צוערים לשירות המדינה


אודות

 

'צוערים לשירות המדינה' היא תכנית מצוינות שתכליתה להכשיר ולקדם עתודה ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה.

תכנית ייחודית וחדשנית זו מבית "עתודות לישראל" חותרת לעצב עתודה ניהולית איכותית, ערכית, ובעלת מחויבות עמוקה לצורכי המדינה והחברה בישראל.

התכנית מיועדת לעד 30 משתתפים מדי שנה, שישתתפו במסלול אינטנסיבי של הכשרה והשמה בן חמש וחצי שנים הכולל: הכשרה איכותית ומפתחת, השמה בצמתי השפעה מערכתיים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות השונות במטרה להשתלב לאחר מכן בתפקידי מפתח בשירות המדינה ולימודי תואר שני מותאם למסלול השירות.

משתתפי התכנית נקלטים כעובדי מדינה עם תחילת שלב ההכשרה וזוכים שכר חודשי ותנאים נלווים, מימון מלא של תכנית ההכשרה הכוללת ליווי אישי מקצועי אינטנסיבי, מימון מלא לתואר שני בשלב ההשמה, תמיכה בהמשך הפיתוח האישי ומסלול הקריירה לאורך השירות ועוד. העומדים בהצלחה בתהליך המיון, חותמים על חוזה אישי המחייב אותם לעבודה בשירות המדינה במשך לפחות 4 שנים מסיום ההכשרה. תקופה זו מסמנת את תחילת מסלול ההתפתחות המקצועית של הצוערים לתפקידי מפתח בשירות המדינה.

בהתאם למטרותיה, מציבה תכנית 'צוערים לשירות המדינה' רף של סגולות הראויות למשתתפי התוכנית ולבוגריה:

 • הצוער ינהג בערכיות, מוסריות, יהיה בעל יושרה והתנהגות ללא דופי, ויפעל בנאמנות לערכי היסוד של מדינת ישראל.
 • הצוער ינהג באחריות, ביושר ובהגינות, מתוך מחויבות למעמדו, וישאף לשמש דוגמה אישית להתנהגות ראויה.
 • הצוער יהיה בעל תחושת שליחות, מחויבות ושייכות מקצועית, בבחינת זהות של "אליטה משרתת" - קבוצה של אנשים בעמדות מנהיגות, סמכות והשפעה - ותוך מודעות לאחריות המוטלת עליו מתוקף עבודתו.
 • הצוער ינהג לאורו של חזון מקצועי ועל פי ראייה מערכתית ארוכת טווח המשרתת צורכי החברה והמדינה.
 • הצוער יהיה בעל יכולת מנהיגות אישית ומקצועית, המהווה דוגמה אישית לסביבתו, ויעשה לטיפוח אמון הציבור בשירות הציבורי.
 • הצוער יהיה בעל יכולת יזמות, יצירתיות, הובלת שינוי ורתימת שותפים לקידום סדר היום המקצועי.
 • הצוער יהיה בעל יכולת מימוש רעיונות והוצאתם מן הכוח אל הפועל ברמת ביצוע גבוהה ואיכותית.
 • הצוער יפעל בשיתוף פעולה ובעבודת צוות עם עמיתיו לעבודה, יסתייע ברשת העמיתים והבוגרים ויפעל מתוך כבוד, קשב ורגישות לאחר ולסביבה.

תכנית 'צוערים לשירות המדינה' נוסדה בהמשך לתכנית 'עתידים: צוערים למינהל הציבורי' שהכשירה כ-150 צוערים.

התכנית החדשה נוסדה בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1244 (ינואר 2010) ולאור המלצות ועדת ההיגוי להקמת התכנית אשר הדגישה במסקנותיה את החשיבות בהכשרת עתודה ניהולית איכותית לשירות המדינה.

באפריל 2017, בחר ה- OECD להציג את תכנית 'צוערים לשרות המדינה' כמקרה בוחן בדו"ח החדשנות שמתפרסם על-ידו מעת לעת.

