המסלול המקוצר בהוצאה לפועל


מהו המסלול המקוצר

 

חייבים לכם סכום של עד 25,000 ש"ח? המסלול המקוצר בהוצאה לפועל יעשה עבורכם את העבודה! ללא שכר טרחה לעורך דין ובתשלום אגרה מינימלית נדאג לכם ביעילות ובמהירות לגביית החוב. לא עוד שנים של הליכים, הגשת בקשות ודיונים אצל רשם. במסלול המקוצר הסדרת החוב מפתיחת התיק ועד סגירתו נמשכת 9 חודשים לכל היותר.

למי מיועד המסלול המקוצר

 • המסלול המקוצר מיועד לזוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין בהוצאה לפועל. זוכים הם מי שמחזיקים בפסק דין, שיק, חשבונות או כל מסמך אחר המחייב אדם לשלם להם.
 • המסלול מטפל בתיקים מסוג תביעה על סכום קצוב (תובענה), שטרות ושיקים ופסקי דין כספיים
 • המסלול מטפל בחובות בסכומים של עד 25,000 ש"ח.
 • במסלול המקוצר אין תשלום שכר טרחה לעורכי דין, ולכן ניתן, ואף מומלץ לפתוח את התיק כזוכה לא מיוצג


למה כדאי לפתוח תיק במסלול המקוצר


שאלות ותשובות

במסלול המקוצר ניתן לפתוח תיקים בסכום של עד 25,000 ש"ח מסוגים הבאים:

 • תיק תביעה על סכום קצוב
 • תיק שטרות ושיקים
 • תיק פסק דין כספי

 • גובה החוב בתיק לא יעלה על 25,000 ש"ח (כולל ריבית והצמדה)
 • לחייב אין תיק איחוד יזום
 • החייב לא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים (המקבילה לפשיטת רגל בהוצאה לפועל)
 • סך החובות של החייב בכלל תיקי הוצאה לפועל לא עולה על 100,000 ש"ח
 • לא ניתן לפתוח במסלול מקוצר בתיקי מזונות, בתיקי משכון וכן בתיקים שעניינם אינו כספי כגון או פינוי דייר מדירה שכורה

ניתן לפתוח תיק במסלול המקוצר בכל לשכות ההוצאה לפועל בהן מתקיימת פתיחת תיקים.

קבלת קהל בלשכות בזימון תור מראש בלבד.

ניתן לזמן תור באמצעות מוקד השירות והמידע הטלפוני בטלפון 35592* או באמצעות טופס פנייה לזימון תור ללשכות ההוצאה לפועל.

המסמכים שיש לצרף משתנים לפי סוג תיק

ניתן לקרוא פירוט מלא בנושא פתיחת תיק במסלול מקוצר ומסמכים נדרשים במדריך למסלול מקוצר באתר רשות האכיפה והגבייה

 • אגרת פתיחת התיק בסך 60 ש"ח.
 • אגרת ניהול תיק חד-פעמית בסך 64 ש"ח. האגרה מכסה את כל ההליכים בתיק.

אגרת פתיחת תיק מתווספת לסכום החוב.

 • עיקול נכסים המוחזקים על ידי צד שלישי - למשל חשבונות בנק, עיקול משכורת, חסכונות, פיקדונות, קופות גמל, כרטיסי אשראי, חברות ביטוח.
 • עיקולי רכב ותפיסת רכב במקרים חריגים
 • צו עיכוב יציאה מן הארץ למשך שנה - במקרים חריגים בהם לזוכה יש יסוד סביר להניח שהחייב עומד לצאת מן הארץ בלי לפרוע את החוב. 

כל ההליכים ננקטים על ידי המסלול. מעורבותכם נדרשת במקרים חריגים בלבד.

זמן הטיפול בתיק במסלול המקוצר הוא תשעה חודשים מיום אישור המסירה לחייב. זמן הטיפול עשוי להיות ארוך יותר בשלושה מקרים:

 • במקרה שהחייב הגיע להסדר חוב מול המסלול, ומספר תשלומי החוב חורג מתשעה חודשים
 • במקרה ועוקלו נכסים בתיק והם טרם מומשו, ניתן להאריך את זמן הטיפול באישור רשם הוצאה לפועל
 • כאשר החייב מגיש טענות משפטיות כגון התנגדות לביצוע שטר או תובענה, טענת פרעתי או ביטול פסק דין בבית המשפט - התיק מוקפא עד סיום בירור הטענה. במקרה והטענות של החייב נדחו - המסלול המקוצר ימשיך לטפל בתיק עד שמונה חודשים, כאשר התקופה שבה התיק היה בהקפאה לא תיספר במניין 8 החודשים.

לרשות החייבים מגוון אמצעים לשלם את החוב בהוצאה לפועל: בכרטיס אשראי, באמצעות שוברי תשלום, באמצעות הוראת קבע ודרכים נוספות

פירוט אמצעי התשלום מופיעים באיגרת לחייב במסלול המקוצר בהוצאה לפועל

חזור לראש הדף