צוערים לשירות המדינה

 

תכנית 'צוערים לשירות המדינה' הינה תוכנית הדגל של נציבות שירות המדינה. מטרתה לייצר עתודה ניהולית למשרדי הממשלה ולבסוף להוביל לשיפור איכות החיים של כלל הציבור בישראל.

התוכנית מגייסת, מכשירה, משימה ומלווה צוערים אשר משתלבים בתפקידי מפתח בצמתי השפעה מערכתיים ביחידות ובמשרדים השונים. 

ההשפעה של משרתי הציבור על כלל אזרחי ישראל היא עצומה, ולכן אנו מחפשים את הטובים ביותר שיצטרפו לשורותינו. הטובים ביותר הם מועמדים אשר מצטיינים בתחום החברתי, האישי והאקדמי, בעלי יכולת להוביל שינוי, ערכיים ומוסריים, רוצים להיות "שליחי ציבור" המחויבים לכלל החברה, בעלי חזון, חשיבה ארוכת טווח וראייה מערכתית, בעלי יכולת להנהיג, להוביל ולעבוד בצוות ובקבוצה ובעלי מוטיבציה ואמביציה גבוהה ללמוד ולעשות.


שאלות ותשובות

תאריך הפתיחה למחזור ט' טרם נקבע, מוזמנים להשאיר פרטים ולהישאר מעודכנים, באתר ובמדיות החברתיות השונות. 

תנאי הסף להגשת מועמדות לתכנית הוא ז​כאות לתואר ראשון או תואר שני בהצטיינות ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (הצטיינות תיבחן על פי הגדרות המוסד האקדמי בו נלמד התואר). לחילופין, ניתן להגיש מועמדות לתכנית על בסיס תואר כאמור בממוצע ציונים 85 ומעלה​. מאחר וקיימים מוסדות אקדמיים שמעגלים ציונים וישנם מוסדות שלא, ציונים מעל 84.5 (כולל) יעוגלו כלפי מעלה.

במקרה זה, אינך עומד/ת בציון הסף להגשת מועמדות, אלא אם סיימת את התואר כולו בהצטיינות עפ"י הגדרות המוסד האקדמי בו למדת.

אינך עומד/ת בציון הסף להגשת מועמדות. תעודת הצטיינות שניתנה לשלב מסוים במהלך התואר לא נחשבת תעודת הצטיינות לצורך הגשת מועמדות לתכנית. תתקבל רק תעודת הצטיינות של כלל התואר, אשר ניתנה עם סיום התואר.

במידה ולמדת תואר דו-חוגי -ממוצע הממוצעים של שני החוגי ביחד (הממוצע הכולל של התואר) צריך להיות 85 ומעלה על מנת להגיש מועמדות לתכנית; במידה ולמדת בשני חוגים במקביל, לשני תארים מלאים שונים (כלומר מכסת הקורסים שנלמדה בכל תואר מקנה תואר שלם לפי כללי המוסד האקדמי) - די בממוצע 85 באחד מהתארים על מנת להגיש מועמדות לתכנית.

במקרה זה לא תוכל/י להגיש מועמדות. יכולים להגיש מועמדות רק בעלי זכאות לתואר במועד סגירת ההרשמה לתכנית.

מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל אינם מוסדות מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ולכן יש לצרף להגשת המועמדות "אישור שקילת תואר". לשם קבלת האישור יש לפנות אל: הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל, במשרד החינוך. בדיקת העמידה בתנאי הסף לבעלי תואר אקדמי מחו"ל (ממוצע הציונים) מתבצעת על ידי האוניברסיטה כפי שנעשה לכלל תכניות התואר השני באוניברסיטה.

אין הגבלת גיל להגשת מועמדות לתכנית וכן אין הגבלת גיל לקבלה לתכנית. ממוצע הגילאים במרבית המחזורים עומד על 30, וטווח הגילאים בנקודת הכניסה לתכנית נע בין 24 ל- 42.

