אפיון השפה של ממשלת ישראל

לדבר עם המשתמשים, לא עליהם

תאריך פרסום: 16/07/2020, 07:24 | תאריך עדכון: 31/12/2020, 14:34

לא נדבר על משתמשים בגוף שלישי בפניהם, אלא נפנה אליהם ישירות.

לכן

לא נכתוב 'עמיתים שעוד לא הפקידו...' אלא 'אם עוד לא הפקדת'.

ולא נכתוב 'נישומים שמגיע להם מענק' אלא 'אם מגיע לך מענק'.

זה כמובן דורש תשומת לב לכתיבה לכל המגדרים.

 

נקפיד גם לא לכנות משתמשים בפניהם בכינויים טכניים, כמו המבקשים, הנרשמים, לקוחות, וכמובן - לא משתמשים.

 

 

חזור לראש הדף