אפיון השפה של ממשלת ישראל

לטפל במקרי קצה של 0, 1 ו-2, אתמול ומחר

תאריך פרסום: 16/07/2020, 07:31 | תאריך עדכון: 31/12/2020, 14:38

כשאנחנו כותבים משהו כמו:
נמצאו 1 קרנות השתלמות
נמצאו 0 זכויות מתאימות
או:
עוד 0 ימים ו-2 שעות
עוד 1 יום
או: 
המסמכים החסרים הם: צילום תעודת זהות

 

אנחנו חושפים את הרובוטיות של המערכת ופוגעים בהרגשה של התאמה אישית.

 

לכן בכל מקום של ספירה נטפל גם במקרי הקצה וניתן להם קופי נפרד:

נמצאו 1 קרנות השתלמות > נמצאה קרן השתלמות אחת
נמצאו 0 זכויות מתאימות > אין כרגע זכויות שמתאימות לך
עוד 0 ימים ו-2 שעות > עוד שעתיים
עוד 1 יום > מחר

המסמכים החסרים הם: צילום תעודת זהות > המסמך החסר הוא: תעודת זהות  |  לא צורף צילום תעודת זהות
 

חזור לראש הדף