התכנית מוצגת באתר ה- OECD במסגרת פלטפורמה שיתופית שנועדה להעניק לשאר המדינות החברות בארגון דוגמא לרעיונות חדשניים ויישומיים לשיפור יכולות הממשל.


סרטון התכנית


הגשת מועמדות

 

ברוכים הבאים לתכנית "צוערים לשירות המדינה

התכנית מיועדת לעד 30 מצטיינים מדי שנה, שישתתפו במסלול אינטנסיבי של הכשרה והשמה בן כחמש שנים וחצי, הכולל: תכנית הכשרה אינטנסיבית ומעמיקה, השמה בצמתי השפעה מערכתיים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות השונות במטרה להשתלב לאחר מכן בתפקידי מפתח בשירות המדינה ומימון תואר שני לאחר שלב ההכשרה בהתאם למסלול השירות.

כמשתתפי התכנית, תִקלטו כעובדי מדינה מן היום הראשון ותזכו לשכר חודשי ותנאים ייחודיים נוספים בין השאר כגון:

 • מימון הכשרה מעשית
 • חניכה וליווי צמוד של צוות הכשרה איכותי
 • היכרות מעמיקה עם השטח
 • פיתוח מקצועי ותהליך השמה בתפקידי מפתח מאתגרים בשירות המדינה
 • השתתפות בסדנאות וסיורי שטח לימודיים בארץ
 • השתתפות בסיור לימודי השוואתי לחו"ל
 • תנאים סוציאליים הנלווים לעובדי מדינה
 • מחשב נייד
 • ועוד...

יודגש שההכשרה מתקיימת בירושלים, מועד תחילת ההכשרה המשוער הוא מרץ 2021.

לאחר שתעמדו בהצלחה בתהליך המיון, תחתמו על חוזה אישי המחייב אתכם לעבודה בשירות המדינה במשך לפחות 4 שנים מסיום ההכשרה. תקופה זו מסמנת את תחילת מסלול ההתפתחות המקצועית שלכם כצוערים לתפקידי מפתח בשירות המדינה. בהתאם לזאת, ביום "שלאחר ההכשרה" תזכו להמשך פיתוח אישי ורשתי כתוצאה מחברותכם ברשת הצוערים ותרומתכם אליה, וללימודי תואר שני בתחום רלוונטי למסלול השירות שלכם בהשמה.

מה עוד כוללת תכנית 'צוערים לשירות המדינה' ?

ההשפעה של משרתי הציבור על כלל אזרחי ישראל היא עצומה, ועל כן אנו מחפשים את הטובים ביותר שיצטרפו לשורותינו. הטובים ביותר הם מועמדים אשר מצטיינים בתחום החברתי, האישי והאקדמי, בעלי יכולת להוביל שינוי, ערכיים ומוסריים, רוצים להיות "שליחי ציבור" המחויבים לכלל החברה, בעלי חזון, חשיבה ארוכת טווח וראייה מערכתית, בעלי יכולת להנהיג, להוביל ולעבוד בצוות ובקבוצה ובעלי מוטיבציה ואמביציה גבוהה ללמוד ולעשות.

התכנית מיועדת למצטייני תואר ראשון או שני, מכל המגזרים ומכלל הדיסציפלינות האקדמיות.

אתם כאלה? מעולה!

כמועמדים לתכנית תעברו תהליך מיון קפדני בן מספר שלבים, אשר בוחן את הכישורים, הערכים, המוטיבציה הציבורית והיכולות שלכם, בדגש על מיומנויות צוותיות מצד אחד ואישיות כמובילי שינוי בשירות הציבורי מצד שני. התהליך כולל בין השאר מבחנים קוגניטיביים, מרכזי הערכה הכוללים התנסויות צוותיות ואישיות, וראיון אישי על ידי ועדת בוחנים.

יש לבדוק את תנאי הסף המופיעים במכרז לפני הגשת המועמדות.

** האמור נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

***התכנית חותרת לכך שמשתתפיה ייצגו את הרב-גוניות הייחודית של החברה בישראל. בבחירת המועמדים לתכנית יינתן ביטוי ככל הניתן בנסיבות העניין, לייצוגן של הקבוצות הזכאיות לייצוג הולם, בהתאם לסעיף 15א' לחוק שירות המדינה (מינויים) התשי"ט – 1959.


