התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

התו הסגול - טיפולים לא רפואיים בגוף האדם

תאריך פרסום: 28/04/2020, 15:35 | תאריך עדכון: 01/11/2020, 15:44

 
 

לתשומת לבכם, החל מיום ראשון, 1.11.2020, מותרת פעילותם של עסקים בתחום הטיפולים הלא רפואיים בגוף האדם, תוך שמירה על ככלי ההתקהלות (עד 10 אנשים במבנה, ועד 20 אנשים בשטח פתוח). אם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח עד 20 אנשים.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

קבלת קהל ומניעת התקהלות במקום

 1. תיאום מראש- קבלת לקוחות בתיאום מראש בלבד.
 2. כמות שוהים במקום תהיה לפי תקנות הגבלות התקהלות- לפי הגבוה מבין השניים: עד 10 אנשים במבנה, ועד 20 אנשים בשטח פתוח , או ביחס של 7 מ"ר לאדם בשטח הפתוח לקהל. תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם
 3. תורים - יש לסמן מקומות לעמידה בתורים במרחק של 2 מטרים. אי סימון תורים כרוך בקנס בסך 2,000 ש"ח.
 4. ריחוק חברתי - יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים, לפחות, בין אנשים שאינם גרים באותו מקום ולמנוע הצטופפות כולל בכניסה
 5. מעלית - במידה ויש בעסק מעלית, מספר הנוסעים המותר הוא מחצית מהכמות המירבית המותרת בהוראות היצרן.
 
 
 
 

הצהרות, שילוט ונהלים

 1. טופס הצהרה - יש להגיש באופן חד פעמי טופס הצהרה במסגרת "התו הסגול לקבלת קהל".

  • ניתן להגיש טופס מקוון באתר התו הסגול, שיועבר לרשות המקומית לצרכי אכיפה.
  • יש לשמור בבית העסקאת העותק שיישלח במייל.
  • לפי ההצהרה, העסק עומד בכללי התו הסגול החלים עליו
  • אי הגשת הצהרה כרוכה בקנס בסך 2,000 ש"ח
 2. ממונה קורונה - יש למנות עובד שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.
 3. שילוט - יש לתלות את השלטים הבאים:
  • מספר הלקוחות המותר במקום - יש למקם בכניסות באופן בולט לעין
  • שמירת מרחק 2 מטרים
  • חובת עטיית מסכה
  • מספר הנוסעים המותר במעלית - ליד המעלית

לתשומת לבכם,

אי הצבת שילוט בנושא הגבלת מספר הנוסעים המעלית, חובת שמירת מרחק וחובת עטיית מסכה כרוכה בקנס בסך 1,000 ש"ח

אי הצבת שילוט לגבי מספר הלקוחות המותר כרוכה בקנס בסך 2,000 ש"ח

 
 
 
 

כניסה למקום

 1. מסכה - על כלל העובדים והנכנסים למקום לעטות מסכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה.
  חובה על המטפל/ת לעטות מסכה וגם מגן פנים בזמן הטיפול

חובות המחזיק או המפעיל של המקום בעניין עטיית מסכה על ידי הנכנסים למקום -

 • חל איסור להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה.
 • חל איסור לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה.

הפרת חובות אלו זו כרוכה בקנס על המחזיק או המפעיל המקום בסך של 1,000 ₪.

במקום שיש כריזה, יש להודיע אחת לחצי שעה על חובת עטיית מסכה.

 1. מדידת חום - יש לבצע מדידת חום בכניסה לקניון, ככל שהדבר מתאפשר, באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 2. תשאול הנכנסים למקום - בכניסה לקניון יש לשאול את הנכנסים את השאלות הבאות:
  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה, או האם היה לך חום כאמור ב – 48 שעות האחרונות?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

 

לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת

 1. קביעה והפעלת מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום - ממונה הקורונה ייקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום, ובכלל זה באמצעות תיאום הגעה מראש בעסק שניתן לעשות כן כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת. אי קביעת מנגנון ויישומו כרוכים בקנס בסך 2,500 ש"ח.
 2. רישום ושמירת פרטים - יש לבצע רישום ושמירת פרטים. לקוח ימסור למפעיל העסק את מספר הטלפון שלו למטרת חקירה אפידמיולוגית. מפעיל העסק ישמור את הפרטים הבאים: 
  • רשימה טלפונית של הלקוחות
  • שם ושם משפחה
  • זמן הכניסה והיציאה מהמקום (אם יש לו)

על מפעיל המקום לשמור את הרשימות בסודיות למשך 20 יום ולאחר מכן יש למחוק את הרשימות.

 
 
 
 

שמירה על היגיינה

 1. חיטוי - יש להקפיד על כללי ההיגיינה בקרב העובדים, כולל שטיפת ידיים וחיטוי המשטחים הפנימיים והציוד בעסק.
 2. חומר חיטוי ללקוחות - יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים
 3. חיטוי ציוד כלים - יש לבצע חיטוי של הכלים, הציוד והכיסא או מיטת הטיפול אשר היו בשימוש וכן כיבוס של מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח.
 4. היגיינה של המטפל - על המטפל לעטות מסכה בהתאם להנחיות עטיית המסכה ומגן פנים, יעטה כפפות ויחליף את הכפפות בין לקוח ללקוח.
 5. מחיצה - בדלפק השירות יש להתקין מחיצה למניעת העברת רסס, במידה ויש במקום מערכת ספינקלרים לכיבוי אש המחיצה תגיע עד 50 ס"מ מהתקרה לכל היותר. אי הצבת מחיצה כאמור כרוכה בקנס בסך 2,000 ש"ח.

במידה ומספר העובדים השוהים במקום בו זמנית עולה על 10 עובדים יש לעמוד גם בהנחיות התו הסגול לעובדים

 
 
 
 

מקומות עבודה בהם שוהים יותר מ-10 עובדים בו זמנית מחויבים גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
חזור לראש הדף