התו הסגול - תו להעסקת עובדים ותו לקבלת קהל

 

חוגים לילדים במסגרת לא פורמלית

תאריך פרסום: 25/05/2020, 14:27 | תאריך עדכון: 24/06/2020, 11:47

 
 

כולל - חוגים שמתקיימים בתוך מבנה, סטודיו או אולם ספורט, וחוגים שמתקיימים בשטח פתוח.

ניהול ובקרה

 1. ימונה ממונה קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.
 2. על המעסיק לפעול לפי הנחיות להעסקת עובדים בצל הקורונה
 3. המשתתפים בחוג יביאו הצהרת בריאות מעודכנת לאותו יום. 
 4. התקנת שלט בכניסה לעסק, ככל הניתן, במקום בולט לעין, לעניין מספר הלקוחות המותר במקום, וכללי שמירת היגיינה ומרחק.

הנחיות לעניין המתחם

 1. יש לוודא כי במקום של קבלת קהל, ככל שקיים, ישנה מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן שירות ללקוח. במקום בו ישנן מערכות לכיבוי גילוי וכיבוי אש – יש לוודא מרווח של 50 ס"מ בין המחיצה לתקרה.
 2. למקום בו מתקיימת הפעילות יכולים להיכנס משתתפי החוג בלבד ולא תתאפשר כניסה של מלווים.
 3. על הנכנסים למתחם לעטות מסיכות.
 4. ציוד אישי שמסופק למשתתפים בחוג, יחוטא לאחר השימוש בו ובטרם יועבר למשתתף הבא. 
 5. יש לאפשר הפסקה בין קבוצה לקבוצה על מנת לדאוג לכניסה וליציאה ממתחם הפעילות ללא התקהלות, ולאפשר למדריך זמן לניקוי ולחיטוי של המכשירים. 
 6. יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 7. יתבצע ניקיון וחיטוי מוגבר של מתחמי השירותים באופן תדיר. 
 8. יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, כולל חיטוי משטחים פנימיים בעסק, לכל הפחות פעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. המשטחים כוללים בין היתר: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית. 
 9. במקום סגור מגבלת האנשים תהיה לפי 7 מ"ר לאדם, או עד 50 משתתפים קבועים ובתנאי שניתן לשמור על מרחק של 2 מ' בין אדם לאדם 
 10. במקום פתוח עד 50 משתתפים קבועים תוך הקפדה על שמירת מרחק.
 11. בחוגים המתקיימים במבנה סגור/כיתת לימוד, יש לדאוג לאוורור של החדר. 

הנחיות לעניין המדריכים והתלמידים

 1. כל קבוצה תכלול משתתפים קבועים.
 2. יש לנהל רשימה של הנוכחים בחוג. 
 3. לכל קבוצה יהיה מדריך קבוע.
 4. יש לעטות מסכה בהתאם להנחיות חבישת המסכה לפני החוג ולאחריו.
 5. יש להקפיד על כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים או חיטוי טרם תחילת הפעילות ולאחריה.
 6. על משתתפי החוג להיות מצוידים בבקבוקי שתיה אישיים, ובמגבת אישית, וציוד אישי אחר ככל הניתן. 
 7. יש להקפיד על מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם במהלך השיעורים.
 
 
 
חזור לראש הדף