הבוגרים שלנו

בוגר מחזור ב', סגן מנהל אגף תאגידים עירוניים, משרד הפנים
איתי פלומבו ויסמן

בוגר מחזור ב', סגן מנהל אגף תאגידים עירוניים, משרד הפנים

מהו האתגר המרכזי שמונח על שולחנך?

הובלת הרפורמה בתאגידים עירוניים, המשמשים כגופי הביצוע המרכזיים של השלטון המקומי באספקת שירותים וקידום פיתוח כלכלי.

מהי ההשפעה של עשייתך?

עיקר העבודה היא לקדם וליזום תהליכים שישפרו את מתן השירותים המוניציפאליים ברשויות המקומיות, תוך שמירה על כללי מנהל תקין וזיהוי מגמות והזדמנויות הנוצרות בעולם השלטון המקומי, לצד ניטור הסיכון שעשוי להיות מוטל על הרשות המקומית. בסיכומו של דבר, תפיסת המדיניות משפיעה על כל תושב בישראל, ברשות בה מתקיים תאגיד עירוני (כיום ישנם מעל ל-600 תאגידים עירוניים בישראל).

מי הם השותפים לעבודתך מבין רשת הבוגרים?

יונתן טיקוצקי - הון אנושי ברשויות המקומיות, משרד הפנים.

עיינה אדלר - מנהלת אגף פיתוח ארגוני ברשויות המקומיות, משרד הפנים.

רועי דהן - מנהל אגף בכיר פיתוח הון אנושי ברשויות המקומיות, משרד הפנים.

נעם ריף - לשכה משפטית, הממונה על השכר במשרד האוצר.

מתן רטנר - מנהל תחום אזורי תעשייה, משרד הכלכלה.

שירי שניצקי - מנהלת תחום גבולות וחלוקת הכנסות, משרד הפנים.

מריה ג'יריס - מנהלת תחום אשכולות ושיתופי פעולה איזוריים, משרד הפנים.

חוה מונדרוביץ - מנהלת אגף רישוי עסקים, משרד הפנים.

רינת שפרן - מנהלת יחידת פיתוח מוניציפלי, משרד הפנים.

גלעד שור - מרכז בכיר תוכניות פיתוח ברשויות המקומיות, משרד הפנים.

עוד משהו:​"המפתח למנהל ציבורי טוב יותר הוא שיתוף פעולה בין יחידות הממשלה"

בוגרת מחזור א', מנהלת אגף רישוי עסקים, משרד הפנים
חוה מנדרוביץ

בוגרת מחזור א', מנהלת אגף רישוי עסקים, משרד הפנים

מהו האתגר המרכזי שמונח על שולחנך?

העברת הצעת החוק לרישוי עסקים דיפרנציאלי ויישומו בשטח. הרעיון מאחורי הרישוי הדיפרנציאלי שישנה שונות בין סוגי עסקים ולכן ראוי ליצור גם שונות בהליך רישוי העסק: לעסקים קטנים ופחות מורכבים - הליך רישוי מקוצר, לעסקים גדולים ומורכבים - הליך רישוי ארוך וקפדני יותר והליך נוסף מותאם עבור עסקים ברמת מורכבת בינונית.

מהי ההשפעה של עשייתך?

האוכלוסיה שתחווה את השינוי היא בעלי העסקים בישראל, בעיקר עסקים קטנים ובינוניים להם יצרנו מסלולי רישוי מקוצרים ומבוססים על תצהיר, אך בהצעת החוק ישנם הקלות גם לעסקים גדולים. הליך שינוי קצר וקל יותר, יאפשר ליותר עסקים להיפתח, יגרום לפיתוח כלכלי ברשויות המקומיות ולצמיחה של כלל המשק בישראל.

מי הם השותפים לעבודתך מבין רשת הבוגרים?

