צוערים לשירות המדינה

 

תכנית 'צוערים לשירות המדינה' היא תכנית הדגל של נציבות שירות המדינה.
מטרתה לייצר עתודה ניהולית למשרדי הממשלה ולבסוף להוביל לשיפור
איכות החיים של כלל הציבור בישראל.
________

התוכנית מגייסת, מכשירה, משימה ומלווה צוערים אשר משתלבים בתפקידי מפתח בצמתי השפעה מערכתיים ביחידות ובמשרדים השונים. 

ההשפעה של משרתי הציבור על כלל אזרחי ישראל היא עצומה, ולכן אנו מחפשים את הטובים ביותר שיצטרפו לשורותינו.
הטובים ביותר הם מועמדים אשר מצטיינים בתחום החברתי, האישי והאקדמי, בעלי יכולת להוביל שינוי, ערכיים ומוסריים,
רוצים להיות "שליחי ציבור" המחויבים לכלל החברה, בעלי חזון, חשיבה ארוכת טווח וראייה מערכתית, בעלי יכולת להנהיג,
להוביל ולעבוד בצוות ובקבוצה ובעלי מוטיבציה ואמביציה גבוהה ללמוד ולעשות.

 


על התכנית


שאלות ותשובות

הרשמה

ההרשמה למחזור י' פתוחה וניתן להגיש מועמדות.

ניתן להגיש מועמדות עד 7.5.

 

במקרה זה לא תוכל/י להגיש מועמדות. יכולים להגיש מועמדות רק בעלי זכאות לתואר במועד סגירת ההרשמה לתכנית.

 

 

 

תנאי סף

תנאי הסף לתוכנית הצוערים הינם זכאות לתואר ראשון או שני (אחד מהם) בהצטינות (תעודת הצטיינות של כלל התואר שניתנה עם סיום התואר, על פי כללי המוסד האקדמי) או ממוצע ציונים של 85 ומעלה ,

באופן ניסיוני במיון  הוגדר כי מועמדים הנמנים על אחת או יותר מהאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם על פי חוק, שהינם בעלי תואר אקדמי ממוסד המוכר על ידי המל""ג, והציון הממוצע שלהם בתואר הוא מעל ציון 80 ומתחת לציון 85, רשאים להגיש מועמדות לתכנית ובלבד שיצרפו לתיק המועמד מכתב מנומק המבקש להיבחן במטלה חלופית לתנאי הסף. מועמדים אשר יבצעו את מטלה החלופית, ויעמדו בדרישות הסף של המטלה כפי שייקבעו - ייחשבו כמי שעומדים בתנאי הסף להגשת מועמדות לתכנית 'צוערים לשירות המדינה', ויוכלו להשתלב בתהליך המיון לתכנית. ההנחיה הנ""ל תחול אך ורק על אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם על פי חוק- חברה ערבית דרוזית וצ'רקסית, מגזר חרדי, אנשים עם מוגבלות, עולים חדשים, יוצאי אתיופיה."

במקרה זה, אינך עומד/ת בציון הסף להגשת מועמדות, אלא אם סיימת את התואר כולו בהצטיינות עפ"י הגדרות המוסד האקדמי בו למדת.

לצערנו אינך עומד/ת בציון הסף להגשת מועמדות. תעודת הצטיינות שניתנה לשלב מסוים במהלך התואר לא נחשבת תעודת הצטיינות לצורך הגשת מועמדות לתכנית. תתקבל רק תעודת הצטיינות של כלל התואר, אשר ניתנה עם סיום התואר.

 

 

במידה ולמדת תואר דו-חוגי -ממוצע הממוצעים של שני החוגי ביחד (הממוצע הכולל של התואר) צריך להיות 85 ומעלה על מנת להגיש מועמדות לתכנית; במידה ולמדת בשני חוגים במקביל, לשני תארים מלאים שונים (כלומר מכסת הקורסים שנלמדה בכל תואר מקנה תואר שלם לפי כללי המוסד האקדמי) - די בממוצע 85 באחד מהתארים על מנת להגיש מועמדות לתכנית.

מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל אינם מוסדות מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ולכן יש לצרף להגשת המועמדות "אישור שקילת תואר". לשם קבלת האישור יש לפנות אל: הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל, במשרד החינוך. בדיקת העמידה בתנאי הסף לבעלי תואר אקדמי מחו"ל (ממוצע הציונים) מתבצעת על ידי האוניברסיטה כפי שנעשה לכלל תכניות התואר השני באוניברסיטה.

אין הגבלת גיל להגשת מועמדות לתכנית וכן אין הגבלת גיל לקבלה לתכנית. ממוצע הגילאים במרבית המחזורים עומד על 30, וטווח הגילאים בנקודת הכניסה לתכנית נע בין 24 ל- 42.

כן

תהליך המיונים

המועמדים לתכנית 'צוערים לשירות המדינה' יעברו תהליך מיון קפדני בן מספר שלבים אשר יבחן את כישוריהם, אישיותם, ערכיהם, יכולתם לקדם שינויים, יכולתם לעבוד כחלק מצוות וכמנהיגים ואת רצונם ויכולתם לתרום לקידום השירות הציבורי. התהליך יכלול בין השאר מבחנים קוגניטיביים, מרכזי הערכה, מיון אקדמי, וראיון אישי על-ידי ועדת בוחנים.

פרטים מדויקים על תהליכי המיון יימסרו במרוכז בהמשך. 

 

כן. מחזור חדש של התכנית נפתח בכל שנה, וההרשמה אליו פתוחה גם למי שהגיש מועמדות במחזור הקודם ולא התקבל או בחר להסיר מועמדות.

פונים לממליצים בסוף תהליך המיון, אבל מודיעים לפני כן לכל מועמד כדי שיוכל ליידע את הממליץ שלו על פנייתנו הקרובה.

התוכנית

נכון לעכשיו, ובכפוף לשינויים, התכנית צפויה להתחיל לאחר חגי תשרי 2023. לפני מועד הפתיחה צפויים מפגשי אוריינטציה למתקבלים לתכנית.

שלב ההכשרה מתקיים בירושלים (למעט סיורים ופעילויות מחוץ לעיר). מרבית המשרות הרלוונטיות לבוגרי התכנית בשלב ההשמה יהיו בירושלים.

העבודה בתקופת התכנית הינה אינטנסיבית ביותר. הפעילות הקבוצתית בשלב ההכשרה נפרס על-פני חמישה ימי עבודה בשבוע, בדרך כלל בשעות 8:30-17/18:00. במסגרת זו, ייתכנו ימים קצרים יותר וימים ארוכים יותר. בנוסף, מספר מצומצם של פעילויות מחייבות לינה מחוץ לבית, לרבות במסגרת הסיור הלימודי ההשוואתי לחו"ל - הודעה על פעילויות אלה נמסרת לצוערים מבעוד מועד, על מנת לאפשר היערכות מקדימה.

מלבד שעות ההכשרה הפרונטליות, שלב ההכשרה דורש זמן לימוד עצמי ומשימות המשתלבות בלו"ז השוטף של כל צוערת וצוער באופן פרטני לשם העמקה

המועמדים שיסיימו בהצלחה את תהליך המיון ייקלטו עם פתיחת שלב ההכשרה כעובדים בשירות המדינה ויחתמו על חוזים אישיים המחייבים אותם בהשתתפות מלאה בשלב ההכשרה כשמונה עשר חודש, ובעבודה במשרדי הממשלה או ביחידות הסמך הממשלתיות השונות במשך לפחות 4 שנים מסיום שלב ההכשרה. סך כל ההתחייבות - כחמש וחצי שנים.

צוער/ת אשר יעזבו את התכנית לפני תום התקופה אליה התחייבו, בין אם במהלך שלב ההכשרה ובין אם במהלך שלב ההשמה, יידרשו להחזיר למדינה את הסכום שהשקיעו בהכשרתו, באופן יחסי ובהתאם לשלב בו עזבו את התכנית.

