התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

הגבלת פעילות באזור מוגבל

תאריך פרסום: 18/10/2020, 12:38 | תאריך עדכון: 21/12/2020, 15:01

אחת לשבוע מתעדכנת על ידי קבינט הקורונה רשימת ישובים המוכרזים כ"אזור מוגבל" וזאת בשל רמת תחלואה גבוה באותו הישוב.

למפת צבעי הרמזור, המתעדכנת אחת לשבוע באתר של פיקוד העורף – לחצו כאן

על אזור המוכרז כ"אזור מוגבל" חלות בין היתר - הגבלות על פעילות מסחר, בילוי ופנאי, הגבלות תנועה, הגבלות על מוסדות חינוך כפי שיפורט להלן:

עסקים שפעילותם מותרת באזור שהוכרז כאזור מוגבל - חנות למכירת מזון שאינה בית אוכל, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.

הגבלת פעילות של מסחר, בילוי או פנאי באזור מוגבל – חל איסור לפתיחה לציבור של המקומות שיפורטו להלן, לרבות בבית מגורים:

 1. חנות או דוכן, לרבות בית אוכל, ובכלל זה בית אוכל בבית מלון או מעבדת תיקונים, שאינם עסקים שפעילותם באזור מוגבל מותרת כנ"ל.
 2. קניון, למעט בתי עסק אלה הנמצאים בקניון: חנות למכירת מזון שאינה בית אוכל,  בית מרקחת, חנות אופטיקה וחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה.
 3. דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומיתקני שעשועים, עסק לטיפול לא-רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית.
 4. שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כאמור, ובכלל זה דוכן למכירת מזון, למעט שוק סיטונאי ולמעט עסקים שפעילותם באזור מוגבל מותרת כנ"ל.

 

מותר להפעיל שירותי משלוחים, ובלבד שהמשלוח יונח סמוך לפתח בית המגורים או בסמוך לפתח המבנה ומחוץ לה.

היציאה לאדם המתגורר באזור מוגבל מותרת לשם מטרות אלה:

 1. קבלת טיפול רפואי חיוני שאותו אדם אינו יכול לקבלו באזור המוגבל
 2. הליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו, בעל מעמד בו או חייב להיות נוכח בו
 3. יציאה במסגרת תפקיד של שוטר, חייל, סוהר, עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה או איש צוות רפואי לרבות רופא, סטז'ר, אח, כוח עזר רפואי, פלבוטומיסט, פרמדיק או חובש
 4. הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, לרבות הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה.
 5. העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל ההורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל
 6. עובד במחלקה לשירותים חברתיים ברשות מקומית או מי מטעמה שהרשות המקומית הגדירה כחיוני, וניתן או קיבל לכך אישור ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 7. צורך חיוני אחר, לרבות יציאה של עובד לצורכי עבודתו וכן סיוע לקרוב משפחה חולה או קשיש, והכל באישור רשות החירום הלאומית או גורם ממשלתי אחר שהוסמך לכך.
 8. פעולה או מטרה אחרת שקבעה הממשלה בתקנות
 9. יציאת תלמיד לצורך הגעה למוסד חינוך שהותר לפעילות.

הכניסה לאדם לאזור מוגבל מותרת לשם מטרות אלה:

 1. אדם המתגורר באזור המוגבל
 2. גוף הצלה הפועל במסגרת תפקידו וסמכויותיו לפי הדין.
 3. איש צוות רפואי, לרבות רופא, סטז'ר, אח, כוח עזר רפואי, פלבוטומיסט, פרמדיק או חובש, וכן וטרינר לשם מילוי תפקידם.
 4. עובד סוציאלי, לשם מילוי תפקידו
 5. עובד במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או מי מטעמה שהגדירה כחיוני.
 6. עובד במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או מי מטעמו שקיבל אישור ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 7. עיתונאי או עובד מקצועות התקשורת, לשם מילוי תפקידם.
 8. אספקה ותחזוקה שוטפת של מוצרים ושירותים חיוניים. לרבות שירותי חשמל, מים, תקשורת ואיסוף פסולת וכן תיקונים הנדרשים לשם אספקה שוטפת של שירותים כאמור.
 9. העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה השני.
 10. צורך חיוני אחר, לרבות כניסה של עובד חיוני לצורכי עבודתו וכן סיוע לקרוב משפחה חולה או קשיש, והכל באישור רשות החירום הלאומית או גורם ממשלתי אחר שהוסמך לכך.
 11. גורם או מטרה אחרים שקבעה הממשלה בתקנות.
 12. כניסת תלמיד לצורך הגעה למוסד חינוך שהותר לפעילות.