מריה ג'יריס מנהלת תחום אשכולות ושיתופי פעולה איזוריים, משרד הפנים- בהיבט של הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים בקרב הרשויות הערביות המצטיינות

יוחאי ברנשטיין, מנהל תחום טיוב רגולציה, משרד הכלכלה- בהיבט של טיוב רגולציה והקלות לבעלי עסקים ומפעלים.

עוד משהו: עסקים הם מנוע הצמיחה שלנו ועלינו לאפשר את פעילותם, כל זאת תוך שמירה על שלום הציבור, בריאותו, בטיחותו, איכות הסביבה, מניעת מחלות וסכנות אש

בוגר מחזור ב', אגף תכנון אסטרטגי, משרד החינוך
נמרוד דגני

בוגר מחזור ב', אגף תכנון אסטרטגי, משרד החינוך

מהו האתגר המרכזי שמונח על שולחנך?
איך למקד את מאמצי משרד חינוך בבתי הספר שהכי זקוקים לכך 

מהי ההשפעה של עשייתך?
אנחנו מקדמים מהלכים שמטרתם להביא לצמצום פערים ושיפור מצבם של התלמידים החלשים ביותר

מי הם השותפים לעבודתך מבין רשת הבוגרים?

אליסף אסולין, מנהל אגף תקציב ומנהל במינהל הפדגוגי, משרד החינוך
רותי אבלין רווה, מנהלת תחום בכיר פרויקט הסדרת מערך המידע, משרד החינוך
מעין מילגרום, יועצת מנכ"ל משרד החינוך

עוד משהו: בתפקידי הקודם במשרד ראש הממשלה קידמתי מהלך ממשלתי לשיפור השירותים החברתיים במיקור חוץ

בוגרת מחזור ג', סגנית מנהל מינהל נתיבי ישראל, משרד התחבורה
הילה חדד חמלניק

בוגרת מחזור ג', סגנית מנהל מינהל נתיבי ישראל, משרד התחבורה

מהו האתגר המרכזי שמונח על שולחנך?

מדינת ישראל נמצאת בתנופת פיתוח תשתיות עצומה: כבישים, רכבות, גז, דיור ועוד.  החסם העיקרי שעומד בפני הממשלה לתנופה זו הוא היא עצמה. תחום תיאום התשתיות בין הגופים הממשלתיים השונים לוקה בחסר, ובימים אלו אני ואנשיי במינהלת מבצעים אסדרה כוללת של תחום זה לטובת קיצור משך זמני הביצוע של הפרויקטים.

מהי ההשפעה של עשייתך?

השחקנים הרבים וההשפעות הרחבות של שינוי סדרי עולם בתחום התשתיות אפשרי רק על ידי הבנה רחבה של המערכת הממשלתית, הבנה שתוכנית הצוערים נתנה לי. ההשפעה היא עצומה ומשפיעה למעשה על כל אחד מאיתנו, שכן פיתוח של רשת הכבישים והרכבות מוביל להקלה ושיפור איכות החיים של כולנו.

מי הם השותפים לעבודתך מבין רשת הבוגרים?

עידו רוזנבלום, מנהל תחום תיאום תשתיות במשרד התחבורה- שמוביל את התחום במינהלת ומביא איתו ניסיון רב מתפקידו הקודם בלשכת מנכ"ל משרד האנרגיה.

חן גבע, כלכלן בצוות תחבורה בחטיבת פרויקטים ותשתיות בחשב הכללי, משרד האוצר.

עוד משהותכנית הצוערים מייצרת "מרכיב סודי" שמבדיל את הצוער בעבודתו משאר עובדי המשרד. אותו מרכיב סודי הוא היכולת להבין בצורה טובה את השחקנים השונים במערכת ולראות בעיה בצורה מורכבת יותר מה שמוביל לפתרונות מוצלחים יותר!

בוגרת מחזור ג', ​מנהלת תחום סחר בינלאומי בגז, משרד האנרגיה והתשתיות הלאומיות
אורית גנור

בוגרת מחזור ג', ​מנהלת תחום סחר בינלאומי בגז, משרד האנרגיה והתשתיות הלאומיות

מהו האתגר המרכזי שמונח על שולחנך? 

