אפיון השפה של ממשלת ישראל

לשמור על אחידות

תאריך פרסום: 15/07/2020, 22:17 | תאריך עדכון: 03/01/2021, 18:05

אותו מונח יסמן את אותו הדבר לאורך כל הדרך.

 

נוודא שהמונח שבחרנו מתאים ועקבי עם -

  1. מערכות אחרות שהמשתמשים שלנו מגיעים מהן או ממשיכים אליהן. אם המונח לא זהה, נוודא שהקשר ביניהם לפחות הגיוני ושברור שמדובר באותו הדבר.

  2. טפסים שממלאים בעולם האמיתי לפני או אחרי התהליך הדיגיטלי.

  3. דף השירות, אם יש.

  4. כל מקום שהמשתמשים שלנו יכולים לבקר גם בו באותו הקשר.

 

 

 

 

 

 

 

 

חזור לראש הדף