היציאה של אדם המתגורר באזור מוגבל למרחב הציבורי מותרת למטרות אלה:

 1. הגעה של עובד למקום עבודתו וחזרה ממנו, וכן הסעה של עובד למקום עבודה כאמור, ובלבד שאין מניעה לעובד לעבוד באותו מקום עבודה.
 2. הצטיידות במזון, בתרופות ובמוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים, וכן תיקונים הנדרשים לשם אספקה שוטפת של שירותים כאמור..
 3. קבלת טיפול רפואי.
 4. תרומת דם.
 5. השתתפות בהפגנה.
 6. הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו, בעל מעמד או שהוא נדרש להשתתף בו.
 7. הגעה למשכן הכנסת.
 8. טיפול במסגרת רווחה.
 9. פעילות ספורט של יחיד או עם אנשים הגרים עמו באותו מקום מגורים, שלא באמצעות רכב ממונע.
 10. יציאה ממקום מגורים, של יחיד או אנשים הגרים באותו מקום מגורים, למרחק של עד 1,000 מטרים ממקום המגורים, לזמן קצר.
 11. טבילת אישה במקווה טהרה.
 12. השתתפות בהלוויה או בברית מילה, בתפילה או בטקס חתונה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה. לעניין הלוויה או בית מילה- לרבות הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, נכד, אח, או אחות וילדיהם, דוד או דודה. לעניין טקס חתונה- בנוסף לקרובי המשפחה הנ"ל גם עורך נישואין ואדם נוסף המשמש בחתונה עד בתיאום עם עורך הנישואין.
 13. סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדרושים סיוע.
 14. העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביות של ההוראה האחר.
 15. העברה של קטין שההוראה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני, ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.
 16. יציאה ממקום המגורים לצורך יציאה מהאזור המוגבל למטרות המותרות שהוזכרו לעיל.
 17. פעילות או מטרה אחרת שקבעה הממשלה בתקנות.
 18. השתתפות בפעילות של מוסד המקיים פעילות חינוך שפעילותו מותרת באזורים המוגבלים.
 19. ביקור אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ-ביתית על ידי בני משפחתו מדרגה ראשונה או על ידי אפוטרופסו, או ביקור של אדם עם מוגבלות אצל בני משפחתו מדרגה ראשונה או אצל אפוטרופסו, בכפוף להוראות צו בריאות העם ולתנאים שייקבעו לשם שמירה על בריאות השוהים במסגרת הרווחה בהוראות המנהל.
 20. יציאה לטיפול חיוני בבעל חיים.
 21. יציאה ממקום שהייה קבוע אחד למשנהו, ובכלל זה יציאה ממקום מגורים למקום בידוד כמשמעותו בצו בידוד בית, יציאה ממוסד חינוכי או טיפולי המשמש כמקום שהייה קבוע למקום מגוריו או מעבר דירה.
 22. יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד.

הגבלת פעילות של מוסדות חינוך - פעילויות של מוסדות חינוך תוגבל. לא תתקיים פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך, למעט פעילותם של מוסדות כאמור המיועדים לילדים מגיל לידה עד 6 שנים וכן למעט פעילותם של גופים או מוסדות או קיום פעילויות המפורטים בחוק. להנחיות המלאות ניתן לעיין בפורטל החירום הלאומי של פיקוד העורף.

 

לצורך כנסיה לאזור מוגבל או לצורך יציאה ממנו נדרש להגיש בקשה מסודרת לפיקוד העורף.

לדוגמא: עובד שאינו מתגורר באזור מוגבל ונדרש להגיע למקום העבודה שלו שנמצא באזור המוגבל נדרש להגיש בקשה לאישור כניסה לאזור מוגבל.

דוגמא נוספת: עובד שמתגורר באזור מוגבל ונדרש להגיע למקום עבודתו שנמצא מחוץ לאזור המוגבל נדרש להגיש בקשה לאישור יציאה מהאזור המוגבל.

תהליך הגשת בקשה לאישור כניסה או יציאה מאזור מוגבל הינו:

 • אפשרות אחת - התושב יכול למלא בקשה בפורטל חירום באתר של פיקוד העורף.
 • אפשרות שנייה - התושב יכול להתקשר לטלפון שמספרו 104 ולבקש באמצעות המוקדן/ית בקשה לאישור.
 • תושבים בעלי "טלפונים כשרים" נדרשים לציין זאת בעת הגשת הבקשה.
 • בעלי עסקים ונותני שירותים – יש למלא בקשה באתר של לשכת המסחר.

 

חזור לראש הדף