קידום אפשרויות ייצוא של גז טבעי מישראל, במסגרת פרויקטים בינלאומיים ושיתופי פעולה עם ממשלות.

מהי החשיבות של עבודתך ביחידה? אילו אוכלוסיות חוות את השינוי שאת/ה מקדם/ת? מהי ההשפעה של עשייתך על החברה/המדינה/ וכו'?

תרומה להמשך פיתוח של משק הגז הטבעי בעשורים הקרובים, לטובת פיתוח כלכלת ישראל.

מי הם השותפים לעבודתך מבין רשת הבוגרים?

ממשקי עבודה בעיקר עם צוערים במשרד הכלכלה. אני הצוערת היחידה במשרד האנרגיה ואשמח לשותפים לעשייה !

מילה של בוגר – אם אתם שואפים להשתלב בעשייה משמעותית, מאתגרת ופורצת דרך, בעלי אורך רוח ונחישות להוביל תהליכים מורכבים – מקומכם בתכנית.

 

שאלות ותשובות

תאריך הפתיחה למחזור ט' טרם נקבע, מוזמנים להשאיר פרטים ולהישאר מעודכנים, באתר ובמדיות החברתיות השונות. 

תנאי הסף להגשת מועמדות לתכנית הוא ז​כאות לתואר ראשון או תואר שני בהצטיינות ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (הצטיינות תיבחן על פי הגדרות המוסד האקדמי בו נלמד התואר). לחילופין, ניתן להגיש מועמדות לתכנית על בסיס תואר כאמור בממוצע ציונים 85 ומעלה​. מאחר וקיימים מוסדות אקדמיים שמעגלים ציונים וישנם מוסדות שלא, ציונים מעל 84.5 (כולל) יעוגלו כלפי מעלה.

כן. ציון הסף להגשת מועמדות לתכנית הוא 85, אך מאחר וקיימים מוסדות אקדמיים שמעגלים ציונים וישנם מוסדות שלא, אנחנו נעגל כלפי מעלה ציונים מעל 84.5 (כולל).

במקרה זה, אינך עומד/ת בציון הסף להגשת מועמדות, אלא אם סיימת את התואר כולו בהצטיינות עפ"י הגדרות המוסד האקדמי בו למדת.

גם במקרה זה, אינך עומד/ת בציון הסף להגשת מועמדות. תעודת הצטיינות שניתנה לשלב מסוים במהלך התואר לא נחשבת תעודת הצטיינות לצורך הגשת מועמדות לתכנית. תתקבל רק תעודת הצטיינות של כלל התואר, אשר ניתנה עם סיום התואר.

במידה ולמדת תואר דו-חוגי -ממוצע הממוצעים של שני החוגי ביחד (הממוצע הכולל של התואר) צריך להיות 85 ומעלה על מנת להגיש מועמדות לתכנית; במידה ולמדת בשני חוגים במקביל, לשני תארים מלאים שונים (כלומר מכסת הקורסים שנלמדה בכל תואר מקנה תואר שלם לפי כללי המוסד האקדמי) - די בממוצע 85 באחד מהתארים על מנת להגיש מועמדות לתכנית.

יכולים להגיש מועמדות רק בעלי זכאות לתואר במועד סגירת ההרשמה לתכנית. אם טרם סיימת את התואר (ואין לך תואר אקדמי קודם העומד בתנאי סף) - לא תוכל/י להגיש מועמדות לתכנית השנה.

גם במקרה זה לא תוכל/י להגיש מועמדות. יכולים להגיש מועמדות רק בעלי זכאות לתואר במועד סגירת ההרשמה לתכנית.

מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל אינם מוסדות מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ולכן יש לצרף להגשת המועמדות "אישור שקילת תואר". לשם קבלת האישור יש לפנות אל: הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל, במשרד החינוך. בדיקת העמידה בתנאי הסף לבעלי תואר אקדמי מחו"ל (ממוצע הציונים) מתבצעת על ידי האוניברסיטה כפי שנעשה לכלל תכניות התואר השני באוניברסיטה.

