו בהסכם הפעלה, מותרת בהתאם להוראות הפרטניות שניתנו למעונות יום לפעוטות שבהסכם הפעלה של משרד העבודה ובפיקוחו. הוראות אלו מתפרסמות באתר משרד העבודה, ומתוכן על הפעוטונים הפרטיים לפעול בכפוף לתנאים רק בנושאים הבאים:
(א) תקינה ותפוסה במעון יום למעט לעניין קביעת שטח מזערי לילד בכיתת מעון;
(ב) שמירה על קבוצות קטנות וריחוק בין קבוצות;
(ג) כללי היגיינה;
(ד) תחזוקה יומית וניקיון;
(ה) כללי כניסה למסגרת הגיל הרך;
(ו) שגרת פעילות בימי הקורונה;
(ז) עדכון ושיתוף ההורים;
(ח) דגשים פדגוגים לעבודת צוות;
(ט) דגשים למנהל מסגרת לגיל הרך;
(י) הנחיות כלליות;
(יא) הצהרות;

 
 
 
 

צהרונים – בחינוך מיוחד, גנים וכיתות א-ג בתוך מוסד החינוך

הפעילות תתקיים בקבוצות הקבועות שבהן מתבצעת הפעילות בשעות הבוקר ועם אנשי צוות קבועים של הצהרון ובלא תחלופה של אנשי הצוות או ילדים בין הקבוצות, למעט תחלופה של אנשי הצוות הקבועים בין הקבוצות הקבועות. באחריות מפעיל הצהרון לוודא עמידה בתנאים כאמור להלן:

 1. הקבוצות ישהו לאורך יום הפעילות במתחמים נפרדים ולא יבואו במגע ביניהן; כל קבוצה תצא להפסקה בזמנים שונים;
 2. לא תותר שהייה של קטין במוסד חינוך אם לא הוגשה לגביו באותו יום ההצהרה שבתוספת הראשונה חתומה על ידי אחראי על קטין; לעניין פסקה זו, "אחראי על הקטין" – הורה, אפוטרופוס, אומן כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו; (במקרה של פנימיה יש הנחיות נוספות בצו)

 3. עובד במוסד חינוך יגיש בתחילת יום העבודה את ההצהרה שבתוספת הראשונה, בשינויים המחייבים.
 4. על אף האמור בסעיף 3ה(א) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020, אנשי הצוות בבית הספר וכל התלמידים ברישה למעט תלמידי כיתה א', בכל עת, יעטו מסכה, למעט במהלך השיעור;

 5. מתחם בית הספר ינוקה ויחוטא לפי ההוראות שבתוספת השנייה;

 6. באחריות צוות המוסד להקפיד על שטיפת ידיים של כלל השוהים בבית הספר באופן תכוף, וכן לפני ואחרי כל ארוחה, פעילות בחצר, או עבודה עם מחשב;

 7. הילדים יאכלו את ארוחותיהם כשהם ישובים בשולחנות נפרדים זה מזה;

 8. במוסד חינוך המגיש ארוחות לתלמידים – בהתאם להוראות שיקבע המנהל ומפורסמות באתר משרד החינוך;

שימוש באביזרים בחוגים מותר בתנאי שהאביזרים נשארים באותו גן/מעון ולא עוברים לגנים אחרים.

טרם הכנסת האביזרים לגן יש לדאוג לניקוי ולחיטוי האביזרים ולאחר מכן לדאוג לשטיפתם כך שלא יישארו חומרי חיטוי על האביזרים.

יש להבהיר כי האביזרים מיועדים לכיתת גן אחת בלבד ולא לקבוצה של גנים.

 

נוסח הצהרה:

 

שם התלמיד/ה:______ 

מספר תעודת זהות: _______

 

אני מצהיר כדלהלן:

 1. מדדתי חום לילדי/ילדתי ונמצא כי חום גופו/ה מתחת ל-38 מעלות צלזיוס.
 2. ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו/לה קשיים בנשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.)
 3. למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/היתה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

 

שם ההורה:_______

תעודת זהות:_______

 

 

תאריך:________ 

חתימה:______

 

 
 
 
חזור לראש הדף