התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

חינוך בלתי פורמלי לילדי כיתות ה' עד יב'

תאריך פרסום: 29/07/2020, 17:24 | תאריך עדכון: 29/07/2020, 17:32

 
 

מותר לקיים פעילות בלתי פורמלית שאינה קייטנה בהגדרתה בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח),התש"ן 1990 . להלן ההגדרה בחוק "קייטנה" - מקום שבו מתנהלת פעילות יום יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצת ילדים, לתקופה קצובה ורצופה של מספר ימים לפחות, בתקופת חופשת הלימודים מבית-הספר;
הנחיות לפעילות:

 1. פעילות בשטח פתוח תתקיים בקבוצות של עד 20 משתתפים ועד 6 קבוצות בסך הכל.
 2. פעילות במבנה תתקיים במתכונת של עד 10 משתתפים.
 3. הצהרה - לא תותר שהייה של קטין אם לא הוגשה לגביו באותו היום הצהרה על ידי אחראי על הקטין (הורה, אפוטרופוס, אומן כהגדרתו בחוק אומנה לילדים התשע"ו 2016, או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו)
  נוסח ההצהרה:
  שם התלמיד/ה:
  מספר תעודת זהות:
  אני מצהיר כדלהלן:
  1. מדדתי חום לילדי/ילדתי ונמצא כי חום גופו/ה מתחת ל-38 מעלות צלזיוס.
  2. ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו/לה קשיים בנשימה .
  3. למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/היתה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.
   שם ההורה:
   תעודת זהות:
   תאריך:

   חתימה: _____________________

  4. על הצוות והמשתתפים לעטות מסכה לפי ההנחיות
  5. המתחם ינוקה לפי ההנחיות הבאות:
   • מבנה מוסד החינוך הציוד, המיתקנים והחצר יהיו נקיים בכל עת.
   • יש לבצע ניקיון יסודי וחיטוי בכל שטח מוסד החינוך בסוף כל יום פעילות. בנוסף יש לבצע ניקיון כמה פעמים במהלך היום בחדרי שירותים, בחדר המטבח, במשחקים ובמיתקני חצר ולאחר כל שימוש במקלדות ומסכי מגע.
   • יש לבצע חיטוי לכל המפורטים להלן בתדירות שלצדם:
    1. כל שטח מוסד החינוך – בסוף כל יום.
    2. משטחים הנמצאים במקומות סגורים (כיתות, אולמות וכיוב') שבהם נוגעים בתדירות גבוהה כגון: ידיות, כפתורים ומתגים, מקלדות, מסכי מגע, מעקות, שולחנות, משטחי עבודה, משחקים ומתקני חצר (מגלשות, נדנדות, מעקות) – בתדירות גבוהה במהלך יום הפעילות.
   •  החיטוי יתבצע לפי המפורט להלן:
    1. באמצעות חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות או באמצעות תמיסת כלור (למשל sodium hypochlorite 0.1%). ניתן להכין תמיסה המורכבת מ-40 מ"ל אקונומיקה ו-1 ליטר מים.
    2. לפני ביצוע החיטוי יש לנקות את המשטח המיועד לחיטוי. הניקוי יתבצע באמצעות מים וסבון על ידי ניגוב ושפשוף האזור שיש לנקות.
    3. החיטוי יתבצע על ידי ניגוב המשטחים בחומר החיטוי וייבוש טבעי. אין לבצע חיטוי בדרך של ערפול בחלל או שימוש במערפל ("פוגר").
   •  יש להציב אמצעים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין.
  6. באחריות צוות המוסד להקפיד על שטיפת ידיים של כלל השוהים במוסד החינוך באופן תכוף, וכן לפני ואחרי כל ארוחה, פעילות בחצר, או עבודה עם מחשב והוראות נוספות לשמירת היגיינה ככל שיקבע על ידי המנהל;
  7. התלמידים יאכלו את ארוחותיהם כשהם ישובים תוך שמירת מרחק של 2 מטרים זה מזה;
  8. במוסד חינוך המגיש ארוחות לתלמידים – בהתאם להוראות מנהל משרד הבריאות (יש לבדוק באתר משרד הבריאות).
  9. ההפסקה בין השיעורים תהיה מדורגת;
  10. הפעילות תתקיים במקומות ובתנאים שיאפשרו שמירת מרחק של 2 מטרים בין השוהים במוסד החינוך, ככל האפשר;
  11. בכל המסגרות יש לשאוף לקיים פעילויות בשטח הפתוח בהתאם למזג האויר עם הקפדה של שתיית מים מרובים.
  12. הפעילות לא תכלול לינה למעט סמינרים המוגדרים כפעילות חינוכית המיועדת לבני נוער, הכוללת מרכיבי למידה, הכשרה, או רכישת מיומנויות, אשר יפעלו בהתאם להוראות מנהל פנימיות להלן-
   • במוסד על-תיכוני תתקיים פעילות בקבוצות קבועות של עד 50 משתתפים, בתנאים המפורטים להלן:
    1. שטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;
    2. יישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל הניתן;
    3. המשתתפים יעטו מסכות
   • הלינה תהיה במבנה
   • הפעילות תתקיים בקבוצות של עד 20 משתתפים ועד 6 קבוצות בסך הכל.
  13. כל הפעילויות יתקיימו בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של אנשי הצוות הקבועים בין הקבוצות הקבועות ותוך שמירת מרחק של 100 מטרים לפחות בין קבוצה לקבוצה בכל עת.
  14. באחריות מפעיל הפעילות לוודא עמידה בתנאים המפורטים לעיל.

 
 
 
חזור לראש הדף