אין הגבלת גיל להגשת מועמדות לתכנית וכן אין הגבלת גיל לקבלה לתכנית. ממוצע הגילאים במרבית המחזורים עומד על 30, וטווח הגילאים בנקודת הכניסה לתכנית נע בין 24 ל- 42.

אין אפשרות להתחייב לכך שניתן יהיה לשבץ אותך בהשמה שתהווה התמחות מקצועית, במשפטים או בכל מקצוע אחר. יעדי ההשמה של התכנית הם צמתי השפעה מערכתיים ומשימות לאומיות, והם נקבעים בהתאם למכלול רחב של שיקולים.

המועמדים לתכנית 'צוערים לשירות המדינה' יעברו תהליך מיון קפדני בן מספר שלבים אשר יבחן את כישוריהם, אישיותם, ערכיהם, יכולתם לקדם שינויים, יכולתם לעבוד כחלק מצוות וכמנהיגים ואת רצונם ויכולתם לתרום לקידום השירות הציבורי. התהליך יכלול בין השאר מבחנים קוגניטיביים, מרכזי הערכה, מיון אקדמי, פעילות Outdoor וראיון אישי על-ידי ועדת בוחנים.

התכנית צפויה להיפתח בחודש אפריל שנת 2021. נציבות שירות המדינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים לעיל בשל שיקולים מבניים ו/או אילוצים אשר עלולים לצוץ בהמשך פרטים נוספים על מועד פתיחת הליך המיון יימסרו בקרוב.

כן. מחזור חדש של התכנית נפתח בכל שנה, וההרשמה אליו פתוחה גם למי שהגיש מועמדות במחזור הקודם ולא התקבל או בחר להסיר מועמדות.

שלב ההכשרה מתקיים בירושלים (למעט סיורים ופעילויות מחוץ לעיר). מרבית המשרות הרלוונטיות לבוגרי התכנית בשלב ההשמה יהיו בירושלים.

העבודה בתקופת התכנית הינה אינטנסיבית ביותר. הפעילות הקבוצתית בשלב ההכשרה נפרס על-פני חמישה ימי עבודה בשבוע, בדרך כלל בשעות 8:30-17/18:00. במסגרת זו, ייתכנו ימים קצרים יותר וימים ארוכים יותר. בנוסף, מספר מצומצם של פעילויות מחייבות לינה מחוץ לבית, לרבות במסגרת הסיור הלימודי ההשוואתי לחו"ל - הודעה על פעילויות אלה נמסרת לצוערים מבעוד מועד, על מנת לאפשר היערכות מקדימה.

המועמדים שיסיימו בהצלחה את תהליך המיון ייקלטו עם פתיחת שלב ההכשרה כעובדים בשירות המדינה ויחתמו על חוזים אישיים המחייבים אותם בהשתתפות מלאה בשלב ההכשרה כשמונה עשר חודש, ובעבודה במשרדי הממשלה או ביחידות הסמך הממשלתיות השונות במשך לפחות 4 שנים מסיום שלב ההכשרה. סך כל ההתחייבות - כחמש וחצי שנים.

צוער/ת אשר יעזבו את התכנית לפני תום התקופה אליה התחייבו, בין אם במהלך שלב ההכשרה ובין אם במהלך שלב ההשמה, יידרשו להחזיר למדינה את הסכום שהשקיעו בהכשרתו, באופן יחסי ובהתאם לשלב בו עזבו את התכנית.

בהתאם לכללים הנהוגים בשירות המדינה, מוסמך נציב שירות המדינה להחליט כי צוער/ת יחויבו להחזיר סכום מופחת או שלא יהיו מחויבים להחזירו כלל, אם השתכנע כי קיימים תנאים או נסיבות שאינם מאפשרים לצוער/ת למלא את התחייבותם או להחזיר את החוב

כמשתתפים בתכנית מצוינות שתכליתה להכשיר ולקדם עתודה ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה, על הצוערים לעמוד ברף סגולות וציפיות אשר יבטיח את הצטיינותם בהיבט האקדמי-החברתי-האישי.במהלך שלב ההכשרה בתכנית מתקיימים תהליכי הערכה אישיים לכל צוער/ת, ומידי תקופה מתכנסת ועדת הערכה לדיון בהישגים, ברמת התפקוד ובהתנהלות של כל צוערת וצוער. בין השאר, מוסמכת ועדת ההערכה להמליץ על הפסקת השתתפות צוער/ת בתכנית או על תנאים להישארות צוער/ת החורג/ת מרף הציפיות שהוגדר.