בהתאם לכללים הנהוגים בשירות המדינה, מוסמך נציב שירות המדינה להחליט כי צוער/ת יחויבו להחזיר סכום מופחת או שלא יהיו מחויבים להחזירו כלל, אם השתכנע כי קיימים תנאים או נסיבות שאינם מאפשרים לצוער/ת למלא את התחייבותם או להחזיר את החוב

כמשתתפים בתכנית מצוינות שתכליתה להכשיר ולקדם עתודה ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה, על הצוערים לעמוד ברף סגולות וציפיות אשר יבטיח את הצטיינותם בהיבט האקדמי-החברתי-האישי.

במהלך שלב ההכשרה בתכנית מתקיימים תהליכי הערכה אישיים לכל צוער/ת, ומידי תקופה מתכנסת ועדת הערכה לדיון בהישגים, ברמת התפקוד ובהתנהלות של כל צוערת וצוער. בין השאר, מוסמכת ועדת ההערכה להמליץ על הפסקת השתתפות צוער/ת בתכנית או על תנאים להישארות צוער/ת החורג/ת מרף הציפיות שהוגדר.

בשלב ההכשרה יהיו כל הצוערים בתכנית, ללא קשר לרקע המקצועי שלהם, בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח (מח"ר) בטווח דרגות 36-39. בנוסף, לאור ייחודיות התכנית וייעודה ומאפייני אוכלוסיית הצוערים, הוחלט כי כלל הצוערים יהיו לאורך כל תקופת ההכשרה בדרגת השיא של התקן. השכר בהכשרה (דרגה 39 בדרוג המח"ר בחוזה שכר כולל, על פי הוראת הממונה על השכר מינואר 2023) יהיה 6,665.17 ש"ח, לא כולל תנאים נלווים ותוספות (כגון החזר הוצאות רכב, החזרי נסיעות, גמולי השתלמות לזכאים ועוד) אשר התגמול הכספי עבורם עשוי לנוע בין 1000-2500 ש"ח - והכל בהתאם לכללים המקובלים בשירות המדינה. יודגש כי המדינה נושאת במימון המלא של לימודי התואר השני ותכנית ההכשרה, לרבות ליווי צמוד אישי וקבוצתי, השתתפות בסיור לימודי השוואתי לחו"ל, פיתוח מקצועי ותהליך השמה במגזר הציבורי. שווי פעילויות אלו הוא יקר ערך מבחינה כספית ומבחינת התפתחותם המקצועית והאישית של הצוערים.

שלב ההשמה והלימודים במהלכו

אין אפשרות להתחייב לכך שניתן יהיה לשבץ אותך בהשמה שתהווה התמחות מקצועית, במשפטים או בכל מקצוע אחר. יעדי ההשמה של התכנית הם צמתי השפעה מערכתיים ומשימות לאומיות, והם נקבעים בהתאם למכלול רחב של שיקולים.

התכנית מייעדת את בוגריה להשתלבות בצמתי השפעה מערכתיים ולהתקדמות במסלול מובנה ומהיר יחסית לתפקידי ניהול במשרדי הממשלה וביחידות הסמך. מגוון התפקידים, היחידות ומשרדי הממשלה אליהם ניתן להגיע במסגרת התכנית הוא רחב ומגוון, וההשמה נקבעת לאחר שקילת מכלול רחב של שיקולים ותהליכים שעוברים הצוערים במהלך שלב ההכשרה, ולכן לא ניתן לדעת או להתחייב מראש לאיזה תפקיד ישובץ מועמד המתקבל לתכנית.

התכנית כוללת באופן מובנה לימודים לתואר שני במימון מלא של המדינה. החל ממחזור ח' - כל צוער ילמד את התואר בתחום הרלוונטי במידה הטובה ביותר למסלול השירות שלו בהשמה. (אין המדינה מתחייבת לממן לימודי השלמה לקבלה לתואר שני, מבחני קבלה או לחילופין לימודי תואר שני שהחלו לפני התכנית. תקופת המימוש של מימון התואר תוגבל).

על מנת לאפשר התאמה של תחום הלימודים לתחום המקצועי של ההשמה החל ממחזור ח', יתקיימו לימודי התואר במהלך שנות ההשמה של התכנית לאחר סיום שלב ההכשרה.

חזור לראש הדף