אפיון השפה של ממשלת ישראל

כינויי גוף (אתם, אנחנו)

תאריך פרסום: 15/07/2020, 18:16 | תאריך עדכון: 29/12/2020, 18:23

הפנייה אל המשתמשים

נפנה למשתמשים כמו בשיחה רגילה בין בני אדם, כלומר בגוף שני יחיד - את/אתה - אבל בלי מגדר.

לא נדבר אליהם ועליהם בגוף שלישי (לקוחות, משתמשים, עמיתים וכו'). קראו על זה עוד כאן.

ההתייחסות לעצמנו

נעדיף שימוש בגוף ראשון רבים (אנחנו) כדי להיות אנושיים יותר.

אבל לא תמיד: בגלל ריבוי הגורמים המעורבים, צריך לוודא שהמשתמשים יודעים תמיד מי זה 'אנחנו'.

לכן נשתמש לפי הצורך בשמות של הגורמים המעורבים.

המוצר עצמו ימשיך לדבר ב'אנחנו'.

למשל:

ברישוי עסקים דיגיטלי מעורבים גורמים רבים, וכשנתייחס אליהם נקפיד לקרוא להם בשמותיהם ולא 'אנחנו'.

אבל המוצר המתכלל מדבר בגוף ראשון רבים (למשל כאן: 'כדי לעזור לנו'):

 

 

בהודעות לנייד חשוב להזדהות לפני שמדברים בגוף ראשון, כדי שהמשתמשים ידעו כבר בהתחלה מי מדבר איתם.

כשאנחנו פועלים יחד

כדי להדגיש שיתוף פעולה ושיתוף מטרות נדבר בגוף ראשון רבים שכולל את המשתמשים.

למשל:

אולי מגיעות לכם זכויות מהמדינה? בואו נבדוק!

(נבדוק בגוף ראשון רבים, אנחנו ואתם יחד, כדי להדגיש מאמץ משותף ורצון טוב).

 

חזור לראש הדף