ככלל, השכר בשירות המדינה מבוסס על שני מרכיבים: דירוג - בשירות המדינה קיימים מספר דירוגי שכר מקצועיים (מהנדסים, משפטנים, מנהלי ועוד), ודרגה - נקבעת באופן פרטני, בהתחשב בפרמטרים אישיים של העובד, במסגרת טווח הדרגות שנקבע לתפקיד בו הוא עובד.

בשלב ההכשרה יהיו כל הצוערים בתכנית, ללא קשר לרקע המקצועי ששלהם, בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח (מח"ר) בטווח דרגות 36-39. בנוסף, לאור ייחודיות התכנית וייעודה ומאפייני אוכלוסיית הצוערים, הוחלט כי כלל הצוערים יהיו לאורך כל תקופת ההכשרה בדרגת השיא של התקן - דרגה 39 בדירוג המח"ר בחוזה שכר כולל, על פי הוראת הממונה על השכר מינואר 2014 יהיה 6,177.16 ש"ח, לא כולל תנאים נלווים ותוספות כגון: החזר הוצאות רכב, החזרי נסיעות, גמולי השתלמות ועוד, אשר התגמול הכספי עבורם עשוי לנוע בין 1000-2500 ש"ח - והכל בהתאם לכללים המקובלים בשירות המדינה.

יודגש כי המדינה נושאת במימון המלא של לימודי התואר השני ותכנית ההכשרה, לרבות ליווי צמוד אישי וקבוצתי, השתתפות בסיור לימודי השוואתי לחו"ל, פיתוח מקצועי ותהליך השמה במגזר הציבורי. שווי פעילויות אלו הוא יקר ערך מבחינה כספית ומבחינת התפתחותם המקצועית והאישית של הצוערים.

התכנית מייעדת את בוגריה להשתלבות בצמתי השפעה מערכתיים ולהתקדמות במסלול מובנה ומהיר יחסית לתפקידי ניהול במשרדי הממשלה וביחידות הסמך. מגוון התפקידים, היחידות ומשרדי הממשלה אליהם ניתן להגיע במסגרת התכנית הוא רחב ומגוון, וההשמה נקבעת לאחר שקילת מכלול רחב של שיקולים ותהליכים שעוברים הצוערים במהלך שלב ההכשרה, ולכן לא ניתן לדעת או להתחייב מראש לאיזה תפקיד ישובץ מועמד המתקבל לתכנית.

התכנית כוללת באופן מובנה לימודים לתואר שני במימון מלא של המדינה. החל ממחזור ח' - כל צוער ילמד את התואר בתחום הרלוונטי במידה הטובה ביותר למסלול השירות שלו בהשמה, במקום תואר שני אחיד, כפי שהתקיים במחזורים א'-ז' של התכנית. (אין המדינה מתחייבת לממן לימודי השלמה לקבלה לתואר שני, מבחני קבלה או לחילופין לימודי תואר שני שהחלו לפני התכנית. תקופת המימוש של מימון התואר תוגבל).

על מנת לאפשר התאמה של תחום הלימודים לתחום המקצועי של ההשמה החל ממחזור ח', יתקיימו לימודי התואר במהלך שנות ההשמה של התכנית לאחר סיום שלב ההכשרה.

תחום הלימוד ייקבע פרטנית כך שיהיה תואם למסלול השירות של כל צוערת וצוער בהשמה, והוא ייבחר מתוך רשימה דינמית וסגורה של תארים שניים אוניברסיטאיים שתקבע (הרשימה עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לצרכי שירות המדינה).​


צור קשר

טלפון: 074-7699281
חזור לראש הדף