התו הסגול - תו להעסקת עובדים ותו לקבלת קהל

 

חוגים בגנים ובמעונות

תאריך פרסום: 18/06/2020, 13:21 | תאריך עדכון: 29/06/2020, 14:03

 
 

ניהול ובקרה

 1.  ימונה ממונה קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.
 2.  יתבצע רישום של הילדים שנכחו בחוג, הרישום יישאר בגן
 3.  על מפעיל החוג לבצע רישום של כל הגנים בהם התבצעה פעילות, לרבות יום ושעה
 4.  מספר קבוצות הילדים שכל מדריך פוגש לא יעלה על 8 ביום.

הנחיות לעניין הפעילות

 1.  המקום בו תתבצע הפעילות יהיה מאורגן בהתאם להנחיות להפעלת גנים ולמעונות יום
 2.  החוג יתקיים כך שילדים לא יגעו במהלך הפעילות באביזרי עזר שמלווים את הפעילות. ככלל אין להעביר בין הילדים ציוד.
 3.  עם זאת, ניתן להשתמש באביזרי עזר אם הם נשארים באותה כיתת גן או כיתת מעון למשך השבוע. בתום השבוע ניתן להעביר את הציוד לכיתת גן או לכיתת מעון אחרת.
 4.  טרם הכנסת האביזרים לגן יש לדאוג לניקוי ולחיטוי האביזרים ולאחר מכן לדאוג לשטיפתם כך שלא יישארו חומרי חיטוי על האביזרים. יש להבהיר כי האביזרים מיועדים לכיתת גן אחת בלבד ולא לקבוצה של גנים.

הנחיות לעניין המדריכים

 1. על המדריך למלא טופס הצהרת בריאות
 2. על המדריך להקפיד על כללי היגיינה ובכלל זה שטיפה או חיטוי ידיים טרם תחילת הפעילות.
 3. על המדריך לעטות מסיכה ולשמור על מרחק של 2 מטרים מקבוצת ילדי הגן או המעון. אם אופי הפעילות אינו מאפשר עטיית מסיכה, יש לשמור על מרחק של 3 מטרים מקבוצת ילדי הגן או המעון.
 4. החוגים יתקיימו ללא מגע בין המדריך לבין הילדים.
 
 
 
חזור לראש הדף