אין אפשרות להתחייב לכך שניתן יהיה לשבץ אותך בהשמה שתהווה התמחות מקצועית, במשפטים או בכל מקצוע אחר. יעדי ההשמה של התכנית הם צמתי השפעה מערכתיים ומשימות לאומיות, והם נקבעים בהתאם למכלול רחב של שיקולים.

המועמדים לתכנית 'צוערים לשירות המדינה' יעברו תהליך מיון קפדני בן מספר שלבים אשר יבחן את כישוריהם, אישיותם, ערכיהם, יכולתם לקדם שינויים, יכולתם לעבוד כחלק מצוות וכמנהיגים ואת רצונם ויכולתם לתרום לקידום השירות הציבורי. התהליך יכלול בין השאר מבחנים קוגניטיביים, מרכזי הערכה, מיון אקדמי, פעילות Outdoor וראיון אישי על-ידי ועדת בוחנים.

תאריך הפתיחה למחזור ט' טרם נקבע, מוזמנים להשאיר פרטים ולהישאר מעודכנים, באתר ובמדיות החברתיות השונות. 

נציבות שירות המדינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים לעיל בשל שיקולים מבניים ו/או אילוצים אשר עלולים לצוץ בהמשך פרטים נוספים על מועד פתיחת הליך המיון יימסרו בקרוב.

כן. מחזור חדש של התכנית נפתח בכל שנה, וההרשמה אליו פתוחה גם למי שהגיש מועמדות במחזור הקודם ולא התקבל או בחר להסיר מועמדות.

שלב ההכשרה מתקיים בירושלים (למעט סיורים ופעילויות מחוץ לעיר). מרבית המשרות הרלוונטיות לבוגרי התכנית בשלב ההשמה יהיו בירושלים.

העבודה בתקופת התכנית הינה אינטנסיבית ביותר. הפעילות הקבוצתית בשלב ההכשרה נפרס על-פני חמישה ימי עבודה בשבוע, בדרך כלל בשעות 8:30-17/18:00. במסגרת זו, ייתכנו ימים קצרים יותר וימים ארוכים יותר. בנוסף, מספר מצומצם של פעילויות מחייבות לינה מחוץ לבית, לרבות במסגרת הסיור הלימודי ההשוואתי לחו"ל - הודעה על פעילויות אלה נמסרת לצוערים מבעוד מועד, על מנת לאפשר היערכות מקדימה.

המועמדים שיסיימו בהצלחה את תהליך המיון ייקלטו עם פתיחת שלב ההכשרה כעובדים בשירות המדינה ויחתמו על חוזים אישיים המחייבים אותם בהשתתפות מלאה בשלב ההכשרה כשמונה עשר חודש, ובעבודה במשרדי הממשלה או ביחידות הסמך הממשלתיות השונות במשך לפחות 4 שנים מסיום שלב ההכשרה. סך כל ההתחייבות - כחמש וחצי שנים.

צוער/ת אשר יעזבו את התכנית לפני תום התקופה אליה התחייבו, בין אם במהלך שלב ההכשרה ובין אם במהלך שלב ההשמה, יידרשו להחזיר למדינה את הסכום שהשקיעו בהכשרתו, באופן יחסי ובהתאם לשלב בו עזבו את התכנית.

בהתאם לכללים הנהוגים בשירות המדינה, מוסמך נציב שירות המדינה להחליט כי צוער/ת יחויבו להחזיר סכום מופחת או שלא יהיו מחויבים להחזירו כלל, אם השתכנע כי קיימים תנאים או נסיבות שאינם מאפשרים לצוער/ת למלא את התחייבותם או להחזיר את החוב

כמשתתפים בתכנית מצוינות שתכליתה להכשיר ולקדם עתודה ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה, על הצוערים לעמוד ברף סגולות וציפיות אשר יבטיח את הצטיינותם בהיבט האקדמי-החברתי-האישי.במהלך שלב ההכשרה בתכנית מתקיימים תהליכי הערכה אישיים לכל צוער/ת, ומידי תקופה מתכנסת ועדת הערכה לדיון בהישגים, ברמת התפקוד ובהתנהלות של כל צוערת וצוער. בין השאר, מוסמכת ועדת ההערכה להמליץ על הפסקת השתתפות צוער/ת בתכנית או על תנאים להישארות צוער/ת החורג/ת מרף הציפיות שהוגדר.

