התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

אימון ספורטאי מקצועי, וסטודיו תחרותי למחול

תאריך פרסום: 31/10/2020, 22:38 | תאריך עדכון: 05/05/2021, 16:23

 1. מותרת פעילות של מקום המשמש לאימון ספורט, המצוי במבנה, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש רק בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או בעבור אימון או תחרות של ספורטאי תחרותי שהוא אחד מאלה:

(1)       קטין;

(2)       ספורטאי בגיר בענפי השחייה והמים;

(3)       ספורטאי בגיר שהוא מחלים;

 

 1. מותרת פעילות של מקום המשמש לאימון ספורט, המצוי בשטח פתוח, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש רק בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או ספורטאי תחרותי;

 

 1. מותרת פעילות של סטודיו תחרותי למחול- סטודיו המשמש בעבור רקדנים קטינים מתחת לגיל 16, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(א)   הרקדנים הרשומים בו השתתפו בשתי תחרויות מחול לפחות מיום כ"א באלול התשע"ח (1 בספטמבר 2018) עד יום י"ט בשבט התשפ"א (1 בפברואר 2021), והם הציגו אישור על כך;

(ב)   הסטודיו השלים רישום כדין לתחרות מחול בין-לאומית עד יום י"ט בשבט התשפ"א (1 בפברואר 2021);

 

"ספורטאי מקצועי" – מי שהוא אחד מאלה:

(1)   הסגל הייצוגי של מדינת ישראל בענפי הספורט השונים, שאישר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט;

 (2)   ספורטאים מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין-לאומיים, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הם מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין-לאומיים;

(3)   ספורטאים מקבוצה הרשומה במדינה זרה והמשתתפת בתחרות או במשחק מול קבוצה מליגה בישראל המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין-לאומיים;

 (4)   ספורטאים שאינם ספורטאים מהמפורטים בפסקאות (1) עד (3) ושהם ספורטאים בליגת הבוגרים, גברים או נשים, בענפי הכדור כמפורט להלן:

(א)   בענפים שבמסגרתם פועלות עד ארבע ליגות – ספורטאים בליגה הראשונה;

(ב)   בענפים שבמסגרתם פועלות 5 ליגות או יותר – ספורטאים בשלוש הליגות הראשונות;

 

יש לפעול בהתאם להנחיות שיפורטו להלן:

קבלת קהל ומניעת התקהלות במתחם

 1. מגבלת התקהלות-מספר האנשים במקום לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.
 2. מניעת התקהלותיש למנוע צפיפות במקום והתקהלות בכניסה.
 3. ריחוק חברתיבמהלך כל הפעילות יש להימנע ככל האפשר ממגע בין המשתתפים (למעט פעילויות בהן מגע הכרחי לביצוען). פרט למגע הכרחי כאמור, יישמר בכל עת מרחק של 2 מטרים בין המשתתפים.
 4. תוריםיש לסמן מקומות לעמידה בתורים במרחק של 2 מטרים.
 5. מעליתמספר האנשים המותר במעלית היא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום. יש להציב שילוט בעניין זה בכניסות למעלית.
 6. מחיצה בדלפק תשלום - אם יש דלפק בעסק, יש להתקין מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן שירות ללקוח. במקום בו ישנן מערכות לגילוי וכיבוי אש גובה המחיצה המקסימלי יגיע ל - 50 ס"מ מתחת לתקרה.
 7. ג'קוזי- ניתן להפעלה עבור אדם אחד בלבד או אנשים הגרים באותו מקום.
 8. סאונה רטובה- לא תותר לשימוש למעט לצרכי טיפול רפואי או שיקומי. יותר השימוש בסאונה יבשה.

הצהרות, שילוט ונהלים

 1. טופס הצהרה - יש להגיש באופן חד פעמי טופס הצהרה במסגרת "התו הסגול לקבלת קהל
  • ניתן להגיש טופס מקוון באתר התו הסגול, שיועבר לרשות המקומית לצרכי אכיפה
  • מוצע לשמור במקום העסק את העותק שיישלח במייל.
  • לפי ההצהרה, העסק עומד בכללי התו הסגול החלים עליו
  • לתשומת ליבכם- חובה על בעל העסק וגם על ממונה הקורונה למלא את ההצהרה, כל אחד בנפרד (סה"כ שני טפסי הצהרה, אחד של בעל העסק ואחד של ממונה הקורונה)

 2. ממונה קורונה - יש למנות עובד שיהיה אחראי על שמירת הכללים.

 3. שילוט - יש לתלות את השלטים הבאים:
  • מספר הלקוחות המותר במקום - יש למקם בכניסות באופן בולט לעין
  • מספר הנוסעים המותר במעלית - בכניסה למעלית
  • הקפדה על שמירת מרחק 2 מטרים
  • חובת עטיית מסכה

כניסה למקום

 1. מסכהעל כלל העובדים והנכנסים למקום לעטות מסכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה.

חובות המחזיק או המפעיל של המקום בעניין עטיית מסכה על ידי הנכנסים למקום -

 • חל איסור להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה.
 • חל איסור לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה.

במקום שיש כריזה, יש להודיע אחת לחצי שעה על חובת עטיית מסכה.

 1. קביעה והפעלת מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקוםממונה הקורונה ייקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום, ובכלל זה באמצעות תיאום הגעה מראש כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת.

יש לבצע רישום ושמירת פרטים בעסק שניתן לעשות כן. להנחיות בנוגע לאופן הרישום לחצו כאן.

שמירה על היגיינה

 1. חיטוי- יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, כולל חיטוי משטחים פנימיים בעסק באופן תדיר. המשטחים שיש לחטא כוללים בין היתר: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית.
 2. חומר חיטוי ללקוחותיש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
חזור לראש הדף