התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

התו הסגול לטיפולים רפואיים, טיפולים שאינם רפואיים וטיפולים ברפואה משלימה

תאריך פרסום: 28/04/2020, 15:35 | תאריך עדכון: 20/02/2021, 22:22

קבלת קהל ומניעת התקהלות במקום

 1. תיאום מראש- קבלת לקוחות בתיאום מראש בלבד.
 2. כמות שוהים במקום - מספר האנשים המקסימלי לא יעלה על אדם לכל 7 מ"ר, או לפי 10 אנשים במבנה ו-20 אנשים בשטח פתוח, לפי הנמוך מבניהם. ובתנאי שיישמר מרחק של 2 מטרים בין האנשים.
 3. מניעת התקהלות- יש לפעול למניעת הצטופפות של השוהים במקום מסויים, וכן בכניסה למקום.
 4. תורים - יש לסמן מקומות לעמידה בתורים במרחק של 2 מטרים זה מזה. יש להציב שלט במקום הבולט לעין לעניין שמירה על המרחק בעמידה בתורים.
 5. ריחוק חברתי - יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים, לפחות, בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים.
 6. מעליתמספר האנשים המותר במעלית היא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום. יש לתלות שלט בכניסה למעלית ובו יצוין מספר הנוסעים המותר בה.
 7. מחיצה בדלפק שירות במידה וקיים דלפק שירות בעסק, יש להתקין מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות לבין הלקוח. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר. 

הצהרות, שילוט ונהלים

 1. טופס הצהרה יש להגיש באופן חד פעמי, לפני פתיחת המקום לציבור טופס הצהרהבהתאם להצהרה, המחזיק או המפעיל של המקום וממונה הקורונה מצהירים כי הם עומדים בכללים ובהוראות החלים עליהם בהפעלת מקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור
  • ניתן להגיש טופס מקוון באתר התו הסגול, שיועבר לרשות המקומית להמשך טיפולה של הרשות המקומית או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית.
  • יש לשמור במקום העסק עותק מההצהרה שיישלח באמצעות המייל.
  • יש לשים לב כי החובה למלא את ההצהרה חלה הן על בעל העסק והן על ממונה הקורונה, כל אחד בנפרד (סה"כ שני טפסי הצהרה, אחד של בעל העסק ואחד של ממונה הקורונה).
 2. ממונה קורונה - יש למנות אדם שיהיה אחראי על שמירת הכללים "ממונה קורונה".
 3. שילוט - יש לתלות במקומות בולטים לעין את השלטים הבאים:
  • מספר הלקוחות המותר במקום - יש למקם בכניסות באופן בולט לעין
  • מספר הנוסעים המותר במעלית - בכניסה למעלית
  • הקפדה על שמירת מרחק 2 מטרים בין אדם לאדם
  • חובת עטיית מסכה, לרבות בכניסה למקום

כניסה למקום

 1. חובת עטיית מסכהעל כלל העובדים והנכנסים למקום לעטות מסכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה.
  חובות המחזיק או המפעיל של המקום בעניין עטיית מסכה על ידי  הנכנסים למקום הינן -
 • חל איסור להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה.
 • חל איסור לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה.
  במקום שיש כריזה, יש להודיע אחת לחצי שעה על חובת עטיית מסכה.
 1. מדידת חום - יש לבצע, ככל האפשר, מדידת חום לנכנסים למקום באמצעי שאינו פולשני, ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 2. תשאול הנכנסים למקום - יש לשאול את הנכנסים למקום, למעט עובדי המקום, ולעניין קטין את האחראי על הקטין, את השאלות הבאות:
  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה, או האם היה לך חום כאמור ב- 48 השעות האחרונות?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 3. קביעה והפעלת מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקוםממונה הקורונה ייקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום, ובכלל זה באמצעות תיאום הגעה מראש בעסק שניתן לעשות כן כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת. 
 4. יש לבצע רישום ושמירת פרטים בעסק שניתן לעשות כן. להנחיות בנוגע לאופן הרישום לחצו כאן.

שמירה על היגיינה

 1. חיטוי -יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום, ולהנחות את העובדים בעניין זה, כולל הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. "משטחים פנימיים"- משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכד'.
 2. חומר חיטוי ללקוחות יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 3. חיטוי ציוד כלים - בטיפול רפואה משלימה, המתבצע תוך מגע בגוף המטופל, יש לבצע חיטוי של הכלים, חיטוי של הציוד, חיטוי הכיסא או מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן החלפת מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח.
 4. היגיינה של המטפל - בטיפול רפואה משלימה, המתבצע תוך מגע בגוף המטופל, על המטפל לעטות מסכה בהתאם להנחיות עטיית המסכה ומגן פנים.

 

הפרת הוראות אלו כרוכה בקנסות.

 

מקומות עבודה בהם שוהים יותר מ-10 עובדים בו זמנית מחויבים גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים.

חזור לראש הדף