ככלל, השכר בשירות המדינה מבוסס על שני מרכיבים: דירוג - בשירות המדינה קיימים מספר דירוגי שכר מקצועיים (מהנדסים, משפטנים, מנהלי ועוד), ודרגה - נקבעת באופן פרטני, בהתחשב בפרמטרים אישיים של העובד, במסגרת טווח הדרגות שנקבע לתפקיד בו הוא עובד.

בשלב ההכשרה יהיו כל הצוערים בתכנית, ללא קשר לרקע המקצועי ששלהם, בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח (מח"ר) בטווח דרגות 36-39. בנוסף, לאור ייחודיות התכנית וייעודה ומאפייני אוכלוסיית הצוערים, הוחלט כי כלל הצוערים יהיו לאורך כל תקופת ההכשרה בדרגת השיא של התקן - דרגה 39 בדירוג המח"ר בחוזה שכר כולל, על פי הוראת הממונה על השכר מינואר 2014 יהיה 6,177.16 ש"ח, לא כולל תנאים נלווים ותוספות כגון: החזר הוצאות רכב, החזרי נסיעות, גמולי השתלמות ועוד, אשר התגמול הכספי עבורם עשוי לנוע בין 1000-2500 ש"ח - והכל בהתאם לכללים המקובלים בשירות המדינה.

יודגש כי המדינה נושאת במימון המלא של לימודי התואר השני ותכנית ההכשרה, לרבות ליווי צמוד אישי וקבוצתי, השתתפות בסיור לימודי השוואתי לחו"ל, פיתוח מקצועי ותהליך השמה במגזר הציבורי. שווי פעילויות אלו הוא יקר ערך מבחינה כספית ומבחינת התפתחותם המקצועית והאישית של הצוערים.

התכנית מייעדת את בוגריה להשתלבות בצמתי השפעה מערכתיים ולהתקדמות במסלול מובנה ומהיר יחסית לתפקידי ניהול במשרדי הממשלה וביחידות הסמך. מגוון התפקידים, היחידות ומשרדי הממשלה אליהם ניתן להגיע במסגרת התכנית הוא רחב ומגוון, וההשמה נקבעת לאחר שקילת מכלול רחב של שיקולים ותהליכים שעוברים הצוערים במהלך שלב ההכשרה, ולכן לא ניתן לדעת או להתחייב מראש לאיזה תפקיד ישובץ מועמד המתקבל לתכנית.

התכנית כוללת באופן מובנה לימודים לתואר שני במימון מלא של המדינה. החל ממחזור ח' - כל צוער ילמד את התואר בתחום הרלוונטי במידה הטובה ביותר למסלול השירות שלו בהשמה, במקום תואר שני אחיד, כפי שהתקיים במחזורים א'-ז' של התכנית. (אין המדינה מתחייבת לממן לימודי השלמה לקבלה לתואר שני, מבחני קבלה או לחילופין לימודי תואר שני שהחלו לפני התכנית. תקופת המימוש של מימון התואר תוגבל).

על מנת לאפשר התאמה של תחום הלימודים לתחום המקצועי של ההשמה החל ממחזור ח', יתקיימו לימודי התואר במהלך שנות ההשמה של התכנית לאחר סיום שלב ההכשרה.

תחום הלימוד ייקבע פרטנית כך שיהיה תואם למסלול השירות של כל צוערת וצוער בהשמה, והוא ייבחר מתוך רשימה דינמית וסגורה של תארים שניים אוניברסיטאיים שתקבע (הרשימה עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לצרכי שירות המדינה).​


צור קשר

טלפון: 074-7699281
חזור לראש הדף