התו הסגול - תו להעסקת עובדים ותו לקבלת קהל

 

אירועי תרבות

תאריך פרסום: 21/06/2020, 16:04 | תאריך עדכון: 21/06/2020, 18:22

 
 

הגדרות

 • "מקום תרבות" - בית קולנוע, תיאטרון, מוסד תרבות אחר או מקום לעריכת מופעים המקיים פעילות תרבות
 • "פעילות תרבות" - הקרנות סרטים, הצגות תיאטרון, הופעות מחול, קונצרטים והופעות מוסיקה ואירועי ספרות, ובלבד שהאירוע אינו כולל ריקוד של הצופים בו.
  מובהר כי "פעילות תרבות" אינה כוללת קיום של כנסים, תערוכות, ירידים והרצאות.

ניהול ובקרה

מיום פתיחת והפעלת המקום בדרך של ישיבת לקוחות, על מחזיק או מפעיל המקום להגיש טופס הצהרה במסגרת "התו הסגול לקבלת קהל" לרשות המקומית. ניתן להגיש טופס מקוון באתר, שיועבר לרשות המקומית לצרכי אכיפה, ויש לשמור אצלכם את העותק שיישלח במייל. לפי ההצהרה, העסק עומד בכללים המפורטים להלן:

 • על המחזיק או המפעיל של המקום למנות ממונה על ענייני קורונה שייקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום לפי המותר, וכן שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים בתקנות ובהוראות אלה.
 • יש להציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת במקום
 • יש לוודא כי בדלפק למתן שירות, ככל שקיים, ישנה מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן שירות ללקוח.
 • יש להפעיל סדרנים שיסייעו בניתוב האנשים למקומם וימנעו התקהלויות.
 • הצפייה באירוע התרבות תהיה בישיבה במקומות מסומנים; באולם או במקום בו נערכים מופעים אשר אין בו מושבים קבועים, הכיסאות יסומנו במספרים והקהל יישב בהתאם
  לסימון. לא תתאפשר עמידה של הקהל באירוע.
 • במקום בו מתאפשרת אכילה במהלך המופע יחולו על המקום גם הוראות משרד הבריאות להפעלת–בית אוכל, בר או פאב) למעט לעניין האיסור על קיום הופעות חיות).
 • רכישת הכרטיסים תיעשה מראש ובאופן מקוון בלבד. בכל כרטיס יופיעו הפרטים הבאים:
  תאריך, שעת כניסה לשער, מס' שער כניסה, מס' כיסא , מס' שורה, שעת יציאה ומס' שער היציאה
 • יש לספק למזמינים בעת רכישת הכרטיסים את תכנית המתחם: חלוקת האזורים והכניסות, שעת הכניסה והיציאה מכל אזור.
 • יש לתזמן את הכניסה והיציאה של הקבוצות בהפרשי זמן של 15 דקות. חלוקת אנשים שבאים כקבוצה ירכשו את הכרטיסים יחד, והכרטיסים יסומנו כסדרה.

הנחיות לעניין קבלת אורחים

 • בעת המתנה בתור יישמר מרחק של לפחות 2 מטרים בין אנשים שלא באו יחד להופעה.
 • המחזיק או המפעיל יסמן מקומות לעמידה בתור.
 • יש לבצע מדידת חום, ככל שהדבר מתאפשר, באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 • על הצופים והעובדים) למעט מי שמופיע על הבמה (לעטות מסכה במשך כל האירוע למעט אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית, מתקשה באופן משמעותי לכסות את הפה ואת האף, וכן ילד מתחת לגיל 7 פטור ממסכה.
 • על מקום המספק אוזניות שמע לאנשים עם מוגבלות, לספק אוזניות חד פעמיות.

הנחיות לגבי מקום ותפוסה

 • מספר האנשים במתחם ההופעות לא יעלה על 75% מתפוסת המקום, ולא יותר מ-250 איש.
 • ניתן לקיים אירועים עם תפוסה שלא תעלה על 75%, ועד 500 אנשים. באישור מנכ"ל תרבות וספורט, בהתאם להוראות אלו, ולאחר שהוכח להנחת דעתו כי אין במתן האישור לאותו מקום כדי לפגוע בבריאות הציבור.
 • לא תתאפשר רכישת כרטיסים במספר העולה על מספר האנשים המותר בכל הופעה.
 • יש להתקין שלט בכניסה למתחם ההופעה, במקום בולט לעין, לעניין מספר האנשים המותר במקום.
 • סדר ההושבה באולם יישמר לפחות כיסא ריק אחד, משני הכיוונים, של כל אדם או קבוצת אנשים שרכשו יחד כרטיסים, דרך אותו מזמין.
 • יש לפתוח את כלל הכניסות האפשריות למתחם ההופעות. עבור מתחם המקיים אירוע מעל
 • 250 איש יש לוודא 2 כניסות לפחות תוך שמירה על מרחק ביניהן.
 • יש לידע ולווסת את זמני היציאה באמצעות מערכת כריזה.
  במופעים בישיבה סביב שולחנות יש לשמור על 1.5 מטר בין פלטות השולחנות.
 • לא ניתן לקיים מופעים בעמידה או ריקודים. כמו כן, לא תותר תנועת אנשים לכיוון הבמה.
 • יש לתגבר את האירוע עם סדרנים על מנת לוודא קיום נהלים אלו.
 • יש למנוע כניסה של מעל לשני אנשים שאינם גרים באותו המקום למעלית. אם יש במקום העבודה מעל ל-5 קומות, אפשר שיהיו במעלית מחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר בה לפי תקנות הבטיחות. יש להציב שילוט בעניין זה בכניסות למעלית.
 • ניתן להפעיל מזנון אוכל מרכזי (בכפוף להוראות משרד הבריאות להפעלת בתי אוכל), ובלבד שהגשת המזון לצלחת האורח תיעשה על ידי איש צוות. כמו כן, ניתן להגיש מזון ארוז.

מאחורי הקלעים

 • יש לבצע חיטוי של הכלים והציוד שהיה בשימוש, יש להשתמש ככל הניתן בנייר ניגוב חד פעמי,ואם מגבות בד אז להחליף בין משתמש למשתמש.
 • על המאפר/ת, מלביש/ה מסרק/ת לעטות מגן פנים וכפפות, ולהחליף כפפות בין אדם לאדם.

שמירה על היגיינה

 • יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במתחם ההופעות, כולל חיטוי משטחים פנימיים, לכל.
 • הפחות פעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. המשטחים כוללים בין היתר: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית, מושבים.
 • יתבצע ניקיון וחיטוי מוגבר של מתחמי השירותים באופן תדיר.
 • יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 • עם סגירת המקום בסוף יום יש לבצע ניקיון קפדני של המקום.
 
 
 
חזור לראש הדף